Ενημέρωση για το ρόλο του ψηφιακού μετασχηματισμού στη φυτοπροστασία

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η ενημέρωση των παραγωγών για το «Ρόλο του ψηφιακού μετασχηματισμού στη φυτοπροστασία». Η ενημέρωση έγινε σε ελ...


Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η ενημέρωση των παραγωγών για το «Ρόλο του ψηφιακού μετασχηματισμού στη φυτοπροστασία».


Η ενημέρωση έγινε σε ελαιώνα στους Κάτω Αμπελόκηπους, με πρωτοβουλία της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής και του Ιδρύματος Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου, του Αγροτικού Συνεταιρισμού «Ένωση Μεσσηνίας» και της Αγροτικής Ένωσης ΑΕ, με τη συμμετοχή της ΔΑΟΚ Μεσσηνίας. Ο ελαιώνας ανήκει στον Παύλο Χριστόπουλο, ωφελούμενο από τη δράση του Κέντρου Αγροδιατροφικής Επιχειρηματικότητας Μεσσηνίας (ΚΑΕΜ).


Ο διευθυντής της «Ενωσης Μεσσηνίας» Γιάννης Πάζιος αναφέρθηκε στον στρατηγικό ρόλο του Ιδρύματος Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου μέσω του ΚΑΕΜ, στις δράσεις μετασχηματισμού του πρωτογενούς τομέα ενόψει των προκλήσεων που έχει να αντιμετωπίσει ο παραγωγός λόγω της κλιματικής αλλαγής, της ψηφιακής μετάβασης, αλλά και της Νέας ΚΑΠ που θέτει στο επίκεντρο πράσινες στρατηγικές που θα διασφαλίζουν αειφορία στο αγρό και ασφάλεια στον καταναλωτή. 

Παρουσίασε τον καταλυτικό ρόλο της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, τόσο μέσα από το έργο InoFa (Internet of Food Allinance) που συμμετέχει ο συνεταιρισμός όσο και μέσα από την τεράστια τεχνογνωσία που μεταλαμπαδεύουν τα στελέχη της στους παραγωγούς του συνεταιρισμού, καθώς και μέσα από τη συνεργασία με την Αγροτική Ένωση ΑΕ στην κατάρτιση ενεργών χαρτών δακοπροσβολών. Τέλος ευχαρίστησε τη ΔΑΟΚ Μεσσηνίας για τις άοκνες προσπάθειες που καταβάλλει ώστε να είναι στο πλευρό τόσο των παραγωγών όσο και των φορέων, με την πολύτιμη εμπειρία και συμβουλευτική που παρέχει.

Ο δήμαρχος Πύλου - Νέστορος Παναγιώτης Καρβέλας τόνισε ότι η ψηφιακή μετάβαση είναι μια τεράστια πρόκληση και δεν θα πρέπει οι παραγωγοί μας να μείνουν αβοήθητοι.

Ο εκπρόσωπος του Κέντρου Αγροδιατροφικής Επιχειρηματικότητας Μεσσηνίας Σταύρος Κωνσταντακόπουλος παρουσίασε όλες τις δράσεις που έχει υλοποιήσει αλλά και σχεδιάζει να πραγματοποιήσει το ΚΑΕΜ, τόσο σε επίπεδο σεμιναρίων όσο και σε επίπεδο έργων που συντονίζει.


Η γεωπόνος εκπρόσωπος της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής Κατερίνα Δουρβανάκη παρουσίασε αναλυτικά το τεχνολογικό σκέλος της παρέμβασης ως εργαλείο στα χέρια του παραγωγού, για έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωσή του, βοηθώντας τον να πάρει αποφάσεις για τη διαχείριση της καλλιέργειάς του.

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε παρουσίαση του αισθητήρα μέτρησης θερμοκρασίας - υγρασίας αέρα και θερμοκρασίας - υγρασίας εδάφους. Τις πληροφορίες που συλλέγονται η Αμερικανική Γεωργική Σχολή τις διαχειρίζεται και τις επιστρέφει στον παραγωγό ως συμβουλή, με την οποία εκείνος θα λάβει αποφάσεις σχετικά με την άρδευση, τη λίπανση, τη φυτοπροστασία και τις καλλιεργητικές εργασίες. Ο παραγωγός Παύλος Χριστόπουλος παρέθεσε τα οφέλη που έχει αποκομίσει, τόσο σε επίπεδο κόστους όσο και επίπεδο βιωσιμότητας του ελαιώνα του.

Η γεωπόνος της Αγροτικής Ένωσης ΑΕ και υπεύθυνη για το έργο της παγιδοθεσίας που έχει αναλάβει η εταιρεία, Σταυρούλα Αλεβίζου, παρουσίασε τη φετινή πορεία και εξέλιξη για τις περιοχές ευθύνης της και ενημέρωσε τους παραγωγούς για την ιστοσελίδα του Κέντρου Αγροδιατροφικής Επιχειρηματικότητας Μεσσηνίας (https://kaem.gr/energoi-xartes-thermal-maps.../ ) στην οποία αναρτώνται σε ψηφιακή μορφή ενεργοί χάρτες επικινδυνότητας δακοπροσβολών σε ελαιώνες.

Ο εκπρόσωπος της ΔΑΟΚ Μεσσηνίας Ανδρέας Κρασσακόπουλος παρουσίασε την εξέλιξη του φαινομένου των δακοπροσβολών στη Μεσσηνία και έδωσε έμφαση στην πιθανότητα εμφάνισης στις πεδινές και παραθαλάσσιες περιοχές. Παρουσίασε τις φετινές εκτιμήσεις αναφορικά με τις ποσότητες, ενώ παρέθεσε συστάσεις σε θέματα φυτοπροστασίας και αντιμετώπισης θεμάτων υπολειμματικότητας από τη χρήση φυτοφαρμάκων. Ακολούθησε πλούσιος διάλογος, όπου έθεσε τις πολύτιμες γνώσεις του στη διάθεση των παριστάμενων.

Τέλος, ο παραγωγός-μέλος της Ένωσης Μεσσηνίας και ωφελούμενος του προγράμματος InoFa Παναγιώτης Παγάνης παρουσίασε εκτενώς ζητήματα σχετικά με τη φυτοπροστασία και τα οφέλη που έχει αποκομίσει, και ακολούθησε συζήτηση με ανταλλαγή απόψεων και πρακτικών.

Σχόλια