Νέα διοίκηση στον Σύλλογο Ελλήνων Σποροπαραγωγών

Συνεδρίασαν Προ ημερών τα μέλη του Συλλόγου Ελλήνων Σποροπαραγωγών και Σποροφύτων (ΣΕΣΣ) με σκοπό την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου. ...


Συνεδρίασαν Προ ημερών τα μέλη του Συλλόγου Ελλήνων Σποροπαραγωγών και Σποροφύτων (ΣΕΣΣ) με σκοπό την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Από τη διαδικασία ομόφωνα εξελέγησαν οι κ. Αγραφιώτης Δημήτριος, Δεβετζής Μιχαήλ, Καρακίτσος


Στέργιος, Κωστάκης Γεώργιος, Μπουνάνος Αθανάσιος, Σερβέτας Ιωάννης, Χριστιάς Ιωακείμ. Μετά τη λήξη της διαδικασίας, το Διοικητικό Συμβούλιο, συγκροτήθηκε σε σώμα με σκοπό την κατανομή των αρχαιρεσιών και ομόφωνα τα μέλη του αποφάσισαν: 
  • Πρόεδρος Δεβετζής Μιχαήλ, «ΔΕΒΕΤΖΗΣ Μ. & ΣΙΑ Ο.Ε.»,
  • Αντιπρόεδρος Σερβέτας Ιωάννης, «AGRIS ΑΕ», 
  • Γραμματέας Χριστιάς Ιωακείμ «AGER ΥΙΟΙ Γ. ΧΡΙΣΤΙΑ Α.Ε.», 
  • Ταμίας Μπουνάνος Αθανάσιος «ΜΠΟΥΝΑΝΟΣ ΑΘ. Ε.Ε.»,
  • Τακτικά μέλη Καρακίτσος Στέργιος «ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ Σ.», Κωστάκης Γιώργος «OIKOS SEEDS», Αγραφιώτης Δημήτριος, «Π. ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ Α.Ε.».

Σχόλια