Μέτρο 4.1.2 - Μέχρι 13 Δεκεμβρίου αιτήσεις για αρδευτικά & φωτοβολταϊκά

Παράταση έως τις 13 Δεκεμβρίου έλαβαν οι αιτήσεις ένταξης στο Μέτρο 4.1.2 για την επιδότηση αρδευτικών και φωτοβολταϊκών συστημάτων.  Επιπλέ...


Παράταση έως τις 13 Δεκεμβρίου έλαβαν οι αιτήσεις ένταξης στο Μέτρο 4.1.2 για την επιδότηση αρδευτικών και φωτοβολταϊκών συστημάτων. 

Επιπλέον, με την τροποποίηση προστέθηκαν νέα εναλλακτικά δικαιολογητικά της αίτησης στήριξης, προκειμένου να διευκολυνθεί η τεκμηρίωση: 

α) της παλαιότητας του υφιστάμενου εξοπλισμού αρδευτικών συστημάτων, 
β) της ύπαρξης ανενεργής γεώτρησης και 
γ) της επιλεξιμότητας των φωτοβολταϊκών συστημάτων.


Στήλη Αγροτικά Εφόδια

πηγή:  eleftheria.gr

Σχόλια