Οδηγίες για τα καμένα ελαιόδεντρα

“Είναι σημαντικό να μη γίνει καμία επέμβαση στα καμένα ελαιόδεντρα και να περιμένουν την ένδειξη αναβλάστησης ή όχι των ελαιόδεντρων, η οποί...


“Είναι σημαντικό να μη γίνει καμία επέμβαση στα καμένα ελαιόδεντρα και να περιμένουν την ένδειξη αναβλάστησης ή όχι των ελαιόδεντρων, η οποία μπορεί να ξεκινήσει το φθινόπωρο και να ολοκληρωθεί από την άνοιξη έως και το καλοκαίρι”.

Αυτό συστήνει στους παραγωγούς η ΔΑΟΚ ΠΕ Μεσσηνίας, σχετικά με τα ελαιόδεντρα που υπέστησαν ζημιά από την πυρκαγιά του Αυγούστου σε περιοχές του Δήμου Πύλου - Νέστορος και του Δήμου Οιχαλίας.

Αναλυτικά, η ΔΑΟΚ Μεσσηνίας ενημερώνει τους παραγωγούς για τα άμεσα μέτρα που προτείνει να ληφθούν:

“Παρά την εικόνα καταστροφής που μπορεί να παρουσιάζουν τα ελαιόδεντρά τους, είναι σημαντικό να μη γίνει καμία επέμβαση στα καμένα ελαιόδεντρα και να περιμένουν την ένδειξη αναβλάστησης ή όχι των ελαιόδεντρων, η οποία μπορεί να ξεκινήσει το φθινόπωρο και να ολοκληρωθεί από την άνοιξη έως και το καλοκαίρι. Επισημαίνουμε ότι η ελιά έχει υψηλή ικανότητα αναβλάστησης και ανανέωσης ή και αναγέννησης από τους βλαστούς, τους βραχίονες, τον κορμό και το ριζικό σύστημα. Ελαφριά και συχνή άρδευση βοηθά στην ταχύτερη αναβλάστηση.

Άμεση προτεραιότητα αποτελεί η προστασία του εδάφους από τη διάβρωση που μπορεί να προκαλέσει η έλλειψη φυτοκάλυψης με πολυετή φυτά και θάμνους, αλλά και οι καλλιεργητικές φροντίδες. Για τον ίδιο λόγο προτείνεται στους παραγωγούς να μην απομακρύνουν τα σπασμένα κλαδιά από το έδαφος, να μην ψεκάζουν τα ζιζάνια και να αποφύγουν τη βόσκηση στη νέα βλάστηση. Στόχος πρέπει να είναι η συγκράτηση του γόνιμου στρώματος επιφανειακού εδάφους. Επίσης προτείνεται η φυτοπροστασία από φυλλοφάγα έντομα των ελαιοδέντρων που αναβλαστάνουν”.

Για περισσότερες πληροφορίες: ΔΑΟΚ ΠΕ Μεσσηνίας, Δήμητρα Δημητρούλια, Ανδρέας Κρασσακόπουλος, τηλ. 2721961206.

Σχόλια