ΟΠΕΚΕΠΕ: Διασταυρωτικοί έλεγχοι για βαμβάκια & σκληρό σιτάρι

Για τη χορήγηση της ειδικής ενίσχυσης βάμβακος και της συνδεδεμένης ενίσχυσης σκληρού σίτου, προηγούνται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ όχι μόνο έλεγχοι επ...


Για τη χορήγηση της ειδικής ενίσχυσης βάμβακος και της συνδεδεμένης ενίσχυσης σκληρού σίτου, προηγούνται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ όχι μόνο έλεγχοι επαλήθευσης των όρων επιλεξιμότητας και οι διασταυρωτικοί για την πραγματοποίηση της πληρωμής, αλλά και δειγματολογικοί διοικητικοί προκειμένου να ελεγχθεί και η ορθότητα των δηλωθέντων στοιχείων. 
 
Οι παραγωγοί θα πρέπει να γνωρίζουν πως σε αυτούς τους δειγματολογικούς διοικητικούς ελέγχους θα εξεταστούν τα αποδεικτικά χρήσης πιστοποιημένου σπόρου και τα στοιχεία τιμολογίων αγοράς/δελτίων αποστολής, τα λεγόμενα «αποδεκτά παραστατικά». 
 
Για το βαμβάκι τα πρωτότυπα τιμολόγια-δελτία αποστολής ή τιμολόγια, πρέπει να έχουν εκδοθεί μέχρι τις 31/05/2020. 
 
Σε περίπτωση που υπάρχει ξεχωριστό δελτίο αποστολής, αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί μέχρι τις 31/05/2020 και το τιμολόγιο, που αναφέρεται σε αυτό το δελτίο αποστολής, μπορεί να έχει ημερομηνία έκδοσης μέχρι 15/06/2020. 
 
Όσον αφορά στις πρωτότυπες αποδείξεις λιανικής πώλησης πιστοποιημένου σπόρου βάμβακος, πρέπει να έχουν εκδοθεί και αυτές μέχρι τις 31/05/2020. 
 
Για το σιτάρι, τα πρωτότυπα τιμολόγια-δελτία αποστολής ή τιμολόγια, πρέπει να έχουν εκδοθεί μέχρι τις 31/01/2020. 
 
Σε περίπτωση που υπάρχει ξεχωριστό δελτίο αποστολής, αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί μέχρι τις 31/01/2020 και το τιμολόγιο, που αναφέρεται σε αυτό το δελτίο αποστολής, μπορεί να έχει ημερομηνία έκδοσης μέχρι 15/02/2020. 
 
Οι πρωτότυπες αποδείξεις λιανικής πώλησης πιστοποιημένου σπόρου σίτου πρέπει και αυτές να έχουν εκδοθεί μέχρι τις 31/01/2020eleftheria.gr

Σχόλια