Επιδοτήσεις: Οι υποσχέσεις του υπουργού: «Κάντε υπομονή μέχρι το Ιούνιο» - Τι θα γίνει με τα βοσκοτόπια

Εκκαθάριση έως τις 30 Ιουνίου υπόσχεται ο υπουργός .Τι απαντάει σε ερώτηση του κ. Βελόπουλου στη Βουλή για την αναστάτωση που επικρατεί ως π...


Εκκαθάριση έως τις 30 Ιουνίου υπόσχεται ο υπουργός .Τι απαντάει σε ερώτηση του κ. Βελόπουλου στη Βουλή για την αναστάτωση που επικρατεί ως προς τις καθυστερήσεις των πληρωμών των υπολοίπων της βασικής ενίσχυσης, του “πρασινίσματος” και των νεοεισερχόμενων γεωργών
 
Όπως αναφέρει ο υπουργός, βρίσκεται σε εξέλιξη η δημιουργία Εθνικής Γεωγραφικής Πληροφοριακής Βάσης Δεδομένων, με την ονομασία “Βοσκήσιμες Γαίες Ελλάδας”, επί τη βάσει Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης.

Η εκκαθάριση των ενισχύσεων, δηλαδή το υπόλοιπο ποσοστό 3% για τη βασική ενίσχυση, το υπόλοιπο ποσοστό 5% για την ενίσχυση των γεωργών που εφαρμόζουν γεωργικές πρακτικές επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον και το υπόλοιπο ποσοστό 10% της ενίσχυσης για τους γεωργούς νεαρής ηλικίας θα καταβληθούν με την ολοκλήρωση των πληρωμών, το αργότερο έως την 30ή/06/2021

«Κάντε υπομονή έως τον... Ιούνιο» είναι η προτροπή του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπήλιου Λιβανού, προς τους δικαιούχους των αγροτικών επιδοτήσεων, ως προς τα υπόλοιπα που απομένουν για την αποπληρωμή τους. Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που έδωσε ο υπουργός, απαντώντας στη Βουλή, σε ερώτηση της Ελληνική Λύσης. "Αναστάτωση στον αγροτικό κόσμο από την πληρωμή της Ενιαίας Ενίσχυσης" τιτλοφορείται η ερώτηση που κατέθεσε ο κ. Βελόπουλος.

Να υπενθυμίσουμε ότι υπήρξαν παρακρατήσεις στις πληρωμές της βασικής ενίσχυσης, του "πρασινίσματος" και των νεοεισερχόμενων γεωργών και προκλήθηκε μεγάλη αναστάτωση στη διάρκεια της πληρωμής της πρώτης δόσης της Ενιαίας Ενίσχυσης.

Έκτοτε για τους λόγους που έγιναν αυτές οι παρακρατήσεις υπάρχουν πολλές αντιδράσεις σε όλη την Ελλάδα, καθώς έχει επικρατήσει η εντύπωση ότι αυτές έγιναν προκειμένου να μπουν στο καθεστώς των δικαιούχων όσο γίνεται περισσότεροι νέοι αγρότες. Αλλά ακόμα και πολλοί που δεν έχουν σχέση με την αγροτική οικονομία και ως εκ τούτου "την πλήρωσαν" και πάλι οι πραγματικοί αγρότες, όπως έχει γίνει και κατά το παρελθόν, την περίοδο του Βαγγέλη Αποστόλου στη διακυβέρνηση της χώρας επί ΣΥΡΙΖΑ.

Η απάντηση του υπουργού

Αναλυτικότερα, λοιπόν, ο Σπήλιος Λιβανός απαντάει ότι «σε ό,τι αφορά τη Βασική Ενίσχυση, αθροίζοντας την προκαταβολή του Οκτωβρίου και την πληρωμή του Δεκεμβρίου, καταβλήθηκαν στους Έλληνες γεωργούς συνολικά 986.386.175,78 ευρώ (ποσοστό πληρωμής 97%). Στο εν λόγω ποσό συμπεριλαμβάνονται 44.998.482,57 ευρώ που αφορούν σε χορήγηση δικαιωμάτων Εθνικού Αποθέματος. Επίσης, πιστώθηκε ενίσχυση για τους γεωργούς που εφαρμόζουν γεωργικές πρακτικές επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον (Πράσινη Ενίσχυση) ποσό ύψους 491.360.878,74 ευρώ (ποσοστό πληρωμής 95%) και η ενίσχυση για τους γεωργούς νεαρής ηλικίας ύψους 30.151.139,32 ευρώ (ποσοστό πληρωμής 90%)».

Παρακάτω, ο υπουργός αναφέρει ότι το συνολικό ποσό που καταβλήθηκε για την πληρωμή της Ενιαίας Ενίσχυσης του 2020 προέκυψε μετά την εφαρμογή παρακράτησης ποσοστού 2,906192%, λόγω δημοσιονομικής πειθαρχίας [για ποσά άμεσων ενισχύσεων άνω των 2.000 ευρώ, βάσει του Καν. (ΕΕ) 1306/2013] και τυχόν συμψηφισμών με κυρώσεις προηγούμενων ετών, το οποίο είναι διπλάσιο σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά (1,432635%). Όμως αυτό το ποσό, της δημοσιονομικής πειθαρχίας, επιστρέφεται στο επόμενο οικονομικό έτος.

Υπομονή ως τον... Ιούνιο

«Κάνει να παίρνουν οι αγρότες», με βάση τα όσα ανακοίνωσε ο υπουργός, το 3% της βασικής ενίσχυσης 2020, το 5% του “πρασινίσματος” και το 10% των γεωργών νεαρής ηλικίας.

