Διπλωματική απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ΠΟΠ ελιά Καλαμάτας

Η Ελλάδα πρέπει να θεσπίσει κανόνες διάκρισης των ελιών "ΠΟΠ Καλαμάτα" και των ελιών "ποικιλίας Καλαμών" για να μην παρα...


Η Ελλάδα πρέπει να θεσπίσει κανόνες διάκρισης των ελιών "ΠΟΠ Καλαμάτα" και των ελιών "ποικιλίας Καλαμών" για να μην παραπλανιέται ο καταναλωτής. Αυτό υποστηρίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απαντώντας με τη γνωστή διπλωματική γλώσσα σε ερώτηση του ευρωβουλευτή Εμμανουήλ Φράγκου για την ΠΟΠ Ελιά Καλαμάτας.

Ουσιαστικά ο Ευρωπαίος επίτροπος Janusz Wojciechowski αφήνει να εννοηθεί ότι είναι δικαίωμα της ελληνικής κυβέρνησης να χαρακτηρίζει συνώνυμη της "ελιάς Καλαμάτας" την "ποικιλία Καλαμών", αλλά σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να θεσπίσει σαφείς κανόνες ώστε να μην συγχέεται η τοπική Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης (ΠΟΠ) "Καλαμάτα" με προϊόντα από άλλες περιοχές. 

Συγκεκριμένα δηλώνει:

 "Η ονομασία της ποικιλίας μπορεί να χρησιμοποιείται σε προϊόντα χωρίς ΠΟΠ, υπό την προϋπόθεση ότι το προϊόν προέρχεται από την εν λόγω ποικιλία, ότι δεν παραπλανώνται οι καταναλωτές και ότι η χρήση συνιστά θεμιτό ανταγωνισμό και δεν εκμεταλλεύεται τη φήμη της ένδειξης ΠΟΠ".

Τόσο όμως η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ όσο και η σημερινή δεν έχουν θεσπίσει αυτούς τους κανόνες, με συνέπεια τόσο τα προϊόντα από Μεσσηνία όσο και από την υπόλοιπη Ελλάδα να αναγράφουν στη συσκευασία τους "Ελιές Καλαμάτας" με συνέπεια να μπερδεύεται ο καταναλωτής.

Στο παρελθόν είχε πέσει στο τραπέζι του διαλόγου πρόταση να ονομαστούν οι ελιές από την υπόλοιπη Ελλάδα "Ποικιλία Καλαμάτας" (Kalamata Variety) ώστε να διακρίνονται από την ΠΟΠ "Ελιά Καλαμάτας" (Kalamata Οlives). Όμως μεγάλος αριθμός τυποποιητών από την υπόλοιπη Ελλάδα αντέδρασε αρνητικά και οι ηγεσίες του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης άφησαν την αγορά χωρίς κανόνες διάκρισης, με συνέπεια να πωλούνται στην ευρωπαϊκή αγορά "Kalamata Οlives" από την Αίγυπτο και την Τουρκία.

Αναλυτικά η απάντηση του επίτροπου Janusz Wojciechowski στην ερώτηση του κ. Φράγκου:

 "Τα κράτη-μέλη είναι υπεύθυνα για την καταχώριση ονομασιών ποικιλιών οπωροφόρων δένδρων, συμπεριλαμβανομένων των ελαιόδεντρων, στη βάση δεδομένων FRUMATIS σύμφωνα με τις αποδεκτές διεθνείς κατευθυντήριες γραμμές και την ισχύουσα εθνική νομοθεσία τους. 

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 637/2009 στον οποίο αναφέρεται ο κ. βουλευτής θεσπίζει κανόνες σχετικά με τις ονομασίες ποικιλιών γεωργικών φυτικών ειδών και κηπευτικών ειδών, αλλά δεν ισχύει για τα οπωροφόρα δένδρα, όπως τα ελαιόδεντρα. 

Η ποικιλία «Καλαμών», που είναι επίσης γνωστή με το συνώνυμό της «Καλαμάτα», καλλιεργείται ευρέως στην Ελλάδα εκτός της οριοθετημένης γεωγραφικής περιοχής του προϊόντος ΠΟΠ «Ελιά Καλαμάτας», καθώς και σε άλλες χώρες, ήδη πριν από την καταχώριση της ΠΟΠ. 

Η συνύπαρξη μιας ονομασίας ποικιλίας και μιας ονομασίας που έχει χαρακτηριστεί ως ΠΟΠ διέπεται από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 [Άρθρα 6 και 42 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, ΕΕ L 343 της 14.12.2012, σ. 1.]. 

Σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1, δεν θα ήταν δυνατή η καταχώριση μιας ΠΟΠ που ερχόταν σε σύγκρουση με μια ονομασία ποικιλίας, σε περίπτωση που είχε διαπιστωθεί ενδεχόμενη παραπλάνηση των καταναλωτών. 

Μετά την καταχώριση της ΠΟΠ, το άρθρο 42 ορίζει ότι η ονομασία της ποικιλίας μπορεί να χρησιμοποιείται σε προϊόντα χωρίς ΠΟΠ, υπό την προϋπόθεση ότι το προϊόν προέρχεται από την εν λόγω ποικιλία, ότι δεν παραπλανώνται οι καταναλωτές και ότι η χρήση συνιστά θεμιτό ανταγωνισμό και δεν εκμεταλλεύεται τη φήμη της ένδειξης ΠΟΠ. Επιπλέον, μόνον η ένδειξη ΠΟΠ μπορεί να περιγράφεται με χρήση της καταχωρισμένης ονομασίας και να συνοδεύεται από το λογότυπο της ΕΕ που επιτρέπει στους καταναλωτές να αναγνωρίζουν το αυθεντικό προϊόν ΠΟΠ στην αγορά.

Εν κατακλείδι, κανένα στοιχείο της καταχώρισης της ΠΟΠ «Ελιά Καλαμάτας» δεν εμποδίζει την ορθή χρήση της ονομασίας «Καλαμών» ή «Καλαμάτα» για την περιγραφή των ελιών της εν λόγω ποικιλίας. 

Τα κράτη-μέλη στα οποία η εν λόγω ποικιλία καλλιεργείται για εμπορική εκμετάλλευση (εκτός της οριοθετημένης περιοχής ΠΟΠ) είναι αρμόδια να κοινοποιούν την αντίστοιχη ποικιλία στη βάση δεδομένων FRUMATIS".

Θ.Λ.

eleftheriaonline.gr

 

Αν βρήκατε το άρθρο ενδιαφέρον κλικ ΕΔΩ
Για άμεση ενημέρωση ακολουθήστε μας στο facebook και στο twitter

Σχόλια