Πρόσκληση για πρόσληψη Γεωπόνου (Τ.Ε. ή Π.Ε.) – Εκπαιδευτή

Το Πανελλήνιο Σωματείο Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρίες ΕΡΜΗΣ, με άδεια λειτουργείας Κέντρου Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδ...
Το Πανελλήνιο Σωματείο Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρίες ΕΡΜΗΣ, με άδεια λειτουργείας Κέντρου Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Ν.Υ, ζητάει Γεωπόνο - εκπαιδευτή (Τ.Ε. ή Π.Ε.) με εμπειρία στη διδασκαλία και την ειδική αγωγή, για πλήρη απασχόληση.Οι βασικές αρμοδιότητες της θέσεις είναι:

Η ειδική - βασική - πρακτική εκπαίδευση στο Εργαστήριο Κηπευτικής, όπως είναι η μεταχείριση φυτικών προϊόντων και συγκεκριμένα:

 • η καλλιέργεια,

 • η περιποίηση,

 • η συντήρηση,

 • η συγκέντρωση,

 • διακίνηση,

 • η τυποποίηση και

 • διάθεση φυτικών προϊόντων.

Αυτά γίνονται στο έδαφος, σε γλαστράκια, στο θερμοκήπιο και στον αύλιο χώρο των εγκαταστάσεων του ΕΡΜΗ.


Κριτήρια Επιλογής

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τα παρακάτω κριτήρια επιλογής:

 • Βασικό πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικό με το αντικείμενο

 • Πιστοποίηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της μη τυπικής

εκπαίδευσης (ΕΟΠΠΕΠ) ή πιστοποιημένη διδακτική εμπειρία στην Εκπαίδευση Ενηλίκων.

 • Άριστη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή (MS Office)

 • Εργασιακή εμπειρία (≥ 3 ετών) σχετική με το αντικείμενο των προκηρυγμένων αντικειμένων, πέραν του διδακτικού έργου.


Επιθυμητά προσόντα

 • Διδακτική εμπειρία σε δομές της τυπικής Εκπαίδευσης ή Μη Τυπικής

Εκπαίδευσης. Η εμπειρία με ανάπηρα άτομα θεωρείται σημαντική 

 • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (Επιπέδου Β2)

 • Καλή γνώση 2ης ξένης γλώσσας (τουλάχιστον Επιπέδου Β2). 

 • Άδεια χειρισμού γεωργικών μηχανημάτων. Βιογραφικά σημειώματα έως την Κυριακή 31η Οκτωβρίου 2021 μόνον ηλεκτρονικά.
Πληροφορίες: 2109647577, 2109631086 email: ermis.prot@gmail.comΣχόλια