Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου: Π.Μ.Σ. στην Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων στον Αγρο-διατροφικό Τομέα (MBA in Agrifood Sector)

Π.Μ.Σ. στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων στον Αγρο-διατροφικό Τομέα (MBA in Agrifood Sector) - Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Τα Τμήματα ...


Π.Μ.Σ. στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων στον Αγρο-διατροφικό Τομέα (MBA in Agrifood Sector) - Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Τα Τμήματα Γεωπονίας και Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ανακοινώνουν την έναρξη των αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22 εξήντα (60) θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων στον Αγρο-διατροφικό Τομέα - MBA in Agri-food Sector» (ΦΕΚ B’ 3434/29.7.2021), το οποίο πρόκειται να ξεκινήσει το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 (Οκτώβριος 2021). Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να στείλουν την αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά με ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνση mba.agrifood@uop.gr μέχρι 23 Σεπτεμβρίου 2021. Η αίτηση και τα απαιτούμενα έντυπα είναι διαθέσιμα στο σύνδεσμο: https://det.uop.gr/020821-pms/

Σχόλια