Μελισσοκομία: Υποχρεωτική η δήλωση κυψελών έως 20 Οκτωβρίου 2021

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, υπενθυμίζει στους μελισσοκόμους, ότι σύμφωνα με σχετική απόφαση του υφυπου...


Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, υπενθυμίζει στους μελισσοκόμους, ότι σύμφωνα με σχετική απόφαση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και την εγκύκλιο της Γενικής Γραμματέως του ΥΠΑΑ&Τ πρέπει όλοι οι μελισσοκόμοι, έως 20 Οκτωβρίου 2021 να υποβάλλουν την αίτηση-δήλωση κατεχόμενων κυψελών, στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Τρικάλων, ή σε ηλεκτρονική μορφή μέσω της διαχειριστικής εφαρμογής www.minagric.gr (ψηφιακές υπηρεσίες-ηλεκτρονική αίτηση μελισσοκομικού μητρώου-δήλωση κατεχόμενων κυψελών) που αναπτύσσει και διαχειρίζεται η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Απαραίτητα στοιχεία για την υποβολή της δήλωσης αποτελούν τα στοιχεία του μελισσοκόμου, IBAN για όσους συμμετέχουν σε επιδοτούμενα προγράμματα, ο αριθμός κατεχόμενων κυψελών, η ετησίως παραγόμενη ποσότητα μελιού και λοιπών μελισσοκομικών προϊόντων, η ποσότητα που διακινεί – εμπορεύεται στην αγορά ο μελισσοκόμος, καθώς και τα στοιχεία του αγοραστή ή των αγοραστών, στην περίπτωση που τα διακινούμενα προϊόντα δεν πωλούνται απευθείας στους καταναλωτές.

Εάν ο μελισσοκόμος δεν υποβάλει τη δήλωση κατεχόμενων κυψελών επί τουλάχιστον δύο (2) συναπτά έτη ειδοποιείται από την αρμόδια Δ.Α.Ο. με έγγραφο ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την υποχρέωση δήλωσης των κατεχόμενων κυψελών σε χρονικό διάστημα ενός μηνός. 

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης διενεργείται επιτόπιος έλεγχος κατά τα προβλεπόμενα και
επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις. 

Στους ενεργούς μελισσοκόμους χορηγείται βεβαίωση δήλωσης κατεχόμενων κυψελών μέχρι την έκδοση ατομικής μελισσοκομικής ταυτότητας.

Σχόλια