Άρα «κάνει να παίρνουν οι αγρότες», με βάση τα όσα ανακοίνωσε ο υπουργός, το 3% της βασικής ενίσχυσης 2020, το 5% του πρασινίσματος και το 10% των γεωργών νεαρής ηλικίας.

Αναφέρει λοιπόν χαρακτηριστικά: «Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τον ΚΑΝ 1306/2013, άρθρο 75, οι πληρωμές στο πλαίσιο των καθεστώτων στήριξης και των μέτρων που αναφέρονται στο άρθρο 67 παράγραφος 2 (δηλαδή τα καθεστώτα βασικής ενίσχυσης, ενίσχυση για γεωργούς που εφαρμόζουν γεωργικές πρακτικές επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον, ενίσχυση για γεωργούς νεαρής ηλικίας, συνδεδεμένες ενισχύσεις, ενίσχυση βάμβακος) πραγματοποιούνται από την 1η Δεκεμβρίου έως τις 30 Ιουνίου του επόμενου ημερολογιακού έτους.

Συνεπώς, η εκκαθάριση των ενισχύσεων, δηλαδή το υπόλοιπο ποσοστό 3% για τη βασική ενίσχυση, το υπόλοιπο ποσοστό 5% για την ενίσχυση των γεωργών που εφαρμόζουν γεωργικές πρακτικές επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον και το υπόλοιπο ποσοστό 10% της ενίσχυσης για τους γεωργούς νεαρής ηλικίας θα καταβληθούν με την ολοκλήρωση των πληρωμών, το αργότερο έως την 30ή/06/2021.

Τέλος, επισημαίνεται ότι δεν προκύπτει διάκριση πληρωμών σε ενίσχυση εθνικού αποθέματος και βασική ενίσχυση, καθότι ανήκουν στο ίδιο καθεστώς».

Για τα βοσκοτόπια

Ο Σπήλιος Λιβανός, μεταξύ των άλλων, αναφέρεται και στα βοσκοτόπια, αναφέροντας μεταξύ άλλων: «Βρίσκεται σε εξέλιξη η δημιουργία Εθνικής Γεωγραφικής Πληροφοριακής Βάσης δεδομένων, με την ονομασία "Βοσκήσιμες Γαίες Ελλάδας", επί τη βάσει Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης (ΔΣΒ), όπως αυτά περιγράφονται στις σχετικές διατάξεις του N. 4351/2015, τα οποία τεκμαίρουν τη χρήση των βοσκήσιμων εκτάσεων, ώστε να αξιοποιηθεί στο επικαιροποιημένο Σύστημα Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων.

Επί του παρόντος, η κατανομή των βοσκοτόπων στη χώρα μας πραγματοποιείται σύμφωνα με την υπ' αριθ. 873/55993/20-05-2015 ΚΥΑ, όπως τροποποιημένη, ανά έτος, ισχύει, σε συνδυασμό με την υπ' αριθ. 915/69142/2018 Υ.Α., που αφορά χρονικά "...κατά τη μεταβατική περίοδο μέχρι την έγκριση των Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης...".

Τα Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης, σύμφωνα με το άρθρο 60, παρ. 4 του Ν. 4264/2014, υλοποιούνται κατά αρμοδιότητα "των οικείων κτηνοτροφικών οργανώσεων, σε περίπτωση δε αδυναμίας των τελευταίων, από την αρμόδια Περιφερειακή Ενότητα και εγκρίνεται με απόφαση του γενικού γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μετά από εισήγηση του αρμόδιου δασάρχη και του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Αγροτικών Υποθέσεων της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, αν πρόκειται για βοσκήσιμες εκτάσεις αρμοδιότητας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων".

Τα ΔΣΒ βρίσκονται στη φάση υπογραφής της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του ΥΠΑΑΤ και των Περιφερειών της χώρας».

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΠ

Εξασφαλισμένοι ως το 2027 οι πόροι

Τέλος, σχετικά με τις ενισχύσεις της ΚΑΠ την επόμενη Προγραμματική Περίοδο, ο υπουργός αναφέρει: «Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στη συνεδρίαση του Ιουλίου 2020 έλαβε τις οριστικές αποφάσεις για τους πόρους της ΚΑΠ, αλλά και για την εξωτερική σύγκλιση των άμεσων ενισχύσεων. Σύμφωνα με αυτές, οι πόροι της χώρας μας για την επταετία 2021-2027 είναι πλέον απόλυτα εξασφαλισμένοι. Το μοντέλο εξωτερικής σύγκλισης που αποφασίστηκε έχει πολύ μικρές επιπτώσεις στη χώρα μας, που έχει σχεδόν υπερδιπλάσιο μέσο ύψος άμεσων ενισχύσεων από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε σχέση με την προηγούμενη δημοσιονομική περίοδο, θα υπάρξει μείωση της τάξης του 2%. Σε σχέση με την αρχική πρόταση της Επιτροπής, η Ελλάδα κατάφερε να αυξήσει τους εισερχόμενους πόρους των άμεσων ενισχύσεων κατά περίπου 578 εκατ. ευρώ. Αύξηση θα υπάρξει και στους πόρους της αγροτικής ανάπτυξης την περίοδο 2021-2027 σε σχέση με την προηγούμενη δημοσιονομική περίοδο κατά 4,7%, ενώ η αρχική πρόταση της Επιτροπής προέβλεπε μείωση κατά 15%».

neakriti.gr

 

Αν βρήκατε το άρθρο ενδιαφέρον κλικ ΕΔΩ
Για άμεση ενημέρωση ακολουθήστε μας στο facebook και στο twitter

Σχόλια