Νέο πρωτοποριακό μεταπτυχιακό από τη Φιλοσοφική Αθηνών για τα δικαιώματα των ζώων

Τα τελευταία χρόνια, παρατηρείται αυξημένο κοινωνικό ενδιαφέρον σχετικά με την ευζωία και τα δικαιώματα των ζώων στην Ελλάδα. Στο αντίθ...


Τα τελευταία χρόνια, παρατηρείται αυξημένο κοινωνικό ενδιαφέρον σχετικά με την ευζωία και τα δικαιώματα των ζώων στην Ελλάδα. Στο αντίθετο άκρο, οι αναφορές για παθητική και ενεργητική κακοποίηση καθώς και για παράβαση των θεσμοθετημένων κανόνων ευζωίας των ζώων, έχουν αυξηθεί.

Παρόλο που στην ελληνική κοινωνία υπάρχει ένας σαφής κοινωνικός και ηθικός διχασμός σε σχέση με το πώς οι άνθρωποι θα έπρεπε να συμπεριφέρονται στα ζώα, δεν υπάρχει η αντίστοιχη εκπαιδευτική υποδομή που θα δημιουργήσει εξειδικευμένους επιστήμονες, καταρτισμένους σε θεωρία, αξίες, έρευνα και πρακτική εφαρμογή με στόχο την καλλιέργεια και προαγωγή της Φιλοσοφίας, της Ηθικής, του Δικαίου, του Περιβάλλοντος και του Πολιτισμού σε σχέση με την ευζωία των ζώων.

Κατά συνέπεια, η ανάγκη για ένα Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών που θα προσφέρει μία διεπιστημονική προσέγγιση στη μελέτη των σχέσεων ανθρώπων-ζώων, είναι τώρα περισσότερο επιτακτική από ποτέ. Η ίδρυση του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) Ζώα: Ηθική, Δίκαιο, Ευζωία αποτελεί μια επιστημονική και κοινωνική αναγκαιότητα.

Το συγκεκριμένο ΔΠΜΣ είναι καινοτόμο για το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Απευθύνεται σε απόφοιτους παιδαγωγικών, κοινωνικών, νομικών και άλλων επιστημονικών κλάδων οι οποίοι ενδιαφέρονται να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους σε σχέση με τις κοινωνικές και ηθικές προεκτάσεις της σχέσης μας με τα ζώα καθώς και σε επαγγελματίες όπως κτηνίατροι και εργαστηριακοί ερευνητές οι οποίοι έρχονται αντιμέτωποι με ηθικές επιλογές σε σχέση με τη σωστή αντιμετώπιση και χρήση των ζώων στην καθημερινότητά τους.

Το ΔΠΜΣ προετοιμάζει τις νέες γενιές των ερευνητών των επιστημών της Ηθικής Φιλοσοφίας, του Δικαίου και της Ευζωίας των Ζώων οι οποίοι θα είναι σε θέση να συμβάλλουν στην παραγωγή νέας επιστημονικής γνώσης στα σχετικά πεδία.

Το ΔΠΜΣ Ζώα: Ηθική, Δίκαιο, Ευζωία έχει βραβευθεί με το 2016 International Development Project Award που χορηγείται από τα Επιστημονικά Ινστιτούτα The Animals and Society Institute και Humane Society Institute for Science and Policy της Επιστημονικής Εταιρείας The Humane Society of the United States. Το βραβείο χορηγείται κάθε χρόνο και απευθύνεται σε μη Αμερικάνικα Πανεπιστήμια τα οποία επιθυμούν να δημιουργήσουν πρόγραμμα σπουδών με ευρεία θεματολογία τις σχέσεις ανθρώπων-ζώων. Η πρόταση για τη δημιουργία του ΔΠΜΣ Ζώα: Ηθική, Δίκαιο, Ευζωία, επιλέχθηκε και βραβεύτηκε μέσα από δεκάδες συμμετοχές παγκοσμίως.

Η χρονική διάρκεια φοίτησης ορίζεται σε τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα με έναρξη τον Οκτώβριο του 2020. Το 3ο εξάμηνο αφορά μόνο την εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας. Οι παραδόσεις γίνονται εξ αποστάσεως.

Η προκήρυξη, η αίτηση συμμετοχής καθώς και περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα https://animalethics.philosophy.uoa.gr/.

Αν βρήκατε το άρθρο ενδιαφέρον κλικ ΕΔΩ 
Για άμεση ενημέρωση ακολουθήστε μας στο facebook και στο twitter

Σχόλια