Ετοιμάζεται μικρή αύξηση αδειών νέων φυτεύσεων οινάμπελων μέσω της ΚΑΠ μετά το 2030

«Το σύστημα αδειών φύτευσης αμπέλου, το οποίο εισήχθη με τη μεταρρύθμιση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής του 2013 και οριστικοποιήθηκε το 201...


«Το σύστημα αδειών φύτευσης αμπέλου, το οποίο εισήχθη με τη μεταρρύθμιση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής του 2013 και οριστικοποιήθηκε το 2015, είναι πλέον το τελευταίο εναπομένον σύστημα περιορισμού της παραγωγής στην ΚΑΠ» αναφέρει,μεταξύ άλλων, η Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, απαντώντας σε επιστολή της 28ης Ιανουαρίου του Γενικού Γραμματέα των κεντρικών πανευρωπαϊκών αγροτοσυνεταιριστικών οργανώσεων Copa και Cogeca, Pekka Pesonen, σχετικά με το μέλλον του συστήματος αδειοδότησης αμπέλου που απευθύνεται στον Επίτροπο Γεωργίας Wojciechowski.

Επίσης, στην απάντηση αναφέρονται και τα εξής:

-Η 15ετής διάρκειά του έως το 2030 και η μέγιστη ετήσια ανάπτυξη του 1% των φυτευμένων εκτάσεων, καθώς και το περιθώριο ελιγμών που αφήνεται στα κράτη μέλη στο πλαίσιο αυτό, αποτελούν μέρος ενός πολιτικού συμβιβασμού που αποσκοπεί να επιτρέψει στους σημερινούς και μελλοντικούς παραγωγούς οίνου, να εκμεταλλευτούνε πλήρως τις ευκαιρίες που προσφέρει μια αγορά που διατηρεί σημαντικό αναπτυξιακό δυναμικό, ειδικά για τις εξαγωγές. Η θέση της Επιτροπής σε αυτό το θέμα παρέμεινε συνεπής με αυτόν τον συμβιβασμό και δεν πρότεινε αλλαγές σε αυτήν την πολιτική ισορροπία.

-Μεταξύ του 2015 και του 2019, η έκταση στα 13 κράτη μέλη που συμμετέχουν στο σύστημα αδειών φύτευσης αμπέλου αυξήθηκε μόνο κατά 0,55%, παρά την ουσιαστική χρήση του μεταβατικού κανόνα που επιτρέπει τη μετατροπή των παλαιών δικαιωμάτων φύτευσης σε άδειες.

-Η Επιτροπή σημείωσε τη θέση των δύο συννομοθετών (Συμβούλιο υπουργών Γεωργίας και Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο) υπέρ της επέκτασης του καθεστώτος αδειών για φυτεύσεις μετά το 2030. Μια τέτοια επέκταση του περιορισμού στα θεμελιώδη δικαιώματα των δυνητικών νεοεισερχόμενων απαιτεί ορθή αιτιολόγηση και πρέπει να συνάδει με τη μεταβατική και αναλογική της φύση. Έχοντας αυτό κατά νου, οι υπηρεσίες της Επιτροπής έθεσαν στο τραπέζι πιθανές λύσεις, όπως η αυξημένη ευελιξία μόνο μετά το 2030, προκειμένου να εξασφαλιστεί μια ισχυρή και νομικά ασφαλής συμφωνία. Οι συζητήσεις συνεχίζονται και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι πεπεισμένη ότι θα βρεθεί ένας συμβιβασμός που θα διασφαλίσει την καλύτερη εξυπηρέτηση συμφερόντων του αμπελοοινικού τομέα και των ευρύτερων ενδιαφερομένων.
 
 
 Αν βρήκατε το άρθρο ενδιαφέρον κλικ ΕΔΩ
Για άμεση ενημέρωση ακολουθήστε μας στο facebook και στο twitter

 

Σχόλια