Ο πρόεδρος του ΑΚΚΕΛ στην δημοτική τηλεόραση Ορεστιάδας μιλάει για την παγκόσμια ενεργειακή κρίση, τις ανατιμήσεις σε καύσιμα, ζωοτροφές και εφόδια

  Ο πρόεδρος του ΑΚΚΕΛ στην δημοτική τηλεόραση Ορεστιάδας μιλάει για την παγκόσμια ενεργειακή κρίση, τι την δημιούργησε, τις ανατιμήσεις σ...


 Ο πρόεδρος του ΑΚΚΕΛ στην δημοτική τηλεόραση Ορεστιάδας μιλάει για την παγκόσμια ενεργειακή κρίση, τι την δημιούργησε, τις ανατιμήσεις σε καύσιμα, ζωοτροφές και εφόδια και τις επιπτώσεις στους Έλληνες αγρότες αλλά και στον τελικό αποδέκτη τον καταναλωτή.

πηγή: youtube.com

Σχόλια