Παράταση για την Ενεργητική Προστασία - Έως τον Ιούνιο για τις δενδρώδεις καλλιέργειες

Παράταση έως την 1η Ιουνίου πήραν οι αιτήσεις ένταξης στο Μέτρο 5.1 που αφορά την επιδότηση εξοπλισμού ενεργητικής προστασίας σε δενδρώδεις ...


Παράταση έως την 1η Ιουνίου πήραν οι αιτήσεις ένταξης στο Μέτρο 5.1 που αφορά την επιδότηση εξοπλισμού ενεργητικής προστασίας σε δενδρώδεις καλλιέργειες. Σύμφωνα με τη σχετική τροποποιητική απόφαση, η παραπάνω ημερομηνία αφορά την καταχώρηση αιτήματος ένταξης στο ΠΣΚΕ, ενώ ο φυσικός φάκελος υποβάλλεται σε δύο αντίτυπα, πρωτότυπο υπογεγραμμένο από τον δυνητικό δικαιούχο και αντίγραφο, το αργότερο εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών (16 Ιουνίου 2021), μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων στήριξης.

Τα δύο αντίτυπα (πρωτότυπο και αντίγραφο) υποβάλλονται στο αρμόδιο υποκατάστημα του ΕΛΓΑ. Επιπλέον όσον αφορά τα Συλλογικά Σχήματα Γεωργών (ΣΣΓ) προστίθενται ακόμα δύο προϋποθέσεις ένταξης σύμφωνα με την τροποποιητική: 

 Πρώτον, να έχουν υποβάλει Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης κατά το έτος 2020 για να επιδοτηθούν επενδύσεις ενεργητικού συστήματος για την προστασία των καλλιεργειών από το χαλάζι ή και τη βροχή σε αγροτεμάχια που ανήκουν κατά κυριότητα ή κατά χρήση στο ΣΣΓ. 

Δεύτερον, το συλλογικό σχήμα να έχει εξοφλήσει τις ασφαλιστικές του εισφορές στον ΕΛ.Γ.Α. για το έτος 2019 κατά την ηλεκτρονική οριστικοποίηση της αίτησης. 

Υπενθυμίζεται ότι το Μέτρο 5.1 συνολικού προϋπολογισμού 15 εκατ. ευρώ, καλύπτει το 80% του κόστους για την υλοποίηση επενδύσεων ενεργητικής προστασίας από τον παγετό, το χαλάζι και τη βροχή. Εκμεταλλεύσεις με πυρηνόκαρπα, μηλοειδή, ακτινίδια, αμπέλια, κεράσια και ρόδια μπορούν να ενταχθούν. Η μέγιστη δαπάνη που επιδοτείται ανά επένδυση καθορίζεται ανά καλλιέργεια και είδος επένδυσης φτάνοντας το μέγιστο τα 3.950 ευρώ το στρέμμα.

 Στήλη Αγροτικά Εφόδια

eleftheria.gr

 Αν βρήκατε το άρθρο ενδιαφέρον κλικ ΕΔΩ
Για άμεση ενημέρωση ακολουθήστε μας στο facebook και στο twitter

Σχόλια