Προδιαγραφές κατασκευής θερμοκηπίων - όλοι οι τύποι με βάση τη νομοθεσία

Από τις 9 Δεκεμβρίου 2020 έχει τεθεί σε ισχύ η Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 5432/2020) με τις προδιαγραφές και τους τύπους θερμοκηπίου που επιτ...


Από τις 9 Δεκεμβρίου 2020 έχει τεθεί σε ισχύ η Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 5432/2020) με τις προδιαγραφές και τους τύπους θερμοκηπίου που επιτρέπεται να κατασκευάζονται στην Ελλάδα. Κι αυτό έγινε, διότι χρειαζόταν επικαιροποίηση το θεσμικό πλαίσιο, ιδιαίτερα λόγω των εγκεκριμένων Σχεδίων Βελτίωσης που μπήκαν πλέον σε φάση υλοποίησης κι έπρεπε να γνωρίζουν οι επενδυτές τι θερμοκήπια επιτρέπεται να κατασκευάσουν, για να πάρουν την επιχορήγηση.


Κάθε περιοχή, βέβαια, έχει τις δικές τις ανάγκες. Στην Κρήτη προτιμώνται τα αμφίρρικτα θερμοκήπια σε σχήμα πυραμίδας, με μεταλλικό ή ξύλινο σκελετό και με πλαστικό κάλυμμα. Στην Πελοπόννησο, ανάλογα με την καλλιέργεια, προτιμώνται οι ίδιοι τύποι θερμοκηπίου, αλλά σε καλλιέργειες όπως η φράουλα "ευδοκιμούν" τα λεγόμενα "τούνελ", τα τοξωτά θερμοκήπια, χαμηλού ύψους, με μεταλλικό σκελετό και πλαστικό κάλυμμα. Στη Βόρεια Ελλάδα απαιτείται πιο στιβαρή κατασκευή με μεταλλικό σκελετό και κάλυψη από γυαλί, λόγω των συχνότερων χιονοπτώσεων. Το βάρος του χιονιού καταστρέφει τα πλαστικά καλύμματα.Θερμοκήπιο είναι μία κατασκευή με υλικό διαπερατό στο φυσικό φως, όπου δημιουργούνται ελεγχόμενες συνθήκες περιβάλλοντος, μέσω κατάλληλα εγκατεστημένου εξοπλισμού, για τη δημιουργία ιδανικών συνθηκών ανάπτυξης των καλλιεργούμενων φυτών.

Βασική κατασκευαστική μονάδα ενός θερμοκηπίου, στο εξής ΒΚΜ, είναι το μικρότερο πλήρες τμήμα της κατασκευής, το οποίο επαναλαμβανόμενο κατά μήκος και κατά πλάτος σχηματίζει το σύνολο, το οποίο εφεξής ονομάζεται μονάδα. Η μονάδα ενός θερμοκηπίου μπορεί να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες Βασικές Κατασκευαστικές Μονάδες, ΒΚΜ.

Τύπος θερμοκηπίου είναι η ονομασία που ανταποκρίνεται σε συγκεκριμένα τεχνικά και λειτουργικά στοιχεία της κατασκευής.

Το θερμοκήπιο διακρίνεται σε τύπους, ανάλογα με το σχήμα της ΒΚΜ, τις επαναλήψεις της ΒΚΜ και τον τρόπο κατασκευής τους.Τύποι θερμοκηπίου

