Η Ανάλυση των εξαγωγών ελαιολάδου της Ε.Ε.

Η  πορεία των εξαγωγών ελαιολάδου σύμφωνα με τα στοιχεία της Κομισιόν. Από τον πίνακα 1 προκύπτει ότι οι εξαγωγές της περιόδου 2020/21 είναι...


Η  πορεία των εξαγωγών ελαιολάδου σύμφωνα με τα στοιχεία της Κομισιόν.
Από τον πίνακα 1 προκύπτει ότι οι εξαγωγές της περιόδου 2020/21 είναι σαφώς υψηλότερες από το μέσο όρο 5ετίας, κάτι που επιβεβαιώνει ότι η πανδημία αύξησε και δεν μείωσε την παγκόσμια κατανάλωση.


Πίνακας 1: Εξαγωγές ελαιολάδου της Ε.Ε. προς τρίτες χώρες για τις περιόδους 2015/16 έως 2020/21


Συνολικά, σε σχέση με την περίοδο 2019/20 οι εξαγωγές δεν κατέγραψαν κάποια αξιοσημείωτη μεταβολή. Η κύρια χώρα εισαγωγής ελαιολάδου της Ε.Ε. είναι σταθερά τα τελευταία χρόνια οι ΗΠΑ, οι οποίες απορροφούν το 35% των ποσοτήτων αυτών (236.826 τόνοι) για την περίοδο 2020/21. Μάλιστα, οι ΗΠΑ καταγράφουν αύξηση κατά 3,8% στις εισαχθείσες από την Ε.Ε. ποσότητες σε σχέση με πέρυσι. Η Βραζιλία αποτελεί τη δεύτερη κατά σειρά χώρα στην οποία καταλήγουν οι εξαγόμενες ποσότητες της Ε.Ε., καθώς της αντιστοιχεί το 11% των ποσοτήτων αυτών. Ένα ακόμα ενδιαφέρον στοιχείο που τεκμηριώνει την πεποίθηση πως η Ε.Ε. έχει βελτιώσει τα εμπορικά της δίκτυα, είναι πως το 26% των εξαγωγών ελαιολάδου της έχει προορισμό πολλές διαφορετικές χώρες που εισάγουν μικρά ποσοστά η καθεμία. Ωστόσο, η δημιουργία τέτοιων δικτύων μόνο καλή μπορεί να αποβεί για τη θέση της Ε.Ε. στην παγκόσμια αγορά.


Ειδικότερα, η κατηγορία ελαιολάδου που εξήχθη σε μεγαλύτερες ποσότητες προς τις τρίτες χώρες είναι, όπως μας δείχνει και το σχεδιάγραμμα 1, το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο. Το μερίδιο που κρατά σταθερά το εξαιρετικό παρθένο σε συνδυασμό με την αύξηση εξαγωγών πυρηνελαίου θα μπορούσαν να ωθήσουν τις εξαγωγές σε μεγάλη αύξηση. Όμως, παράλληλα, μειώθηκαν οι εξαγωγές του (κοινού) παρθένου ελαιολάδου, γεγονός που όχι μόνο αντιστάθμισε, αλλά παρέσυρε τις εξαγωγές σε αρνητικό πρόσημο σε σχέση με την περασμένη χρονιά. Αναλυτικά οι μεταβολές των τελευταίων ετών παρουσιάζονται στο σχεδιάγραμμα 1.

Σχεδιάγραμμα 1: Μερίδιο κάθε κατηγορίας ελαιολάδου στις εξαγωγές της Ε.Ε. προς τρίτες χώρες (2016-2021)


Στο μέτωπο του ενδοκοινοτικού εμπορίου μεταξύ των χωρών της Ε.Ε., παρατηρήθηκε έντονη δραστηριότητα, με τις ποσότητες που διακινήθηκαν να ξεπερνούν κατά 3,5% αυτές τις περιόδου 2019/20 (827.700 έναντι 799.700 τόνους πέρυσι).

Πίνακας 2: Εμπόριο μεταξύ των χωρών της Ε.Ε. για την περίοδο 2020/21 σε σύγκριση με την 2019/20


Ο συγκεκριμένος πίνακας παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη χώρα μας. Συγκεκριμένα, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Κομισιόν, το 80,3% των εξαγωγών της Ελλάδας είχε προορισμό την Ιταλία, κάτι που ποσοτικά μεταφράζεται σε 99.300 τόνους για την περίοδο 2020/21. Η δεύτερη σε ποσοστό χώρα που “υποδέχεται” ελαιόλαδο από την Ελλάδα είναι η Γερμανία, με ποσότητα περί τους 11.000 τόνους. Συνεπώς, συμπεραίνουμε πως η Ελλάδα δεν διαθέτει επαρκείς διαύλους επικοινωνίας ακόμα και με τις χώρες που έχουν την κοινή “στέγη” της Ε.Ε.. Για παράδειγμα, η Ισπανία διοχετεύει μεγάλες ποσότητες και στη Γαλλία (70.100), την Πορτογαλία (119.500) και την Ιταλία (241.900 τόνοι). Ειδικά για τις εισαγωγές της Γαλλίας από την Ελλάδα είχαμε πραγματοποιήσει εκτενή ανάλυση.

Μεταξύ των ελαιοπαραγωγών χωρών της Ε.Ε., η Ελλάδα καταγράφει σχεδόν μηδενικές εισαγωγές ελαιολάδου (1.400 τόνοι μόλις). Αντίθετα, χώρες όπως η Ισπανία και η Ιταλία εισάγουν αξιοσημείωτες ποσότητες, ειδικά η Ιταλία.

Θα υπογραμμίσουμε ότι η χώρα μας αύξησε τις ποσότητες που εξάγει κατά σχεδόν 11 ποσοστιαίες μονάδες (10,9%) σε σχέση με την προηγούμενη ελαιοκομική περίοδο (123.600 τόνους από 111.500 τη 2019/20), σημειώνοντας τη μεγαλύτερη αύξηση μεταξύ των κρατών – μελών της Ε.Ε.


πηγή:olivenews.gr

Σχόλια