Πανάκριβο το κόστος άρδευσης στη Θεσσαλία

Μέρος 2ο .Ο Νίκος Ψημμένος από το Πράσινο Ταμείο αναφέρθηκε στο πρόγραμμα LIFE της Ε.Ε. που χρηματοδοτεί δράσεις για το περιβάλλον και γ...


Μέρος 2ο .Ο Νίκος Ψημμένος από το Πράσινο Ταμείο αναφέρθηκε στο πρόγραμμα LIFE της Ε.Ε. που χρηματοδοτεί δράσεις για το περιβάλλον και για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Ο Ν. Δαναλάτος, που ακολούθησε, αναφέρθηκε στις δράσεις του Εργαστηρίου Γεωργίας και στη διδακτορική διατριβή της κ. Καρυώτη σχετικά με τη χρήση χλωρής λίπανσης ως μέσου βελτίωσης των εδαφών και μείωσης των αναγκών σε λίπανση και αρδευτικό νερό. Ο κ. Δαναλάτος είχε τη καλή διάθεση να γράψει σχετικό άρθρο για τους αγρότες της Θεσσαλίας που δημοσιεύτηκε στη φιλόξενη «Ελευθερία» και μπορεί ο αναγνώστης που ενδιαφέρεται να το αναζητήσει.
 

 
 
Ο Νικήτας Μυλόπουλος, διευθυντής του Εργαστηρίου που οργάνωσε την ημερίδα αναφέρθηκε στο ελλειμματικό νερό και στη διαχείρισή του στη Θεσσαλία. Έκανε μια ανάλυση των κλιματικών χαρακτηριστικών της Θεσσαλίας και προσδιόρισε τις εσωτερικές επιμέρους λεκάνες απορροής. Έδωσε στοιχεία για το υδατικό ισοζύγιο των 21 λεκανών που σχεδόν σε όλες είναι αρνητικό. Παρουσίασε στοιχεία για τους υπόγειους υδροφορείς.

Στο διάγραμμα δείχνει την εικόνα της πτώσης της στάθμης των υπογείων υδροφορέων της Ανατολικής Θεσσαλίας που τόσο τραγικά βιώνουν οι αγρότες μας. Έδωσε μια εικόνα του μέλλοντος καθώς τα επεισόδια ξηρασίας θα αυξηθούν με την κλιματική αλλαγή. 
 
Συνόψισε τα προβλήματα των υδατικών πόρων της Θεσσαλίας στην: Εντατική καλλιέργεια υδροβόρων καλλιεργειών, χρονική και χωρική ανισοκατανομή επιφανειακών υδατικών πόρων και υδατικών αναγκών, ανεπαρκή αξιοποίηση του επιφανειακού υδατικού δυναμικού, κάλυψη υδατικών αναγκών από μεγάλο αριθμό γεωτρήσεων με υπεράντληση υπόγειων υδάτων, ποιοτική υποβάθμιση των υδατικών πόρων και έλλειψη ενιαίου φορέα διαχείρισης. Κατέληξε ότι η Θεσσαλία αποτελεί μοναδικό παράδειγμα υδατικού διαμερίσματος με τόσο επείγοντα υδατικά προβλήματα που αγγίζει τα όρια μεγάλης οικολογικής καταστροφής. Το κύριο χαρακτηριστικό του προβλήματος είναι το μονίμως ελλειμματικό υδατικό ισοζύγιο ενώ εξαντλούνται και τα μόνιμα υδατικά αποθέματα, που αποτελούν τη φυσική κληρονομιά της περιοχής (μείωση της παροχής των ποταμών, δραματική πτώση της στάθμης του υπόγειου ορίζοντα).

