Συμπράξεις με ιδιώτες για φωτοβολταϊκά

Στον χώρο της παραγωγής ενέργειας, μπαίνει δυναμικά το 2021 ο Δήμος Λαρισαίων, υιοθετώντας τη φιλοσοφία δημιουργίας των ενεργειακών κοινοτήτ...


Στον χώρο της παραγωγής ενέργειας, μπαίνει δυναμικά το 2021 ο Δήμος Λαρισαίων, υιοθετώντας τη φιλοσοφία δημιουργίας των ενεργειακών κοινοτήτων και συγκεκριμένα, στηρίζοντας τους στόχους τους που θέλουν μείωση της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα, μείωση του κόστους παραγωγής και αξιοποίηση του ανανεώσιμου δυναμικού (αιολικό, ηλιακό, γεωθερμία).

Η πορεία του προς αυτήν την κατεύθυνση έχει ήδη προκαθοριστεί, και παράλληλα με τις διαδικασίες που προχωρά η Δημοτική Αρχή για τη δημιουργία ενεργειακής κοινότητας με φωτοβολταϊκά συστήματα, μπαίνει στον χώρο και ως συνέταιρος σε άλλες πέντε ενεργειακές κοινότητες ιδιωτικών εταιρειών.


Ειδικότερα, αποκτά συνεταιριστική μερίδα σε πέντε ενεργειακές κοινότητες, όπως αυτό εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο (ψήφισαν υπέρ όλες οι δημοτικές παρατάξεις πλην της «Λαϊκής Συσπείρωσης»), γεγονός, που όπως ειπώθηκε, θα του αποδίδει 50.000 ευρώ τον χρόνο (10.000 ευρώ αντίστοιχα από κάθε κοινότητα). 


Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Οικονομικών κ Αθαν. Αδαμόπουλο, ο οποίος εισηγήθηκε την πρόταση στο Δημοτικό Συμβούλιο, «η προσφορά που έγινε στον Δήμο Λαρισαίων είναι ιδιαίτερα συμφέρουσα. Θα έχει μεγάλο οικονομικό όφελος, καθώς θα αποκομίζει έσοδα 50.000 ευρώ ετησίως, χωρίς να έχει την υποχρέωση να συμμετέχει στις ζημίες ή σε τυχόν τραπεζικό δανεισμό που θα συνάψουν οι ενεργειακές κοινότητες».


Να σημειωθεί ότι οι πέντε ενεργειακές κοινότητες δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Λάρισας, με ανάπτυξη φωτοβολταϊκών πάρκων ισχύς άνω των 30 MW και η πρόταση συμμετοχής του Δήμου, κατατέθηκε από τις ακόλουθες τρεις εταιρείες-συνέταιρους, στις 5 ενεργειακές κοινότητες: «ΘΕΡΙΣΣΟ Α.Ε.», «ΚΡΗΤΟΔΟΜΗ Α.Ε.» και «ΓΕΩΑΠΟΔΟΣΗ Α.Ε.Μ.ΓΕ», που  δραστηριοποιούνται, μεταξύ άλλων και στον Τομέα Παραγωγής και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας μέσω επενδύσεων σε μονάδες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
 

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΕΝΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ


Οι παραπάνω εταιρείες έχουν ιδρύσει μαζί με άλλους συνεταίρους τις εξής πέντε ενεργειακές κοινότητες, όπου θα έχει μερίδα, ο Δήμος Λαρισαίων: 


*«ZEUS ENERGY ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»,
*«ΕΝΟΔΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»,
*«SOLECO ENERGY ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»,
*«ΜΕΛΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και
*«ΔΙΩΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» ένα συνολικό έργο ισχύος 70 MW με ιδιωτικό υποσταθμό.
Οι όροι της προσφοράς συμμετοχής του Δήμου, στις παραπάνω Ενεργειακές Κοινότητες, είναι οι εξής:
«1. Το κόστος της απόκτησης από τον Δήμο Λαρισαίων της μιας υποχρεωτικής συνεταιριστικής μερίδας στις Ενεργειακές Κοινότητες θα καλυφθεί αποκλειστικά από τις εταιρείες.
2. Ο Δήμος Λαρισαίων δεν θα έχει καμία οικονομική επιβάρυνση από τη συμμετοχή του στις Ενεργειακές Κοινότητες, ενώ το εκτιμώμενο συνολικό έσοδό του από αυτές θα είναι ύψους 50.000 ευρώ ετησίως.
3. Η χρηματοδότηση των έργων των Ενεργειακών Κοινοτήτων θα γίνει μέσω ιδίων κεφαλαίων αυτών καθώς και μέσω δανειοδότησης χωρίς καμία επιβάρυνση του Δήμου Λαρισαίων.
Οι τρεις εταιρείες, καθώς και οι λοιποί συνεταίροι τους, θα παράσχουν τις εγγυήσεις που τυχόν απαιτηθούν προς τις Τράπεζες χωρίς καμία εμπλοκή ή επιβάρυνση του Δήμου Λαρισαίων».


Να σημειώσουμε ότι στο πλαίσιο των πρόσφατων αλλαγών της νομοθεσίας, που αφορά ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι Ενεργειακές Κοινότητες που αναπτύσσουν φωτοβολταϊκούς σταθμούς, για να είναι σε θέση να συνάψουν συμβάσεις λειτουργικής ενίσχυσης και να μην συμμετέχουν σε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών, χρειάζεται να έχουν ως μέλος τους και έναν Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ η Β’ βαθμού.


Υπενθυμίζουμε ότι το νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τις ενεργειακές κοινότητες, έχει τεθεί σε ισχύ από το 2018. 


Ο νόμος, 4513/2018 (ΦΕΚ A 9 - 23.01.2018), έχει ως σκοπό την παροχή κινήτρων σε ΟΤΑ, ιδιώτες και ΝΠΔΔ, ώστε να δραστηριοποιηθούν στην παραγωγή ενέργειας, τη συμπαραγωγή και την ενεργειακή αποδοτικότητα.


Σύμφωνα με τα όσα προβλέπει, τα μέτρα στήριξης αφορούν κυρίως την ανάπτυξη σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, από τις τοπικές κοινωνίες, με ιδιαίτερη έμφαση στα νησιά. 


Μεταξύ άλλων επιτρέπεται και η εγκατάσταση σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε δημόσιους κοινόχρηστους χώρους, με στόχο να διευκολυνθεί η ανάπτυξη του σχετικού δικτύου.

 Της Λένας Κισσάβου 

eleftheria.gr

 Αν βρήκατε το άρθρο ενδιαφέρον κλικ ΕΔΩ
Για άμεση ενημέρωση ακολουθήστε μας στο facebook και στο twitter

 

Σχόλια