Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενήλικων: Προετοιμασία για την πιστοποίηση εκπαιδευτικής επάρκειας του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για τα μέλη της Π.Ε.Π.Τ.Ε.Γ.

  Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενήλικων: Προετοιμασία για την πιστοποίηση εκπαιδευτικής επάρκειας του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για τα μέλη της Πανελλήνιας Ένω...


 
Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενήλικων: Προετοιμασία για την πιστοποίηση εκπαιδευτικής επάρκειας του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για τα μέλη της Πανελλήνιας Ένωσης Πτυχιούχων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών


Αγαπητοί συνάδελφοι ,

Η Π.Ε.Π.Τ.ΕΓ. σε συνεργασία με το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Κε.Δι.Βι.Μ.) διοργανώνει Πρόγραμμα Επιμόρφωσης με τίτλο «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων» διάρκειας 155 ωρών το οποίο θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας ασύγχρονης/σύγχρονης τηλεκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Το πρόγραμμα απευθύνεται αποκλειστικά στα μέλη της Π.Ε.Π.Τ.Ε.Γ., που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στις εξετάσεις Εκπαιδευτικής Επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και δεν έχουν προϋπηρεσία τουλάχιστον 150 ωρών στην εκπαίδευση ενηλίκων στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα.

Πληροφορίες, διευκρινήσεις & προυποθέσεις συμμετοχής & παρακολουθησης στα επισυναπτόμενα αρχεία:


Συνημμένα αρχεία: 


 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ Π.Ε.Π.Τ.Ε.Γ.

 

 πληροφορίες: info@pepteg.gr

 

 πηγή: pepteg.gr

Σχόλια