«Αγκάθια» στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών για τα ζώα συντροφιάς

«Διορθώσεις και διευκρινίσεις, απαιτούνται στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών, για τα αδέσποτα και τα κατοικίδια ζώα, υπό τον τίτλο ...


«Διορθώσεις και διευκρινίσεις, απαιτούνται στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών, για τα αδέσποτα και τα κατοικίδια ζώα, υπό τον τίτλο «Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς - Πρόγραμμα Άργος» δηλώνει στην «Ε» η αρμόδια αντιδήμαρχος των Δημοτικών Ενοτήτων Γιάννουλης, Κοιλάδας και Αγροτικής Ανάπτυξης, του Δήμου Λαρισαίων, κ. Ρίτα Απρίλη.

Με αφορμή τις αντιδράσεις που έχουν ξεσπάσει από φορείς και συλλογικότητες, σχετικά με όσα προβλέπει το νομοσχέδιο, η κ. Απρίλη, καταθέτει την άποψή της και τις προτάσεις της, εστιάζοντας στα ασαφή σημεία που πρέπει να διευκρινιστούν στο νομοσχέδιο, για τις αρμοδιότητες των Δήμων -που θα έχουν κεντρικό ρόλο στη διαχείριση του προγράμματος των δεσποζόμενων και αδέσποτων ζώων- τη χρηματοδότησή τους, αλλά και την εμπλοκή άλλων φορέων στη διαχείριση του προβλήματος των αδέσποτων ζώων.


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ


«Οι προβλεπόμενες νέες υποχρεώσεις για τους Δήμους πιθανώς να προκαλέσουν επιπλέον γραφειοκρατικές αγκυλώσεις και διοικητικό κόστος» δηλώνει η κ. Απρίλη και σημειώνει: 

«Η όλη διαχείριση του θέματος δεν είναι οικονομικά μετρήσιμη, ώστε να υπάρχει, έστω και κατά προσέγγιση, δυνατότητα γνώσης του κόστους και άρα των αναγκαίων μεταφερόμενων πόρων στους Δήμους, που καλούνται να διαχειριστούν το ζήτημα των αδέσποτων ζώων.
Προκαλείται υπέρμετρη ετήσια οικονομική επιβάρυνση των Δήμων με επιπρόσθετες δαπάνες. Δεν γίνεται οποιαδήποτε δεσμευτική αναφορά σε αριθμητικά μεγέθη ή ποσοστά κάλυψης των δαπανών των ΟΤΑ, για την περίθαλψη, φροντίδα και διαχείριση των ζώων συντροφιάς. Το νομοσχέδιο περιέχει διατάξεις που τυχόν η εφαρμογή τους θα προκαλέσει ιδιαίτερα αυξημένο λειτουργικό κόστος (ανθρώπινους πόρους και λειτουργικές δαπάνες). Η Τοπική Αυτοδιοίκηση θα επιβαρυνθεί υπέρμετρα. Θεσμοθετείται ένα πολύ αυστηρότερο πλαίσιο υποχρεώσεων και ευθυνών για τους Δήμους, οι οποίοι θα κληθούν να το εφαρμόσουν αναλαμβάνοντας ταυτόχρονα και τις αντίστοιχες διοικητικές, αστικές και ποινικές ευθύνες».


Παράλληλα υποστηρίζει: 

«Σε περίπτωση σοβαρής μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις του νομοσχεδίου, είναι δυνατόν να επιβάλλεται με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών, κατόπιν εισήγησης Ειδικής Επιτροπής, παρακράτηση μέρους του ποσού των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) που δικαιούται ο Δήμος, η οποία μπορεί να ανέλθει σε ποσό που αντιστοιχεί έως δύο μήνες σε ετήσια βάση. Αυτό σημαίνει εξόντωση των Δήμων. Δεν θα μπορούν να λειτουργήσουν...».


Και καταλήγει: 

«Θεσπίζεται ειδικό χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Άργος» με σκοπό τη χρηματοδότηση των Δήμων για την υλοποίηση δράσεων, την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού και οχημάτων, τη χρηματοδότηση δημιουργίας καταφυγίων, κτηνιατρείων, αποτεφρωτηρίων και περιφραγμένων πάρκων σκύλων, την κάλυψη του κόστους συμβάσεων με κτηνιάτρους, καθώς και με το πάσης φύσεως λοιπό προσωπικό για την εφαρμογή του παρόντος.
Το ειδικό χρηματοδοτικό πρόγραμμα δεν ποσοτικοποιείται, ενώ δεν υπάρχει καμία δεσμευτική αναφορά σε οικονομικά μεγέθη ή ποσοστά κάλυψης των Δήμων. Θα πρέπει να καθοριστούν επακριβώς τα κριτήρια χρηματοδότησης με εφάπαξ ποσό για κάθε καταγεγραμμένο αδέσποτο ζώο».


ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΥΘΥΝΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ


«Η διάταξη περί υποχρεώσεων ιδιοκτήτη δεσποζόμενου ζώου συντροφιάς, επιτρέπει επί της ουσίας στον ιδιοκτήτη ζώου συντροφιάς να εγκαταλείπει το ζώο του, παραδίδοντας αυτό, χωρίς κυρώσεις, στον οικείο Δήμο μεταφέροντάς του την ευθύνη» τονίζει η κ. Απρίλη.
«Με τη διάταξη αυτήν παραβιάζεται προδήλως η πολιτική του «υπεύθυνου ιδιοκτήτη» η οποία είναι απαραίτητη για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυξημένης εμφάνισης αδέσποτων ζώων. Ο αποχωρισμός ενός ζώου συντροφιάς, πρέπει να γίνεται υπό πολύ αυστηρές προϋποθέσεις (λ.χ. η αδυναμία λόγω ηλικίας ή ασθένειας του ιδιοκτήτη να φροντίσει το ζώο) και σε κάθε περίπτωση να υποχρεούται ο ιδιοκτήτης του να καταβάλει στον Δήμο το πλήρες ποσό της φιλοξενίας του ζώου μέχρι την υιοθέτησή του» υποστηρίζει.


ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ


Προκειμένου οι Δήμοι να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις νέες υποχρεώσεις τους, η Αντιδήμαρχος θεωρεί απαραίτητο, μεταξύ άλλων, να «εκτιμηθεί το κόστος ίδρυσης και λειτουργίας καταφυγίων, κτηνιατρείων, αποτεφρωτηρίων, και το απαιτούμενο ανθρωπινό δυναμικό ανά Δήμο για την υλοποίηση του προγράμματος διαχείρισης των αδέσποτων.
Να εκδοθούν οι απαιτούμενες Υπουργικές Αποφάσεις και ιδίως η Υ.Α. που αφορά στη χρηματοδότηση των Δήμων για την άσκηση της αρμοδιότητας διαχείρισης των αδέσποτων πριν την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου.
Να συμμετέχουν και άλλοι φορείς στη διαχείριση του προβλήματος το οποίο είναι υπερτοπικό και εθνικό (Κεντρική Διοίκηση, Περιφέρειες)».


ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ


Σύμφωνα με την κ. Απρίλη, συνοπτικά ως υποχρεώσεις των Δήμων προβλέπονται τα εξής:


«-Καθιέρωση γενικής υποχρέωσης Δήμων ή Συνδέσμων Δήμων να διαθέτουν ολοκληρωμένο πρόγραμμα διαχείρισης των αδέσποτων ζώων, το οποίο περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον την περισυλλογή, παροχή κτηνιατρικής περίθαλψης, ηλεκτρονική σήμανση και καταγραφή, στείρωση και υιοθεσία τους, και δυνατότητα συνεργασίας Δήμων ή Συνδέσμων με καταχωρημένα σε Μητρώο Φιλοζωικά Σωματεία και Οργανώσεις.
- Κάθε Δήμος ή συνεργαζόμενοι Δήμοι ή Σύνδεσμος Δήμων ιδρύουν και λειτουργούν δημοτικά ή διαδημοτικά κτηνιατρεία, καταφύγια και αποτεφρωτήρια αδέσποτων ζώων συντροφιάς σε ιδιόκτητους ή μισθωμένους ή παραχωρούμενους από το Δημόσιο, την Περιφέρεια ή από ιδιώτες χώρους. Η καθημερινή παρουσία προσωπικού τουλάχιστον για δεκατέσσερις ώρες ημερησίως.
- Κάθε Δήμος υποχρεούται να διαθέτει τουλάχιστον ένα καταφύγιο, η υποχρέωση της παρούσας δεν υφίσταται για Δήμους με πληθυσμό μικρότερο των τριών χιλιάδων (3.000) κατοίκων.
- Οι Δήμοι, για την υλοποίηση του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων, πρέπει να εξασφαλίζουν τις απαραίτητες κτηνιατρικές υπηρεσίες από φυσικά ή νομικά πρόσωπα που παρέχουν νόμιμα αυτές με προσφυγή στις διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων του Ν. 4412/2016 και με συμβάσεις μίσθωσης έργου του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997.
- Οι Δήμοι δύνανται, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, να παρέχουν κίνητρα, όπως μέσω διατακτικών («voucher»), στους δημότες ή/και κατοίκους τους, προκειμένου να ενθαρρύνουν τη σήμανση και καταχώριση στο Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς και τη στείρωσή τους, καθώς και την υιοθεσία αδέσποτων ζώων.
-Οι Δήμοι δύνανται να αποφασίζουν μείωση των δημοτικών τελών ανά έτος κατά ανώτατο ποσοστό έως 10% για τους ιδιοκτήτες- φυσικά πρόσωπα στειρωμένων, σημασμένων και καταχωρημένων στο ΕΜΖΣ ζώων».

 Της Λένας Κισσάβου 

 

eleftheria.gr

 

Αν βρήκατε το άρθρο ενδιαφέρον κλικ ΕΔΩ
Για άμεση ενημέρωση ακολουθήστε μας στο facebook και στο twitter

 

Σχόλια