Ανάλογα με το σχήμα της ΒΚΜ, το θερμοκήπιο διακρίνεται στους ακόλουθους τύπους:
αμφικλινές ή αμφίρρικτο: η οροφή της ΒΚΜ, σχηματίζεται από μία δίρρικτη στέγη η οποία αποτελείται από δύο κεκλιμένα επίπεδα (σχήμα 1).
μονόρρικτο: η οροφή της ΒΚΜ, σχηματίζεται από μία μονόρρικτη στέγη η οποία αποτελείται από ένα κεκλιμένο επίπεδο (σχήμα 2).
αμφίρρικτο ή αμφικλινές υψηλής οροφής (wide span): Είναι μια παραλλαγή του Αμφικλινούς ή Αμφίρρικτου με πιο υψηλή οροφή (σχήμα 3).
αμφίρρικτο ή αμφικλινές διπλής οροφής (Venlo): Είναι μια παραλλαγή του αμφικλινούς ή αμφίρρικτου με διπλή χαμηλή οροφή (σχήμα 4).
τοξωτό: η ΒΚΜ σχηματίζεται από δύο συνεχόμενα τόξα (σχήμα 5).
τροποποιημένο τοξωτό: η οροφή στηρίζεται στο έδαφος με στύλους, ορθοστάτες (σχήμα 6).Ανάλογα με τις επαναλήψεις της ΒΚΜ, το θερμοκήπιο διακρίνεται στους ακόλουθους τύπους:
απλό θερμοκήπιο: αποτελείται από ΒΚΜ που επαναλαμβάνεται μόνο κατά μήκος (σχήματα 7, 8, 9).
πολλαπλό θερμοκήπιο: αποτελείται από ΒΚΜ που επαναλαμβάνεται κατά μήκος και κατά πλάτος (σχήματα 10, 11)Ανάλογα με τον τρόπο κατασκευής τους το θερμοκήπιο διακρίνεται στους ακόλουθους τύπους:
Τύπου Μ
Τύπου Α

Οι ελάχιστες διαστάσεις της ΒΚΜ, ανάλογα με τον τύπο τους, καθορίζονται σε πίνακες που αναρτώνται στην ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία καθώς και το πρότυπο ΕΝ 13031.01 «Θερμοκήπια: Σχεδιασμός και κατασκευή» που έχει εκδώσει ο ΕΛΟΤ.

Υλικά κατασκευής και κάλυψης σκελετού του θερμοκηπίου

Για την κατασκευή του σκελετού των θερμοκηπίων χρησιμοποιούνται τα παρακάτω υλικά:
Εμποτισμένη ξυλεία

Ο εμποτισμός της ξυλείας γίνεται σε όλη τη μάζα του ξύλου, είτε με υποπίεση ή υπερπίεση, είτε με τη θερμή μέθοδο και με κατάλληλα συντηρητικά, τα οποία δεν είναι τοξικά για τα φυτά και τον άνθρωπο. Σε περίπτωση που χρησιμοποιείται ξυλεία όπου ο εμποτισμός της δεν βελτιώνει σημαντικά το αποτέλεσμα, όπως είναι η ξυλεία καστανιάς ή ορισμένα είδη αφρικανικής ξυλείας, απαιτείται η προστασία του τμήματος του στύλου που έρχεται σε επαφή με το έδαφος με κατάλληλο συντηρητικό ξύλου. Οι προδιαγραφές της ξυλείας καλύπτονται από τον Ευρωκώδικα 5 (Σχεδιασμός ξύλινων κατασκευών) του ΕΛΟΤ ΕΝ 1995-1-1.
Γαλβανισμένος χάλυβας

Ο χάλυβας που χρησιμοποιείται στα μεταλλικά μέρη του σκελετού των θερμοκηπίων πρέπει να συμφωνεί με τις προδιαγραφές του Ευρωκώδικα 3 (Υπολογισμός κατασκευών από χάλυβα) και να είναι γαλβανισμένος εν θερμώ, κατά τα πρότυπα ΕΛΟΤ. Στα μεταλλικά θερμοκήπια από γαλβανισμένο χάλυβα, μπορούν τα μεταλλικά μέρη του σκελετού, σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η χρησιμοποίηση του ανωτέρω περιγραφόμενου χάλυβα, να υπόκεινται σε ψυχρό γαλβάνισμα (πολυεστέρας και ψευδάργυρος). Για λόγους αντοχής στον χρόνο, τα σκελετικά μέρη είναι ενωμένα μεταξύ τους με κοχλίες και το ελάχιστο πάχος των τοιχωμάτων, οποιασδήποτε διατομής, των μεταλλικών γαλβανισμένων στοιχείων του φέροντος οργανισμού, συμπεριλαμβανομένων των πρεσαριστών με ανοικτά προφίλ (στραντζαριστά), είναι 2,0mm (χιλιοστά). Για τα κλειστού προφίλ ή μορφής μεταλλικά γαλβανισμένα στοιχεία, το προαναφερόμενο πάχος μπορεί να είναι τουλάχιστον 1,5mm (χιλιοστά).
Αλουμίνιο, κατάλληλης διατομής και κατάλληλα ανοδιωμένο

Στα μεταλλικά θερμοκήπια, στα σημεία επαφής του αλουμινίου με τα μεταλλικά μέρη ή με το έδαφος, παρεμβάλεται διαχωριστική μεμβράνη, όπως πισσόπανο ή προστατεύεται κατάλληλα με άλλο τρόπο, ώστε να αποφεύγεται η διάβρωση. Τα σημεία που είναι μέσα στο σκυρόδεμα προστατεύονται με ειδική βαφή ή πίσσα.

