Γεωπονικό Πανεπιστήμιο: Καταργείται το Τμήμα Πληροφορικής στη Γεωργία και το Περιβάλλον

Την αντίθεσή της στην επικείμενη κατάργηση του Τμήματος Πληροφορικής στη Γεωργία και το Περιβάλλον του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών εκφρά...


Την αντίθεσή της στην επικείμενη κατάργηση του Τμήματος Πληροφορικής στη Γεωργία και το Περιβάλλον του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών εκφράζει με ψήφισμα της η Προσωρινή Συνέλευση του Τμήματος

Η προσωρινή Συνέλευση του Τμήματος Πληροφορικής στη Γεωργία και το Περιβάλλον (ΠΓΠ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ενός εκ των 37 νέων Πανεπιστημιακών Τμημάτων που ιδρύθηκαν αρχές του 2019), στη συνεδρίασή της αρ. 8/6−07−2021, εκφράζει ομόφωνα την αντίθεσή της, στα αναφερόμενα σε δημοσιεύματα του ηλεκτρονικού και έντυπου τύπου, για οριστική, βάσει μελλοντικής νομοθετικής ρύθμισης, κατάργησής του και διευκρινίζει τα ακόλουθα:

Το Τμήμα ΠΓΠ είναι ένα σύγχρονο Τμήμα Πληροφορικής που καλύπτει ανάγκες αντικειμένων της Επιστήμης της Πληροφορικής με ιδιαίτερο προσανατολισμό σε θέματα γεωπονίας, γεωργίας και περιβάλλοντος.

Η ίδρυσή του στηρίχθηκε σε συγκεκριμένες μελέτες σκοπιμότητας. Οι απόφοιτοί του θα έχουν τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα, και ίσες ευκαιρίες στην αγορά εργασίας, με τους απόφοιτους όλων των υπολοίπων Τμημάτων Πληροφορικής. Είναι δε πολύ γνωστή η μεγάλη ζήτηση Πληροφορικών στη χώρα μας (εκτίμηση από επιστημονικές μελέτες ανέρχεται σε 30.000 θέσεις την επόμενη πενταετία). Επί πλέον στις σπουδές τους περιλαμβάνονται μαθήματα αντικειμένων της Γεωπληροφορικής, της Γεωπονίας και των Φυσικών Πόρων-Περιβάλλοντος με αποτέλεσμα να είναι έτοιμοι να υπηρετήσουν όλα τα ζητήματα της ψηφιακής γεωργίας και του ψηφιακού μετασχηματισμού της, που αποτελεί βασικό πυλώνα στήριξης του πρωτογενούς τομέα της χώρας μας.

Η ίδρυση του Τμήματος ΠΓΠ και η έναρξη της λειτουργίας του βασίστηκε σε διεξοδικό διάλογο της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΓΠΑ για την εξέλιξη του Πανεπιστημίου μας, ενώ υπήρξαν όλες οι προβλεπόμενες αποφάσεις (Τμημάτων, Συγκλήτου, κλπ.). Η δημιουργία και η στελέχωση του Τμήματος ΠΓΠ στηρίχθηκε στη μακρόχρονη και πλούσια εκπαιδευτική και ερευνητική δράση δύο ακαδημαϊκών μονάδων του ΓΠΑ: του Εργαστηρίου Πληροφορικής και της Ερευνητικής Μονάδας GIS που από το 1985 και από το 1989 αντίστοιχα ανέδειξαν την ψηφιακή, σε συνδυασμό με την γεωχωρική, διάσταση της άσκησης της γεωργίας και της προστασίας του περιβάλλοντος. Είναι ενδεικτικό ότι η πρώτη έγγραφη πλήρως τεκμηριωμένη πρόταση ίδρυσης Τμήματος Πληροφορικής στο ΓΠΑ κατατέθηκε τον Ιούνιο του 2005. Επίσης την ίδια χρονιά στα πλαίσια εκτεταμένου διαλόγου, που οργανώνεται από τις τότε Πρυτανικές αρχές με συμμετοχή και του ΓΕΩΤΕΕ, κατατίθεται πρόταση σύμφωνα με την οποία το Φροντιστήριο Μαθηματικών και Στατιστικής, το Εργαστήριο Πληροφορικής και το Εργαστήριο Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (G.I.S.) εντάσσονται σε ένα νέο Τμήμα (Πληροφορικής). Ανάλογη πρόταση κατατίθεται και το 2013 ενώ τη διετία 2017 και 2018 συζητήσεις και αποφάσεις σε επιτροπές, Τμήματα και Σύγκλητο διαμορφώνουν, βάσει εμπεριστατωμένων εκθέσεων σκοπιμότητας και βιωσιμότητας, την ίδρυση (Ν.4589, τ.Α’13/29.01.2019) του Τμήματος Πληροφορικής στη Γεωργία και το Περιβάλλον και με εισαγωγή των πρώτων φοιτητών το ακαδ. Έτος 2020-2021.

