Τμήματα τριετούς διάρκειας τεχνολογικού τομέα στα Πανεπιστήμια στο Κυβερνητικό Σχέδιο για την παιδεία για το 2021 ;

Το Κυβερνητικό Σχέδιο για την παιδεία για το 2021-Ποια νομοσχέδια "δρομολογούνται" Οι επόμενες κινήσεις του υπ. Παιδείας Το κυβερ...


Το Κυβερνητικό Σχέδιο για την παιδεία για το 2021-Ποια νομοσχέδια "δρομολογούνται"
Οι επόμενες κινήσεις του υπ. Παιδείας


Το κυβερνητικό Σχέδιο για την παιδεία αποτυπώνεται σε τρεις σελίδες, το οποίο εάν τελικά υλοποιηθεί θα φέρει τα πάνω κάτω και στις τρεις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

Ειδικότερα σε επίπεδο νομοσχεδίων η Κυβέρνηση έχει προγραμματίσει:

Πανεπιστήμια:

Νέος νόμος-πλαίσιο για τα ΑΕΙ: Ο νέος νόμος-πλαίσιο για τα ΑΕΙ, με ρυθμίσεις και για την αναγνώριση πτυχίων του εξωτερικού, προγραμματίζεται για τον Μάρτιο.

Αναμόρφωση του καθεστώτος συγγραμμάτων: Βελτίωση υποδομών για φοιτητικές εστίες, εξορθολογισμό σίτισης, αναμόρφωση του καθεστώτος συγγραμμάτων, καθώς επίσης παρεμβάσεις κοινωνικής μέριμνας, αναμένεται να μειώσουν τις κοινωνικές ανισότητες και να διευρύνουν τις ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση.

Τμήματα τριετούς διάρκειας: Δημιουργούνται προγράμματα σπουδών τριετούς διάρκειας μέσα στα Πανεπιστήμια, με προσανατολισμό στις εφαρμογές των επιστημών και της τεχνολογίας και στην ενίσχυση του θεσμού της πρακτικής άσκησης. Δρομολογείται η σύνδεση των ιδρυμάτων με την αγορά εργασίας και με ενίσχυση του τεχνολογικού τομέα στην ανώτατη εκπαίδευση, μεταρρυθμιστική παρέμβαση η οποία αποσκοπεί στην αντιστροφή του φαινομένου φυγής νέων στο εξωτερικό και στην βελτίωση των προοπτικών επαγγελματικής τους αποκατάστασης στην εγχώρια αγορά εργασίας.

Κίνητρα και διευκολύνσεις για τα μέλη ΔΕΠ και ερευνητές : Με το νέο θεσμικό πλαίσιο για την ανώτατη εκπαίδευση ενισχύεται η καινοτομία και η επιχειρηματικότητα, με την εισαγωγή κινήτρων και διευκολύνσεων για τα μέλη ΔΕΠ και τους ερευνητές.

Κατοχύρωση και προστασία των ερευνητικών αποτελεσμάτων και την εμπορική αξιοποίηση αυτών: Υποστηρίζεται η καινοτομική ικανότητα της ακαδημαϊκής κοινότητας και δρομολογείται το εμβληματικό έργο δημιουργίας γραφείων μεταφοράς τεχνολογίας, με στόχο τόσο την κατοχύρωση και προστασία των ερευνητικών αποτελεσμάτων, όσο και την εμπορική αξιοποίηση αυτών.

Το νομοσχέδιο που ήδη είναι στη Βουλή: Ψήφιση νομοσχεδίου για το σύστημα εισαγωγής στα ΑΕΙ και την ενίσχυση της ασφάλειας και της ακαδημαϊκής ελευθερίας, η συζήτηση του οποίου ξεκινά αύριο Τρίτη στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής.

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ-ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Αξιολόγηση εκπαιδευτικών και επιλογή στελεχών εκπαίδευσης: Το σχέδιο νόμου για την αυτονομία των σχολικών μονάδων, την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και το νέο σύστημα επιλογής στελεχών επαίδευσης, αναμένεται το α’ τρίμηνο του 2021.

Προωθούνται ρυθμίσεις για την ενίσχυση της αυτονομίας αλλά και τη δημιουργία μιας κουλτούρας αυξημένης διαφάνειας και λογοδοσίας στην εκπαιδευτική κοινότητα. Έχει ήδη προηγηθεί η θεσμοθέτηση της εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης της σχολικής μονάδας και του εκπαιδευτικού εργου, η οποία είναι βασισμένη στο τρίπτυχο «Προγραμματισμός-Αυτοαξιολόγηση-Εξωτερική Αξιολόγηση».

Ειδική Αγωγή: Εντός του 2021 ψήφιση νομοσχεδίου για την ειδική αγωγή και εκπαίδευση

Διορισμοί εκπαιδευτικών: Εντός του 2021 ψήφιση νομοσχεδίου για τα νέα κριτήρια επιλογής εκπαιδευτικών.