Για την κάλυψη του σκελετού των θερμοκηπίων μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα παρακάτω υλικά:
Γυαλί (υαλόφρακτα θερμοκήπια)

Είναι διαφανές υλικό, απαλλαγμένο από πέτρες που δημιουργούν σπασίματα και φυσαλίδες οι οποίες προκαλούν εγκαύματα στα φυτά. Αν το θερμοκήπιο καλύπτεται από υαλοπίνακες, το ελάχιστο ομοιόμορφο πάχος του απλού τζαμιού ή κυματοειδούς μορφής (martele) είναι 4 mm (χιλιοστά). Οι διαστάσεις των τεμαχίων του τζαμιού ακολουθούν την παρακάτω αριθμητική σχέση:

1,8 = ή < μήκος/πλάτος = ή < 3.
Πλαστικά υλικά

α) Εύκαμπτο πλαστικό φύλλο

Επιτρέπεται η χρήση εύκαμπτου πλαστικού φύλλου, δηλαδή φύλλου που διπλώνεται. Σε περίπτωση χρήσης εύκαμπτου πλαστικού φύλλου πολυαιθυλενίου, το πάχος είναι τουλάχιστον 170 μm (μικρά) στη στέγη του θερμοκηπίου και τουλάχιστον 125 μm (μικρά) στις πλευρές. Στα σημεία επαφής των μεταλλικών μερών του σκελετού με το πλαστικό κάλυψης, το πλαστικό κάλυψης βάφεται με λευκό πλαστικό χρώμα για την αποφυγή υπερθέρμανσής του. Το πλαστικό στερεώνεται με θηλύκωμα και συνεχείς κατάλληλους συνδετήρες (κλιπς).

β) Στέρεες πλάκες - σκληρό πλαστικό που δεν διπλώνεται.

Σε περίπτωση χρήσης στερεών πλακών, η περατότητα μιας μονής επιφάνειας είναι τουλάχιστον ίση με το 80% της περατότητας του γυαλιού, για μια χρονική περίοδο τουλάχιστον 10 ετών κάτω από συνθήκες αγρού.

Η κάλυψη του σκελετού του θερμοκηπίου γίνεται με κατάλληλο μονωτικό υλικό, το οποίο εξασφαλίζει θερμομόνωση, σκιά και ρύθμιση θερμοκρασίας και υγρασίας ως εξής:

α) Με σκληρές πλάκες πλαστικών (panel) και μονωτικά υλικά πολυουρεθάνης ή υαλοβάμβακα, ή άλλο μονωτικό υλικό.

β) με μη διαφανή υλικά και χρήση υαλοβάμβακα ή πολυουρεθάνης ως ενδιάμεσου υλικού ή άλλο μονωτικό υλικό.

Η απόδειξη καταλληλότητας των υλικών κάλυψης των θερμοκηπίων πραγματοποιείται με την προσκόμιση πιστοποιητικού προδιαγραφών ή υπεύθυνης δήλωσης του προμηθευτή η του κατασκευαστή κατά την κατάθεση της αίτησης έγκρισης τύπου.Υπολογισμός ασκούντων φορτίων και δράσεων επί των θερμοκηπίων

Για τον υπολογισμό των φορτίων και δράσεων που ασκούνται στα θερμοκήπια και επηρεάζουν την στατικότητά τους ισχύουν οι διατάξεις:
των Ευρωκωδίκων και η ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία καθώς και το πρότυπο ΕΝ 13031.01 «Θερμοκήπια: Σχεδιασμός και κατασκευή» που έχει εκδώσει ο ΕΛΟΤ
της υπό στοιχεία Δ17α/116/ΦΝ 429/18.10.2000 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Έγκριση Ελληνικού Κανονισμού Σκυρόδεμα» (Β΄ 1329)
του ισχύοντος Κανονισμού Σκυροδέματος (Β΄ 1561/2016)
της υπό στοιχεία Δ17α/141/3/ΦΝ 275/15.12.1999 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Έγκριση Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού» (Β΄ 2184 και Β΄ 423) και όπως έχει συμπληρωθεί και ισχύει ο ΕΑΚ 2000.Εξοπλισμός θερμοκηπίων

Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση του περιβάλλοντος του θερμοκηπίου και την δημιουργία κατάλληλου μικροκλίματος εντός αυτών, περιλαμβάνει τα ακόλουθα συστήματα:
φωτισμού,
θέρμανσης,
εξαερισμού, δροσισμού και ψύξης,
εμπλουτισμού με διοξείδιο του άνθρακα,
υδροπονίας ή σύστημα αεροπονίας,
άρδευσης,
υδρολίπανσης,
αυτοματισμών,
γεννήτρια.

Τα παραπάνω συστήματα, είναι προαιρετικά για την έγκριση τύπου θερμοκηπίου πλην του εξαερισμού, φυσικού η δυναμικού. Για όλα τα ανωτέρω συστήματα πρέπει να κατατίθεται σχετική μελέτη στον φάκελο-μελέτη του θερμοκηπίου.Εργα που συνοδεύουν τα θερμοκήπια

Για τις ανάγκες λειτουργίας των θερμοκηπίων επιτρέπεται η εγκατάσταση δεξαμενής αποθήκευσης νερού, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές, το μέγεθος της οποίας υπολογίζεται σύμφωνα με τα εξής:
την εξατμισοδιαπνοή του φυτού ανάλογα με το είδος της καλλιέργειας,
την συνολική έκταση του καλλιεργούμενου θερμοκηπίου,
τη μέση ετήσια βροχόπτωση της περιοχής τοποθέτησης.

Η δεξαμενή αποθήκευσης νερού μπορεί να είναι:
ανοιχτή δεξαμενή αποθήκευσης νερού τύπου λίμνης:
ανοιχτή ή κλειστή ή συρόμενη δεξαμενή αποθήκευσης νερού μεταλλικής κατασκευής που εξυπηρετείται με εξωτερικά συστήματα μηχανοστασίου τύπου compact.

Για την τοποθέτηση της δεξαμενής απαιτείται:
η υποβολή μελέτης υπολογισμού του μεγέθους της δεξαμενής, με βάση την παρ. 1 στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ), συνοδευόμενη από τα σχετικά σχέδια,
βεβαίωση του μηχανικού ότι δεν απαιτείται για την εγκατάστασή της τοιχίο από οπλισμένο σκυρόδεμα και ότι δεν απαιτούνται εκσκαφές ή επιχώσεις του φυσικού εδάφους μεγαλύτερες από 0,80μ. για την τοποθέτησή της και
αντίγραφο τοπογραφικού διαγράμματος του οικοπέδου ή του προσαρτώμενου σε δικαιοπραξία με την υπό κλίμακα σκαριφηματική αποτύπωση των εγκαταστάσεων (θέση, διαστάσεις, αποστάσεις κτλ), καθώς και των διαμορφώσεων του εδάφους.