Μετά την αναστολή της εκπαιδευτικής λειτουργίας του, σύμφωνα με το άρθρο 33 του Ν. 4653/2020, (τ. Α’ 12/24.01.2020) ώστε να αξιολογηθεί από την νέα αρχή, την ΕΘ.Α.Α.Ε. με συγκεκριμένα κριτήρια (όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση του άρθρου 33) διαμορφώθηκε, σε συνεργασία με την ΜΟΔΙΠ του ΓΠΑ, νέος ολοκληρωμένος φάκελος που καλύπτει διεξοδικά όλα τα ζητούμενα νέα κριτήρια.

Είναι φανερό επομένως και ιδιαίτερα μέσα από τις διαδοχικές, των τελευταίων 15 ετών, Εκθέσεις Σκοπιμότητας και Βιωσιμότητας (προϊόντων ειδικών επιτροπών μελών ΔΕΠ), για την ίδρυση του Τμήματος Πληροφορικής στη Γεωργία και το Περιβάλλον στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ότι αυτό:

Σχεδιάστηκε:

  • Με συγκεκριμένα ακαδημαϊκά κριτήρια.
  • Αφού προηγήθηκαν οι απαιτούμενες Εκθέσεις Σκοπιμότητας και Βιωσιμότητας.
  • Με συνεκτικό σχεδιασμό.

Εντάσσεται:


Στα πλαίσια της ανάπτυξης του ΓΠΑ, του τρίτου σε αρχαιότητα Πανεπιστημιακού Ιδρύματος της χώρας, το οποίο διανύει ήδη την δεύτερη εκατονταετία λειτουργίας του.


Στην ανάγκη κάλυψης εκπαιδευτικών αναγκών σε ψηφιακές τεχνολογίες με ιδιαίτερη έμφαση στον πρωτογενή παραγωγικό τομέα.

Αντιμετωπίζει:


Επιτακτικές ανάγκες της αγοράς εργασίας σε ειδικότητες του χώρου της Πληροφορικής


Ιδιαίτερα ανάγκες στελεχών για την ψηφιοποίηση της γεωργίας και της υπαίθρου καθώς και για την ψηφιοποίηση και ψηφιακή λειτουργία διαδικασιών του ΥΠΑΑΤ.

Η προσωρινή Συνέλευση του Τμήματος ΠΓΠ πιστεύει ότι το συζητούμενο για οριστική κατάργησή του, προφανώς οφείλεται σε λανθασμένη πληροφόρηση της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΑΙΘ. Η σωστή ενημέρωση και η σε βάθος εξέταση του ιστορικού και της αναγκαιότητας συνέχισης της λειτουργίας του πρέπει να σταθμίσει τις τελικές αποφάσεις.Αν βρήκατε το άρθρο ενδιαφέρον κλικ ΕΔΩ
Για άμεση ενημέρωση ακολουθήστε μας στο facebook και στο twitter

Σχόλια