ΔΡΑΣΕΙΣ

Στα σχολεία

Σε επίπεδο δρσεων "δρομολογούνται" τα εξής:

Προγράμματα Σπουδών: Το 1ο εξάμηνο του 2021 θα έχει ολοκληρωθεί η εκπόνηση 453 νέων προγραμμάτων σπουδών για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Πιο συγκεκριμένα, προγραμματίζεται η εκπόνηση 453 προγραμμάτων σπουδών στη γενική και επαγγελματική εκπαίδευση, πολλά από τα οποία δεν έχουν ενημερωθεί τα τελευταία 20 χρόνΣύμφωνα και με ευρωπαϊκές στρατηγικές, τα νέα προγράμματα σπουδών έχουν ως αφετηρία τα μαθησιακά αποτελέσματα, με την έμφαση να μετακινείται από το γνωστικό αντικείμενο καθ’ εαυτό, τους διδάσκοντες και τη διδακτική διαδικασία, προς τους μαθητές και τα επιδιωκόμενα/αναμενόμενα αποτελέσματα μάθησης.

Σημαντικό ορόσημο για τη μετάβαση αυτή αποτελεί η θέσπιση, για πρώτη φορά, του πολλαπλού σχολικού εγχειριδίου και των πολλαπλών ψηφιακών πηγών.

Απώτερος στόχος είναι μια συμπεριληπτική, βιωματική μαθησιακή προσέγγιση και η καλλιέργεια των απαραίτητων δεξιοτήτων των μαθητών, οι οποίες θα συμβάλλουν στην επιτυχή ένταξή τους στη σύγχρονη κοινωνία.

Επεκτείνονται οι πιλοτικές δράσεις: Στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, επεκτείνονται οι πιλοτικές δράσεις για τα εμβληματικά έργα «εργαστήρια δεξιοτήτων» και «αγγλικά στο νηπιαγωγείο», ενώ η διασύνδεση με την αγορά εργασίας ενισχύεται μέσω προγράμματος σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού.

Ένταξη ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών: Προωθείται ένα συμπεριληπτικό εκπαιδευτικό μοντέλο και ενισχύονται οι σχολικές κοινότητες με την ένταξη ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών.

Ειδικότερα, στην κατεύθυνση της ισότιμης πρόσβασης των μαθητών με αναπηρία στην εκπαίδευση όλων των βαθμίδων στο πλαίσιο του εθνικού σχεδίου δράσης για τα δικαιώματα των ΑμεΑ, επιχειρείται η εδραίωση της ενταξιακής εκπαίδευσης, η αναθεώρηση του υπάρχοντος νομοθετικού πλαισίου και η διάθεση πόρων για τη δημιοργία κατάλληλων υποδομών, προσβάσιμου εκπαιδευτικού υλικού, καθώς και για την ενδυνάμωση των τμημάτων ένταξης και παράλληλης στήριξης.

Επιμόρφωση: Εκτός από την εισαγωγική επιμόρφωση των νεοδιόριστων, έχουν ήδη δρομολογηθεί επιμορφώσεις στις ψηφιακές δεξιότητες, στα νέα προγράμματα σπουδών, στους βασικούς γραμματισμούς, σε θέματα σχολικής βίας, ενώ ξεκινά, για πρώτη φορά για το σύνολο των 160.000 εκπαιδευτικών, πρόγραμμα ταχύρρυθμης επιμόρφωσης στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Επαγγελματική Εκπαίδευση, Κατάρτιση: Στην Επαγγελματική Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Δια Βίου Μάθηση εμβληματικό έργο για το 2021 αποτελεί η δημιουργία νέων δομών διακυβέρνησης του Εθνικού Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΣΕΕΚ). Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο διασύνδεσης της ΕΕΚ με την παραγωγή και την αγορά εργασίας, δημιουργούνται κεντρικό και περιφερειακά συμβούλια με την ουσιαστική συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων.

Ίδρυση Προτύπων ΕΠΑΛ αλλά και Πειραματικών ΙΕΚ και Θεματικών ΙΕΚ: Οροκρίνονται η διάχυση καλών πρακτικών και η καινοτομία μέσα από την ίδρυση Προτύπων ΕΠΑΛ αλλά και Πειραματικών ΙΕΚ και Θεματικών ΙΕΚ. Εμβληματικά έργα αποτελούν και η επικαιροποίηση των επαγγελματικών περιγραμμάτων και των οδηγών κατάρτισης, καθώς και η αναμόρφωση του πλαισίου λειτουργίας επαγγελματικών σχολών μαθητείας (ρόλος ΟΑΕΔ). Η σύσταση περιφερειακών συμβουλίων στην ΕΕΚ αποσκοπεί στην ουσιαστική αποκέντρωση του συστήματος, ενώ η αξιολόγηση θα γίνεται με κύριους δείκτες τον αριθμό των αποφοίτων, το βαθμό επιτυχίας των αποφοίτων και την απορρόφησή τους από την αγορά εργασίας.

Πανεπιστήμια

Στα Πανεπιστήμια δράσεις ενδυνάμωσης των διεθνών συνεργασιών: Στα Πανεπιστήμια, σε συνέχεια θεσμικών παρεμβάσεων που ενισχύουν τις δυνατότητες εξωστρέφειάς τους, σχεδιάζονται δράσεις ενδυνάμωσης των διεθνών συνεργασιών. Ενδεικτικά, αναφέρεται η υλοποίηση του εμβληματικού έργου συνεργασίας με το Institute of International Education – IIE, που αποσκοπεί στην καλλιέργεια συνεργασιών μεταξύ των Ελληνικών ΑΕΙ και κορυφαίων πανεπιστημίων των ΗΠΑ.

esos.gr

 Αν βρήκατε το άρθρο ενδιαφέρον κλικ ΕΔΩ
Για άμεση ενημέρωση ακολουθήστε μας στο facebook και στο twitter

Σχόλια