Για την τοποθέτηση της δεξαμενής απαιτείται:
η υποβολή των στοιχείων της δεξαμενής,
στατική μελέτη μηχανικού ή πιστοποιητικό στατικής επάρκειας της κατασκευής,
ηλεκτρομηχανολογική μελέτη μηχανικού,
δήλωση αρμόδιου μηχανικού που αναλαμβάνει την ευθύνη της στατικής και ηλεκτρομηχανολογικής ασφάλειας της κατασκευής και των εγκαταστάσεωνΔιαδικασία εγκατάστασης θερμοκηπίου
Πριν την έναρξη των εργασιών κατασκευής θερμοκηπίου γίνεται ενημέρωση της αρμόδιας Υπηρεσίας Δόμησης από τον υπεύθυνο εγκατάστασης για το είδος, τον τύπο, την συγκεκριμένη θέση του θερμοκηπίου.
Κατά την διάρκεια της κατασκευής του θερμοκηπίου πρέπει να υπάρχει υπεύθυνος εγκατάστασης ο οποίος μπορεί να είναι είτε το φυσικό πρόσωπο που θα αναλάβει την εγκατάσταση είτε σε περίπτωση εταιρείας ο υπεύθυνος της εταιρείας έναντι οποιασδήποτε αρχής.
Κλιμάκια ελέγχων που συγκροτούνται με απόφαση του Προέδρου του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ και αποτελούνται από έναν υπάλληλο κλάδου ΠΕ1 ή ΤΕ1 Γεωπονικού και έναν υπάλληλο κλάδου ΠΕ 11 ή ΤΕ μηχανικών πραγματοποιούν ελέγχους στο σύνολο των εγκρίσεων μελετών θερμοκηπίου. Σε περίπτωση που τα αποτελέσματα του επιτόπιου ελέγχου δεν συμφωνούν με τα στοιχεία της έγκρισης τύπου θερμοκηπίου το κλιμάκιο ελέγχου του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ ενημερώνει τον αιτούντα της έγκρισης τύπου θερμοκηπίου για την ασυμφωνία και δίνεται προθεσμία 20 ημερών ώστε να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την διόρθωση τους. Στην περίπτωση αυτή πραγματοποιείται επανέλεγχος εντός 10 ημερών από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας, προκειμένου να διαπιστωθεί η συμμόρφωση με τα προβλεπόμενα. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης ανακαλείται η έγκριση εγκατάστασης του θερμοκηπίου.

Ελεγχος κατασκευής θερμοκηπίων

Κατά τον επιτόπιο έλεγχο το κλιμάκιο ελέγχου του Φ.Μ ελέγχει και συντάσσει έκθεση που περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία:
Tην έγκριση τύπου και τα εξής στοιχεία που αναφέρονται σε αυτή:

α) το είδος της καλλιέργειας που αφορά

β) τον τύπο του θερμοκηπίου,

γ) τις διαστάσεις της ΒΚΜ του θερμοκηπίου και τις διαστάσεις του συνολικού μήκους και πλάτους της μονάδας,

δ) τον αριθμό, τις διαστάσεις και το σημείο τοποθέτησης των παραθύρων και τον τρόπο ανοιγοκλεισίματος,

ε) τα υλικά κατασκευής του σκελετού και τα υλικά κάλυψης / μόνωσης,

στ) το πάχος των στύλων της ΒΚΜ που μετριέται με παχύμετρο.
Την βεβαίωση του οικείου Δήμου / ή Πολεοδομίας ότι το θερμοκήπιο βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλεως ή εκτός ορίων οικισμού.
Tο τοπογραφικό διάγραμμα της έκτασης τόσο του αγροτεμαχίου όπου θα εγκατασταθεί η μονάδα του θερμοκηπίου ή του θαλάμου με γεωγραφικές συντεταγμένες μέσω ΕΓΣΑ 87 όσο και της ιδίας κατασκευής.
Tην άδεια από την αρχαιολογική ή δασική υπηρεσία, όπου απαιτείται.
Tις μελέτες των έργων που συνοδεύουν το θερμοκήπιο αν υπάρχουν.Αποδέκτες χορήγησης έγκρισης τύπου θερμοκηπίων

Αρκετά περίπλοκες είναι οι απαιτήσεις της απόφασης σε σχέση με τις εγκρίσεις τύπου, με αποτέλεσμα να έχουμε πολύ δύσκολη διαδικασία έγκρισης, την οποία καλούνται να επωμιστούν οι κατασκευαστές. Σύμφωνα με πληροφορίες του Agro24, αυτό το σκέλος της απόφασης αυτή τη στιγμή είναι ανενεργό, καθότι δεν έχει οριστεί η προβλεπόμενη επιτροπή στον ΕΛΓΟ-Δήμητρα. Επίσης, οι κατασκευαστές ζητούν να υπάρχει έγκριση τύπου μόνο για σχήμα, υλικό και όχι για εμβαδό, διότι το αποτέλεσμα είναι να χρειάζεται έγκριση τύπου για κάθε θερμοκήπιο που χτίζεται στην Ελλάδα.

