Eδαφολογικό Εργαστήριο Αμαλιάδας: Εργαλείο στήριξης για τους αγρότες

Έγκριση της νέας προγραμματικής σύμβασης μεταξύ ΠΔΕ Δήμου Ήλιδας και Παν. Πατρών -Θ. Βασιλόπουλος: «Περιφερειακός πόλος καινοτομίας» Tο Εδαφ...Έγκριση της νέας προγραμματικής σύμβασης μεταξύ ΠΔΕ Δήμου Ήλιδας και Παν. Πατρών -Θ. Βασιλόπουλος: «Περιφερειακός πόλος καινοτομίας»

Tο Εδαφολογικό Εργαστήριο Αμαλιάδας θα συνεχίσει να προσφέρει απρόσκοπτα τις υπηρεσίες του στους αγρότες έπειτα από την ομόφωνη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας βάσει της οποίας εγκρίθηκε η προγραμματική σύμβαση με τον Δήμο Ήλιδας και το Πανεπιστήμιο Πατρών.
Πρόκειται για την συνέχεια της λειτουργίας του Εδαφολογικού στο οποίο η Περιφέρεια έχει «επενδύσει» με στόχο την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων και την μείωση του κόστους παραγωγής. Σύμφωνα με την απόφαση ο συνολικός προϋπολογισμός της προγραμματικής σύμβασης για τρία χρόνια ανέρχεται στις 300.000 ευρώ, ενώ εγκρίθηκε η εξειδίκευση πίστωσης 80.000 ευρώ (στο πλαίσιο της σύμβασης) για το 2021.
 

Εισήγηση Θεοδ. Βασιλόπουλου

Ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης Γεωπόνος Τ.Ε. , Θεόδωρος Βασιλόπουλος, που ήταν εισηγητής στην συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής ανέλυσε τα στοιχεία που καταστούν το Εδαφολογικό Εργαστήριο σημαντικό εργαλείο για τον πρωτογενή τομέα στην Δυτική Ελλάδα και όχι μόνο. Συγκεκριμένα μεταξύ άλλων ανέφερε τα εξής: «Αυτά τα χρόνια λειτουργίας του Εδαφολογικού Εργαστηρίου έχουν αναπτυχθεί μόνιμες συνεργασίες με αγροτικούς φορείς, ιδιωτικές επιχειρήσεις και με μονωμένους παραγωγούς. Επίσης, ο χώρος του Εδαφολογικού Εργαστηρίου χρησιμοποιείται από φοιτητές, τόσο για την εκπόνηση της πτυχιακής τους εργασίας, όσο και για την πρακτική τους, ενώ σε συνεργασία με τον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό – ΔΗΜΗΤΡΑ έχουν πραγματοποιηθεί δράσεις κατάρτισης νέων γεωργών.

Το Εδαφολογικό Εργαστήριο προσφέρει στους παραγωγούς οικονομικές, ακριβείς και ολοκληρωμένες αναλύσεις δειγμάτων, δίνοντας την ευκαιρία της ορθολογικής χρήσης νερού και λιπασμάτων συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στη μείωση του κόστους παραγωγής, τον περιορισμό της συνεχούς υποβάθμισης των καλλιεργητικών εδαφών, την βελτίωσης της ποιότητας των προϊόντων, την ασφάλεια των καταναλωτών και την αύξηση του αγροτικού εισοδήματος. Κατά την τελευταία τριετία το Εδαφολογικό Εργαστήριο αποτελεί Περιφερειακό Πόλο Καινοτομίας, συμμετέχει και υποστηρίζει δράσεις στο πλαίσιο ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων.»

Περιφερειακή εμβέλεια

Το Εδαφολογικό Εργαστήριο Δυτικής Ελλάδας (ΕΕΔΕ) ιδρύθηκε το 2009 με τη συγχρηματοδότηση του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Οργανισμού των Ορθοδόξων Χριστιανών (IOCC) και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, στο πλαίσιο της ανθρωπιστικής βοήθειας για τη στήριξη των πυρόπληκτων αγροτών της Ηλείας. Σήμερα αποτελεί υποδομή Περιφερειακής εμβέλειας και παρέχει υπηρεσίες με τη μορφή προγραμματικής συμφωνίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Πατρών (Εργαστήριο Εδαφολογίας), της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Δήμου Ήλιδας. Αποτελεί δημόσια υποδομή – ως-υπηρεσία (Infrastracture as a Service), με την ονομασία «Εδαφολογικό» και αποτελεί κέντρο έρευνας και ανάπτυξης (Competency Center) για το έδαφος στη Δυτική Ελλάδα.Ο σκοπός του εργαστηρίου