Ο κ. Μυλόπουλος πρότεινε τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης και διαχείρισης υδατικών πόρων των αγροτικών λεκανών απορροής υπό συνθήκες κλιματικής αλλαγής και παρουσίασε στοιχεία ενός τέτοιου συστήματος που αναπτύχθηκε στην περιοχή της λίμνης Κάρλας μέσω προγράμματος με χρηματοδότηση από την Ε.Ε. Στην εικόνα παρουσιάζεται η περιοχή του νέου ταμιευτήρα της πρώην λίμνης Κάρλας και οι σταθμοί δειγματοληψίας που εγκατέστησε το πρόγραμμα.

Ο κ. Ντογκούλης, πρόεδρος του Παραρτήματος Κεντρικής Ελλάδος του ΓΕΩΤΕΕ αναφέρθηκε στη σημερινή κατάσταση των υδατικών πόρων της Θεσσαλίας και στις προοπτικές. Ξεκαθάρισε από την αρχή ότι τα νερά έχουν άμεση σχέση με την παραγωγή και κατανάλωση ενέργειας, τη γεωργία και την ισορροπία των οικοσυστημάτων. Όρισε ως πρόβλημα το έλλειμα του ισοζυγίου υδάτων και πρότεινε ως λύσεις τη μείωση κατανάλωσης νερού στις καλλιέργειες, βελτίωση των συστημάτων διανομής νερού, τη μέγιστη δυνατή ταμίευση υδάτων με κάθε μορφής συστήματα. Πρότεινε κατασκευή σειράς φραγμάτων και τόνισε τις ωφέλειες από αυτά για τη γεωργία, το οικοσύστημα και την εξισορρόπηση των υπογείων υδροφορέων.

Ακολούθησε ο Π. Καλφούντζος, πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού ΘΕΣΓΗ. Ενός πρωτοποριακού συνεταιρισμού με πολλές δράσεις για βελτίωση της παραγωγής και εμπορίας γεωργικών προϊόντων ακόμα και αρχικής μεταποίησης. 

Το θέμα του «Προκλήσεις για τους συνεταιρισμούς». Αναφέρθηκε στην ανάπτυξη του συνεταιρισμού από το 2013 μέχρι σήμερα με κάλυψη όλων των κύριων καλλιεργειών της Θεσσαλίας σε έκταση 35.000 στρεμμάτων που διακινεί προϊόντα 25.000 τόνων ετησίως. Παρέχει στα μέλη του υπηρεσίες για επιλογή καλλιεργειών, παραγωγή υψηλής ποιότητας προϊόντων με χαμηλό κόστος, ανάπτυξη συμβολαιακής γεωργίας αλλά και γεωργίας ακριβείας. Έδωσε στοιχεία για τη λειτουργία του συνεταιρισμού, τις δράσεις του και τα πλεονεκτήματα που προσφέρει στα μέλη του. 

Ενδιαφέρον είχε η παρουσίαση του προέδρου της ΕΒΟΛ κ. Πρίντζου που έθεσε το τεράστιο θέμα του κόστους άρδευσης των χωραφιών της Ανατολικής Θεσσαλίας (το ανέβασε στα 100 €/στρέμμα) που κάνει ασύμφορη κάθε αρδευόμενη καλλιέργεια. Χτύπησε συναγερμό για τη γεωργία (Φυτική και Ζωική Παραγωγή) της Θεσσαλίας αν δεν γίνουν έργα ταμίευσης νερού ανεξάρτητα από τη μεταφορά υδάτων του Αχελώου.

Ακολούθησε ο υπογράφων με θέμα τη γεωργία ακριβείας και τις εφαρμογές στη διαχείριση νερού. Επειδή προγραμματίζω μια σειρά κειμένων για το θέμα στις αμέσως επόμενες εβδομάδες δεν θα αναφερθώ στην παρουσίαση.

Γράφει ο Φάνης Γέμτος, γεωπόνος, ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
 
 
  Αν βρήκατε το άρθρο ενδιαφέρον κλικ ΕΔΩ
Για άμεση ενημέρωση ακολουθήστε μας στο facebook και στο twitter
 

Σχόλια