Σϋμφωνα με την απόφαση η έγκριση τύπου θερμοκηπίων χορηγείται σε:
Εμπορικές εταιρείες της χώρας, εφόσον είναι εγγεγραμμένες Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) με αντικείμενο δραστηριότητας τις κατασκευές.
Εταιρείες κρατών - μελών της ΕΕ, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στο αντίστοιχο Επιμελητήριο της χώρας τους με αντικείμενο δραστηριότητας τις κατασκευές ή τους νόμιμους εκπροσώπους τους οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα με την προϋπόθεση ότι η κατασκευή στο σύνολό της έχει την έγκριση της χώρας κατασκευής για τη στατική της επάρκεια και την ασφάλεια και ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της χώρας εγκατάστασης.
Νόμιμους εκπροσώπους εταιρειών τρίτων χωρών νόμιμα εγκατεστημένους στην χώρα εφόσον είναι εγγεγραμμένες στο αντίστοιχο Επιμελητήριο – Μητρώο της χώρας τους.
Φυσικά πρόσωπα μόνο για ιδία χρήση.

Εξαιρούνται της υποχρέωσης χορήγησης έγκρισης τύπου θερμοκηπίων τα Πανεπιστημιακά και Ερευνητικά Ιδρύματα της Χώρας (με γνωστικό αντικείμενο που σχετίζεται με τις κατασκευές τεχνικών έργων) υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν την σχετική τεχνογνωσία και οι εγκαταστάσεις τους θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τις διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες τους.

Διαδικασία έγκρισης τύπου θερμοκηπίου, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές

Για τη χορήγηση έγκρισης τύπου θερμοκηπίου σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές κατασκευής, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν στον ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ αίτηση, η οποία συνοδεύεται από Φάκελο Μελέτης του υπό έγκριση θερμοκηπίου στο εξής Φ.Μ.

Ο Φ.Μ κατατίθεται σε 2 αντίγραφα, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (cd ή usb ή αποστολή pdf αρχείων μέσω e-mail).

Ο Φ.Μ περιλαμβάνει 2 υποφακέλους ως εξής:

Ο πρώτος υποφάκελος υπογράφεται και σφραγίζεται από γεωπόνο και περιέχει τα κάτωθι γεωπονικά στοιχεία:

α) τον τύπο,

β) το είδος καλλιέργειας,

γ) το σχήμα, τις διαστάσεις και τις επαναλήψεις της Β.Κ.Μ.,

δ) το υλικό κάλυψης του σκελετού του θερμοκηπίου ή θαλάμου (περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών των υλικών κάλυψης των θερμοκηπίων, όπως διαπερατότητα σε ηλιακή και θερμική ακτινοβολία, πάχος και μηχανική αντοχή, ο αριθμός των στρώσεων του υλικού κ.λπ.),

ε) τον εξοπλισμό του με τις αντίστοιχες μελέτες τους,

στ) τα πιστοποιητικά προδιαγραφών ή τις υπεύθυνες δηλώσεις του προμηθευτή η του κατασκευαστή για την καταλληλότητα των υλικών κάλυψης.

Ο δεύτερος υποφάκελος υπογράφεται και σφραγίζεται από μηχανικό και περιέχει τα κάτωθι τεχνικά στοιχεία:

α) πλήρη και αναλυτική τεχνική περιγραφή του φορέα και των παραμέτρων φόρτισης αυτού,

β) στατικούς υπολογισμούς, με πλήρη ανάλυση του τρόπου εισαγωγής στοιχείων στο πρόγραμμα υπολογισμού και με αιτιολόγηση - περιγραφή των εξαγομένων αποτελεσμάτων,

γ) όλα τα τεχνικά σχέδια (κατόψεις, όψεις, τομές, κατασκευαστικές λεπτομέρειες - αξονομετρικά, κ.λπ.) συγκεντρωμένα - σχεδιασμένα σε ένα φύλλο χαρτιού μεγέθους έως Α0, διπλωμένο κατά ISO 5457 έτσι ώστε η τελική διάσταση του διπλωμένου χαρτιού να είναι μεγέθους Α4. Η όψη του διπλωμένου χαρτιού (που θα περιλαμβάνει όλα τα τεχνικά σχέδια) θα είναι υπόμνημα μεγέθους Α4,

δ) υπεύθυνη δήλωση του μελετητή μηχανικού,

ε) προϋπολογισμό του έργου κατασκευής του θερμοκηπίου ή θαλάμου (π.χ. σε ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο). Οι υπολογισμοί πράξεων γίνονται σε επίπεδο δεύτερου δεκαδικού ψηφίου χωρίς στρογγυλοποίηση.

