Δεν προτίθεται να δώσει η Κυβέρνηση νέα παράταση στην προθεσμία διενέργειας Εκλογών στους Συνεταιρισμούς

Δεν προτίθεται να δώσει η Κυβέρνηση νέα παράταση στην προθεσμία διενέργειας της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Αγροτικών Συνεταιρισμών, καθ...


Δεν προτίθεται να δώσει η Κυβέρνηση νέα παράταση στην προθεσμία διενέργειας της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Αγροτικών Συνεταιρισμών, καθώς και της θητείας των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των Διοικητικών και Εποπτικών Συμβουλίων των Αγροτικών Συνεταιρισμών, Αναγκαστικών Συνεταιρισμών και Ενώσεων Αναγκαστικών Συνεταιρισμών. 

Υπενθυμίζεται ότι με απόφαση του υπΑΑΤ Σπήλιου Λιβανού είχε δοθεί μια παράταση λόγω της πανδημίας, η οποία λήγει στις 31/10/2021. 

Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να προχωρήσουν άμεσα σε εκλογικές διαδικασίες οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί.

Στήλη Αγροτικά εφόδια

πηγή: eleftheria.gr

Σχόλια