Στα ΚΕΠ η Αναγγελία έναρξης ασκήσεως εμπορίας γεωργικών φαρμάκων όπως και άλλες γεωπονικές δραστηριότητες

Αλλαγές στην εξυπηρέτηση των γεωπόνων και των αγροτών μέσω ΚΕΠ προβλέπει ΚΥΑ που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ . Συγκεκριμένα, ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ: Άρθρο 1...Αλλαγές στην εξυπηρέτηση των γεωπόνων και των αγροτών μέσω ΚΕΠ προβλέπει ΚΥΑ που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ.


Συγκεκριμένα,
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:

Άρθρο 1

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 307752/18-11-2010 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄1865)

Η υπ’ αρ. 307752/18-11-2010 κοινή υπουργική απόφαση «Διεκπεραίωση διοικητικών διαδικασιών και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών ως Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης» (Β΄ 1865), τροποποιείται ως ακολούθως:
Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. α. Μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης δύναται να διεκπεραιώνονται οι διοικητικές διαδικασίες της:

αα) Αναγγελίας έναρξης ασκήσεως εμπορίας γεωργικών φαρμάκων.

ββ) Άδειας εμπορίας λιπασμάτων τύπου Α ή Β.

γγ) Αναγγελίας έναρξης λειτουργίας των επιχειρήσεων παραγωγής ή/και εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργούμενων φυτικών ειδών.

δδ) Αναγγελίας έναρξης λειτουργίας των φυτωριακών επιχειρήσεων μητρικών φυτειών αμπέλου.

εε) Άδειας λιανικής και χονδρικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμάκων.

β. Για τη διεκπεραίωση των ανωτέρω διαδικασιών συμπληρώνονται ειδικά έντυπα αιτήσεων και βεβαιώσεων, τα οποία περιλαμβάνουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Τα ειδικά έντυπα, που επισυνάπτονται στην υπ’ αρ. 307752/18-11-2010 κοινή υπουργική απόφαση και αφορούν σε άδεια εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων και σε χορήγηση άδειας εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού τύπου Α’, Β’, Γ’ και Δ’, καταργούνται.


Συνημμένα αρχεία:
FEK_GIA_ADEIA_FYTOFARMAKWN.pdf  
 
 
 
 
Αν βρήκατε το άρθρο ενδιαφέρον κλικ ΕΔΩ 
Για άμεση ενημέρωση ακολουθήστε μας στο facebook και στο twitter

Σχόλια