Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσέφυγαν τρεις δήμοι για τις ανεμογεννήτριες στην Εύβοια

Κατά της χορήγησης αδειών λειτουργίας αιολικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε διάφορες τοποθεσίες της Εύβοιας στο πλαίσιο του επε...


Κατά της χορήγησης αδειών λειτουργίας αιολικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε διάφορες τοποθεσίες της Εύβοιας στο πλαίσιο του επενδυτικού σχεδίου «Αιολικά Πάρκα» τάσσονται οι δήμοι Ερέτριας, Καρύστου και Κύμης-Αλιβερίου και 9 κάτοικοι του νησιού.

Με προσφυγή τους στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ζητούν την ακύρωση των αποφάσεων της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων και του υπουργού Ανάπτυξης, όπως και αποφάσεις της αποκεντρωμένης διοίκησης Θεσσαλίας, του δασαρχείου, και άλλων φορέων.

Όπως υποστηρίζουν οι προσφεύγοντες, στην Εύβοια παράγεται αιολική ενεργεία που ανέρχεται σε ποσοστό 40% της παραγόμενης αιολικής ενέργειας σε όλη τη χώρα, παρότι η εδαφική έκτασή της αντιστοιχεί μόνο στο 2,7% της συνολικής εδαφικής έκτασης της χώρας.

Με τις εν λόγω αποφάσεις, τονίζουν, οι ανεμογεννήτριες είναι οι μεγαλύτερες από όσες έχουν τώρα εγκατασταθεί στη χώρα μας, με πτερύγια 112 μέτρων.

Παράλληλα, αναφέρουν ότι με το σχέδιο που προωθείται, η Εύβοια επιβαρύνεται περιβαλλοντικά, καθώς θα υπάρξει υπερσυγκέντρωση παραγωγής ενέργειας σε περιορισμένη περιοχή της χώρας.

Όλοι οι προσφεύγοντες υποστηρίζουν ότι το επενδυτικό σχέδιο για τα αιολικά πάρκα στην Εύβοια παραβιάζει τόσο τις συνταγματικές επιταγές (άρθρα 2, 5Α, 25 κ.λπ.), όσο και το Ενωσιακό και εθνικό περιβαλλοντικό δίκαιο που διέπουν την κατάρτιση Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ) για την πραγματοποίηση στρατηγικών επενδύσεων. Τέλος επισημαίνουν ότι παραβιάζεται η Ευρωπαϊκή οδηγία 2001/42/ΕΚ που προβλέπει την εκπόνηση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, καθώς δεν έχει εκπονηθεί η εν λόγω μελέτη, όπως ακόμη ότι παραβιάζεται το Περιβαλλοντικό Δίκαιο σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, που διέπει την πρόληψη, την προφύλαξη, τη βιώσιμη ανάπτυξη, το σεβασμό της φέρουσας ικανότητας των οικοσυστημάτων, την αναλογικότητα και ισοπολιτεία.

Δεν αποκλείεται το θέμα, λόγω της σοβαρότητάς του, να εισαχθεί στην Ολομέλεια του ανωτάτου δικαστηρίου. πηγή: naftemporiki.gr

Σχόλια