Γεωργικοί Σύμβουλοι: Εκτός του Πεδίου 6 οι Γεωπόνοι Τ.Ε. με παρέμβαση ΓΕΩΤ.Ε.Ε. & σύμφωνη γνώμη του Υφυπουργού Γιάννη Οικονόμου (Γεωπόνου Π.Ε. - Μέλος ΓΕΩΤ.Ε.Ε.)

Δυστυχώς για άλλη μια φορά οι Πτυχιούχοι Γεωπόνοι Τ.Ε. δεν θα έχουν την δυνατότητα να πιστοποιηθούν σε όλες τις ενότητες των Γεωργικών Συμβο...


Δυστυχώς για άλλη μια φορά οι Πτυχιούχοι Γεωπόνοι Τ.Ε. δεν θα έχουν την δυνατότητα να πιστοποιηθούν σε όλες τις ενότητες των Γεωργικών Συμβούλων .

Με παρέμβαση του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και την σύμφωνη γνώμη του αρμοδίου Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννη Οικονόμου, αποκλείονται όπως και στην προηγούμενη πρόσκληση οι Πτυχιούχοι Γεωπόνοι Τ.Ε. όλων των τμημάτων από το πεδίο 6, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα επαγγελματικά δικαιώματα τους, όπως αυτά αναφέρονται κυρίως στο προεδρικό διάταγμα 109/1989.
 
Επίσης αποκλείονται και από άλλα μεμονωμένα πεδία της πρόσκλησης και άλλοι Πτυχιούχοι Γεωπόνοι Τ.Ε. ανάλογα με το Τμήμα Αποφοίτησης.

Για το συγκεκριμένο θέμα η Π.Ε.Π.Τ.Ε.Γ. (Πανελλήνια Ένωση Πτυχιούχων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών) και οι εκπρόσωποι της έκαναν σειρά από παρεμβάσεις  και συναντήσεις για το θέμα χωρίς καμία από αυτές να εισακουσθεί και με τη διοίκηση, την επιστημονική επιτροπή και τους υπηρεσιακούς παράγοντες του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ αλλά  και με τους αρμοδίους υφυπουργούς του ΥπΑΑΤ  , (τον πρώην Υφυπουργό Κώστα Σκρέκα αλλά και με μετέπειτα αντικαταστάτη του και νυν αρμόδιο Υφυπουργό Γιάννη Οικονόμου).
 
Αντίθετα συμμετέχουν σε όλα τα πεδία Γεωργικών Συμβούλων οι Πανεπιστήμονες Γεωπόνοι Π.Ε. μέλη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.  όλων των Τμημάτων χωρίς κανένα περιορισμό.

Αυτά συμβαίνουν στην Ελλάδα εν έτει 2021....
 
Σύμφωνα με τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ :

Σας επισυνάπτουμε την 2η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πιστοποίηση φυσικών προσώπων ως Γεωργικών Συμβούλων (Γ.Σ.) και το σχετικό εγχειρίδιο οδηγιών, τα οποία δημοσιοποιήθηκαν σήμερα από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού – ΔΗΜΗΤΡΑ.

  1. Για να πιστοποιηθεί ένα φυσικό πρόσωπο ως Γ.Σ. πρέπει να είναι κάτοχος τίτλου σπουδών: Γεωπόνου, Κτηνιάτρου, Δασολόγου, Περιβαλλοντολόγου, Γεωλόγου, Μηχανικού Περιβάλλοντος, Οικονομολόγου, Οινολόγου, Τεχνολογίας Γεωπονίας, Τεχνολογίας Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων της χώρας (Α.Ε.Ι.-Α.ΤΕ.Ι.) ή αναγνωρισμένων ισότιμων τίτλων σπουδών, σχολών της αλλοδαπής.
  2. Δυνατότητα πιστοποίησης έχουν και οι εργαζόμενοι στο δημόσιο ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, την αυτοδιοίκηση και τους φορείς της, ως μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι ή απασχολούμενοι με συμβάσεις Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ) καθώς και τα μέλη του Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού των Ανώτατων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι-Α.Τ.Ε.Ι.). 
  3. Οι συμβουλές που θα παρέχουν πρέπει να είναι στο πλαίσιο των καθηκόντων τους και των αρμοδιοτήτων της υπηρεσίας ή του φορέα για τον οποίο εργάζονται και σχετίζεται με τον αγροτικό χώρο.
  4. Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, στη διαδικτυακή εφαρμογή του Συστήματος Παροχής Συμβουλών σε Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις http://agroadvisors.elgo.gr από 27.07.2021 έως 30.09.2021 και ώρα 23:59.

Δείτε τα επισυναπτόμενα σχετικά έγγραφα :

Σχόλια