Βγήκαν τα αποτελέσματα για το τοπικό πρόγραμμα «Leader Μεσσηνίας»

1.581.144,23 ευρώ η επιδότηση των παραδεκτών προτάσεων τουρισμού. Για τις τουριστικές επενδύσεις (που είναι και η δημοφιλής υπο-δράση το...


1.581.144,23 ευρώ η επιδότηση των παραδεκτών προτάσεων τουρισμού. Για τις τουριστικές επενδύσεις (που είναι και η δημοφιλής υπο-δράση του προγράμματος), η συνολική δημόσια δαπάνη (επιδότηση) για τις Παραδεκτές επενδυτικές προτάσεις – πράξεις (εναπομένει και διαρκεί η προθεσμία των προσφυγών) ανέρχεται σε 1.581.144,23 ευρώ. Η συνολική δημόσια δαπάνη Παραδεκτών – Εκτός Προϋπολογισμού Πράξεων διαμορφώνεται σε 5.778.178,21 ευρώ και η συνολική δημόσια δαπάνη Μη Παραδεκτών Πράξεων σε 2.470.351,24 ευρώ.

Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη υπο-δράση (τουριστικές επενδύσεις) είχε αρχική δημόσια δαπάνη (με βάση την πρόσκληση του καλοκαιριού του 2019) ήταν 1.675.000 ευρώ, ενώ δεν αποκλείεται μικρή αύξηση του προϋπολογισμού (της πράξης και του προγράμματος συνολικά).

ΠΩΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΗΚΑΤΕ

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της Αναπτυξιακής Μεσσηνίας Α.Ε., ο προσωρινός πίνακας αποτελεσμάτων για όλες τις υποψήφιες επενδυτικές προτάσεις έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.anmess.gr, ενώ ο κάθε ένας από τους υποψήφιους επενδυτές μπορεί να ανατρέξει για το αναλυτικό αποτέλεσμα της αξιολόγησης της δικής του επένδυσης – πράξης στο www.ependyseis.gr (Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενσχύσεων).

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ

Κάνοντας χρήση της ιστοσελίδας του ΠΣΚΕ (www.ependyseis.gr) παρέχεται το δικαίωμα υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής επί των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης, με την ανάλογη τεκμηρίωση εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της έγγραφης ενημέρωσης του δικαιούχου. Το Π.Σ.Κ.Ε. έχει ενεργοποιηθεί για την υποβολή προσφυγών από τις 12.08.2020.

Ο δικαιούχος οριστικοποιεί την προσφυγή του στο ΠΣΚΕ και το εκτυπωμένο αποδεικτικό κατάθεσης αποστέλλεται μαζί με δικαιολογητικά (όπου απαιτούνται), στην ΟΤΔ- Αναπτυξιακή Μεσσηνίας ΑΑΕ ΟΤΑ (Ταχ. Δ/νση: Ομήρου & Μαιζώνος 50, 24132 Καλαμάτα). Η προσφυγή εξετάζεται από Επιτροπή Ενδικοφανών Προσφυγών, όπως έχει ορισθεί με την υπ΄ αριθ. 6/22-03-2018 απόφαση της ΕΔΠ, εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία λήξης των προσφυγών.

ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ Ο ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Επομένως, ο δημοσιευμένος Πίνακας Αποτελεσμάτων θεωρείται προσωρινός και η οριστικοποίησή του θα προέλθει μετά την εξέταση των προσφυγών που θα υποβληθούν.

Επιμέλεια στήλης: Παναγιώτης Ξεροβάσιλας

Νομικός/Οικονομολόγος
 
 
 
Αν βρήκατε το άρθρο ενδιαφέρον κλικ ΕΔΩ 
Για άμεση ενημέρωση ακολουθήστε μας στο facebook και στο twitter

Σχόλια