Παράταση στην υποβολή αίτησης σχεδίων βελτίωσης για την πληρωμή των παραγωγών

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας (ΔΑΟ) Π.Ε. Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας ενημέρωσης-ορθής υλοποίη...


Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας (ΔΑΟ) Π.Ε. Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας ενημέρωσης-ορθής υλοποίησης των επενδύσεων των Σχεδίων Βελτίωσης των ήδη εγκεκριμένων παραγωγών στο Υπομέτρο 4.1 των Δράσεων 4.1.1 «Στήριξη για επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις» και 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ (Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας), καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος» γνωστοποιεί τα εξής: 

Η υποχρέωση να προσκομιστεί πρώτη (1η) αίτηση πληρωμής από την ημερομηνία έκδοσης της ατομικής απόφασης ένταξης πράξεων επεκτάθηκε από το ενάμισι (1.5) έτος στα δύο (2) έτη. 

Να σημειωθεί πως οι πρώτες ατομικές αποφάσεις ένταξης πράξεων (αφορούν και το μεγαλύτερο μέρος των επενδυτών) είχαν εγκριθεί στις 15 Απριλίου του 2020 (με την υπ’ αρ. 264/15-4-2020 Απόφαση του περιφερειάρχη Θεσσαλίας). 

Συνεπώς η υποχρέωση προσκόμισης αιτήματος πληρωμής για την παραμονή στο ανωτέρω πρόγραμμα είναι μέχρι τις 15-04-2022 (υπ’ αρ. 1305/6-4-2021 απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων). 

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας έχοντας ως γνώμονα το αυξημένο ενδιαφέρον των αγροτών που θέλουν να πραγματοποιήσουν τις επενδύσεις τους, εργάζεται με αίσθημα ευθύνης και συνέπεια για τη στήριξη του πρωτογενή τομέα και την τόνωση της αγροτικής παραγωγής, οικονομίας και της προστασίας του περιβάλλοντος. Παρακαλούμε για την αγαστή συνεργασία με τους γεωπόνους –μελετητές για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη υλοποίηση των επενδύσεων. 

Για περισσότερες διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στο γραφείο 3.2 στο ισόγειο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας Π.Ε. Λάρισας (Καλλισθένους και Θεοφράστου), στα τηλέφωνα 2413-511.134/137/125.

πηγή:eleftheria.gr

Σχόλια