Το εργαστήριο Εδαφολογίας βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας (Campus Αμαλιάδας) και πραγματοποιεί αναλύσεις σε επιλεγμένες φυσικές και χημικές ιδιότητες του εδάφους, των φυτών, του νερού άρδευσης και των γεωργικών αποβλήτων προς υποστήριξη της ερευνητικής του δραστηριότητας και της εκπαιδευτικής διαδικασίας.Στο εργαστήριο Εδαφολογίας μπορούν να έχουν πρόσβαση για εργαστηριακές αναλύσεις μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, κυβερνητικοί φορείς, δήμοι και γενικότερα επιχειρήσεις ή άτομα που δραστηριοποιούνται ή αναζητούν πληροφόρηση σε σχετικά αντικείμενα.

Τo Εργαστήριο Εδαφολογίας έχει σκοπό: 1/την παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε θέματα που αφορούν τις σχέσεις Εδάφους – Φυτού – Νερού για τη διατήρηση της αειφορίας στη Γεωργία και τη στήριξη της γεωργικής παραγωγής 2/ την ερευνητική δραστηριότητα 3/την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών με σύγχρονες τεχνικές και εφαρμογές.Προγράμματα εκπαίδευσης

To Εργαστήριο Εδαφολογίας λόγω της στελέχωσης και των συνεργασιών του, διαθέτει εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία σε προγράμματα εκπαίδευσης συναφή με όλα τα επί μέρους στάδια της αγροτικής παραγωγής. Τα προγράμματα εκπαίδευσης αποβλέπουν στην εισαγωγή νέων ιδεών, μεθόδων και τεχνικών σε όλα τα στάδια της αγροτικής παραγωγής με κεντρικό στόχο την καινοτομία και την εξωστρέφεια.

Οι εκπαιδεύσεις πραγματοποιούνται στην αίθουσα και στον αγρό, για αποτελεσματική κατανόηση των πρακτικών και τεχνικών σε σχέση με τη διαδικασία καλλιέργειας. Το σύνολο των εκπαιδεύσεων υποστηρίζεται με ηλεκτρονικά μέσα (πλατφόρμα e-learning), ενώ το εκπαιδευτικό υλικό (παρουσιάσεις, εκπαιδευτικά video, εγχειρίδια ορθών πρακτικών, ζωντανές παρουσιάσεις κ.λπ.) παρέχεται και μέσω του διαδικτύου.

Το εργαστήριο διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία και τις εγκαταστάσεις που απαιτούνται για την εφαρμογή νέων τεχνολογιών, την ορθή επιλογή καλλιέργειας, την ανάλυση των εδαφοϋδατικών συνθηκών, την τεχνική υποστήριξη της καλλιέργειας, τη βελτιστοποίηση των καλλιεργητικών διαδικασιών μέσω φορητών συσκευών και αισθητηρίων, τον σχεδιασμό δικτύων άρδευσης και τη βέλτιστη αξιοποίηση νερού, την παρουσία και προώθηση προϊόντων στον παγκόσμιο ιστό και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στην αξιοποίηση ηλεκτρονικού εμπορίου και τις ηλεκτρονικές καμπάνιες.

Αντικειμενικός στόχος της εκπαιδευτικής μονάδας του εργαστηρίου είναι οι εκπαιδευόμενοι μετά την ολοκλήρωσης της εκπαίδευσης τους να έχουν αποκτήσει τις απαραίτητες δεξιότητες και γνώσεις ώστε να είναι ικανοί να διαχειριστούν την παραγωγική δραστηριότητα είτε σε επίπεδο ίδρυσης της δικής τους επιχείρησης, είτε σε επίπεδο εργασίας σε επιχειρήσεις του κλάδου.

Πηγή: “Επί γης”, η νέα αγροτική εφημερίδα που εκδίδεται από τον Δημοσιογραφικό Οργανισμό Βαρουξή- εκδότη της εφημερίδας “Πατρίς”.

 Αν βρήκατε το άρθρο ενδιαφέρον κλικ ΕΔΩ
Για άμεση ενημέρωση ακολουθήστε μας στο facebook και στο twitter

Σχόλια