Μανώλης Κεφαλογιάννης : Ικανοποίηση για την Πολιτική Συμφωνία για τη Νέα ΚΑΠ

Η συμφωνία που επιτεύχθηκε για την Κοινή Γεωργική Πολιτική έως το 2027 αποτελεί το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων που πραγματοποιήθηκαν τα ...


Η συμφωνία που επιτεύχθηκε για την Κοινή Γεωργική Πολιτική έως το 2027 αποτελεί το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων που πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία τρία χρόνια, υπό έξι διαδοχικές Προεδρίες και δύο κοινοβουλευτικές περιόδους.

Ως μέλος της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συμμετείχα ενεργά σε όλες τις συζητήσεις με γνώμονα την επίτευξη μιας συμφωνίας ώστε η νέα ΚΑΠ 2023-2027 να αντιμετωπίζει με δίκαιο τρόπο και θα στηρίζει τους Έλληνες αγρότες αλλά και την ευρωπαϊκή γεωργία γενικότερα, ώστε να καταστεί βιώσιμη και ανταγωνιστική. Να θέτει πιο φιλόδοξους στόχους για το περιβάλλον και το κλίμα, στο πλαίσιο εφαρμογής της ευρύτερης πολιτικής της ΕΕ, όπως εκφράζεται από την Πράσινη Συμφωνία.

Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων υποβάλλαμε εποικοδομητικές και συμβιβαστικές προτάσεις με στόχο τη γεφύρωση διαφορών που υπήρχαν ανάμεσα σε χώρες και πολιτικές ομάδες με διαφορετικά χαρακτηριστικά ως προς τον αγροτικό τους τομέα.

Σε αυτές τις προτάσεις και εισηγήσεις που αποτυπώθηκαν στο κείμενο των κανονισμών, συμπεριλαμβάνονται:
  • η διαγραφή διατάξεων για την απόλυτη και άμεση εναρμόνιση των άμεσων ενισχύσεων, τη λεγόμενη «εξωτερική σύγκλιση»,
  • η για πρώτη φορά αυξημένη υποχρεωτική στήριξη των νέων γεωργών κατ’ ελάχιστο 3% του εθνικού φακέλου καθώς και επενδυτική στήριξη με συντελεστή στάθμισης 50%
  • η εσωτερική σύγκλιση κατά 85% (και όχι 100%) του μέσου όρου, με μέγιστη μείωση 30% σε επίπεδο δικαιούχου
  • η ενσωμάτωση της εξισωτικής αποζημίωσης στα περιβαλλοντικά μέτρα, ώστε να απελευθερώνονται πόροι για αναπτυξιακά μέτρα,
  • η διατήρηση των ενισχύσεων για τα μικρά νησιά του Αιγαίου και τις απομακρυσμένες περιοχές, κ.α.
  • η εισαγωγή του «rebate» που μπορεί να επιφέρει μείωση μέχρι 50% στη δέσμευση των χρημάτων στα οικολογικά σχήματα – eco-schemes, των οποίων το ποσό διαμορφώνεται στο 25%
  • η κοινωνική αιρεσιμότητα υποχρεωτικά από το 2025
  • η ρύθμιση των εισαγωγών γεωργικών προϊόντων και τροφίμων από τρίτες χώρες μόνον αν τηρούν τους ίδιους κανόνες και τις υποχρεώσεις παραγωγής
  • η στήριξη των μικρών εκμεταλλεύσεων μέσω της υποχρεωτικής αναδιανομής


Σημαντικό στοιχείο για τη χώρα μας αποτελεί και η απλοποίηση των ελέγχων και η συνεπακόλουθη μείωση της γραφειοκρατίας για τους μικρούς καλλιεργητές, στους οποίους εντάσσεται η συντριπτική πλειονότητα των Ελλήνων αγροτών.

Εξίσου σημαντική είναι και η ευελιξία που παρέχεται στα κράτη μέλη να σχεδιάσουν τις δικές τους δράσεις ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες τους.

Επίσης, για την κάλυψη των αυξημένων υποχρεώσεων της χώρας μας, ως προς τα ποσά που θα δαπανήσει σε δράσεις για το περιβάλλον και το κλίμα, συμπεριλήφθηκαν στους κανονισμούς διατάξεις που θα διευκολύνουν τους Έλληνες γεωργούς να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα και να πετύχουν τους στόχους τους.

*Ευρωβουλευτή του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος με την Νέα Δημοκρατία.

Αν βρήκατε το άρθρο ενδιαφέρον κλικ ΕΔΩ
Για άμεση ενημέρωση ακολουθήστε μας στο facebook και στο twitter


 

Σχόλια