Απογραφή αιγοπροβάτων από 1η Νοεμβρίου έως 15η Δεκεμβρίου & χοίρων από 1η Δεκεμβρίου έως 31η Δεκεμβρίου

Απογραφή αιγοπροβάτων και χοίρων- Από 1η Νοεμβρίου μέχρι 15η Δεκεμβρίου για τα αιγοπρόβατα και από 1η Δεκεμβρίου μέχρι 31η Δεκεμβρίου για το...


Απογραφή αιγοπροβάτων και χοίρων- Από 1η Νοεμβρίου μέχρι 15η Δεκεμβρίου για τα αιγοπρόβατα και από 1η Δεκεμβρίου μέχρι 31η Δεκεμβρίου για τους χοίρους, υποχρεωτική είναι η απογραφή ζωικού κεφαλαίου και όσων έχουν μηδενικό αριθμό αιγοπροβάτων ή χοίρων, αλλά διαθέτουν κωδικό εκμετάλλευσης. 

Στη συνέχεια οι κτηνοτρόφοι προβαίνουν στην κοινοποίηση της απογραφής των αιγοπροβάτων και χοιροειδών: 

α) είτε με τη χρήση από τον κτηνοτρόφο της ψηφιακής υπηρεσίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://e-services.minagric.gr, ακολουθώντας τις οδηγίες που είναι αναρτημένες εκεί και χωρίς την προσέλευση του κτηνοτρόφου στην κτηνιατρική υπηρεσία, 

β) είτε με την προσέλευση του κτηνοτρόφου στο Κτηνιατρικό Γραφείο, όπου ανήκει η εκμετάλλευσή του, κατά τις εργάσιμες ημέρες, όπου είναι απαραίτητη η προσκόμιση του μητρώου της εκμετάλλευσης, δεόντως συμπληρωμένου. 

Επισημαίνεται ότι και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις η συμπλήρωση του μητρώου είναι υποχρεωτική.


Στήλη αγροτικά εφόδια

πηγή:eleftheria.gr

Σχόλια