Όλα τα έγγραφα που υποβάλλονται για τη χορήγηση έγκρισης τύπου πρέπει να έχουν συνταχθεί ή να έχουν επίσημα μεταφραστεί στην ελληνική γλώσσα.

Ο έλεγχος του Φ.Μ πραγματοποιείται από επιτροπή η οποία καθορίζεται από τον πρόεδρο του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ στο εξής κλιμάκιο ελέγχου Φ.Μ, που αποτελείται από ένα υπάλληλο γεωπόνο και ένα υπάλληλο μηχανικό.

Αν το κλιμάκιο ελέγχου Φ.Μ διαπιστώσει ότι ο Φ.Μ δεν είναι πλήρης, ενημερώνει εγγράφως τον αιτούντα προκειμένου να υποβάλει εντός ενός μηνός από την ημερομηνία ειδοποίησής του, συμπληρωματικά ή διευκρινιστικά στοιχεία και μόνο για λεπτομέρειες ή διευκρινίσεις τα οποία δεν αφορούν σε βασικά στοιχεία της αίτησης.

Αν τα στοιχεία δεν υποβληθούν εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, ή ο Φ.Μ δεν είναι σύμφωνος με τις διατάξεις της παρούσας, η αίτηση απορρίπτεται από τον Πρόεδρο του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ λαμβάνοντας υπόψη την έκθεση ελέγχου του κλιμακίου ελέγχου του Φ.Μ. Αν ο Φ.Μ είναι πλήρης και σύμφωνος με τις διατάξεις της παρούσας, εκδίδεται από τον Πρόεδρο του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ λαμβάνοντας υπόψη την έκθεση ελέγχου του κλιμακίου ελέγχου Φ.Μ, η έγκριση τύπου του θερμοκηπίου.

Η έγκριση τύπου θερμοκηπίου ισχύει για 10 έτη από την ημερομηνία έκδοσης της και μπορεί να αναθεωρηθεί για ακόμη 10 έτη κατόπιν σχετικού αιτήματος, αν δεν έχουν αλλάξει οι προδιαγραφές της παρούσας απόφασης.

Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δημιουργείται Μητρώο θερμοκηπίων στο οποίο καταχωρίζονται όλες οι εγκρίσεις θερμοκηπίων. Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι αρμόδια για την τεχνική ανάπτυξη και την τεχνική υποστήριξη του Μητρώου, ο ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ είναι αρμόδιος για την τήρηση την διαχείριση και την ενημέρωση του μητρώου με την καταχώριση σε αυτό όλων των εγκρίσεων τύπου θερμοκηπίων ύστερα από την έκδοσή τους. Το Μητρώο θερμοκηπίων αναρτάται στον επίσημο ιστότοπο του ΥΠΑΑΤ και περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής πεδία: κατασκευαστές ή ιδιώτες που έχουν πάρειέγκριση τύπου (επωνυμία και στοιχεία επικοινωνίας των κατασκευαστών), στοιχεία κατασκευής για την οποία έχει εκδοθεί έγκριση τύπου (τύπος, στοιχεία ΒΚΜ, όπως πλάτος, μήκος, ύψος υδρορροής, ύψος στύλου ή κορφιά, ύψος κορυφής, υλικό κάλυψης), τον αριθμό πρωτοκόλλου έγκρισης, τα στοιχεία του ιδιοκτήτη (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ΑΔΤ), την τοποθεσία εγκατάστασης του θερμοκηπίου (γεωγραφικές συντεταγμένες), το έτος κατασκευής και τα είδη που καλλιεργούνται σε αυτά.*Η Γεωργία Μήλιου είναι Τεχνολόγος Πολιτικός Μηχανικός

Συνοδευτικά αρχεία Ολόκληρη η απόφαση

 

agro24.gr

 ν βρήκατε το άρθρο ενδιαφέρον κλικ ΕΔΩ
Για άμεση ενημέρωση ακολουθήστε μας στο facebook και στο twitter

 

Σχόλια