Η TÜV AUSTRIA ACADEMY διοργανώνει το 2ημερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – IFS 7

Εκπαιδευτικά προγράμματα εστιασμένα στον κλάδο της αγροδιατροφής με έκπτωση 15% για τα μέλη της Π.Ε.Π.Τ.Ε.Γ. με την προσκόμιση της Βεβαίωσης...


Εκπαιδευτικά προγράμματα εστιασμένα στον κλάδο της αγροδιατροφής με έκπτωση 15% για τα μέλη της Π.Ε.Π.Τ.Ε.Γ. με την προσκόμιση της Βεβαίωσης Μέλους.

Η TÜV AUSTRIA ACADEMYδιοργανώνει το 2ημερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – IFS 7 μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που διαθέτει, στις 01 & 02/11/2021 ⌚ 09:00 έως 16:00. Η παρακολούθηση γίνεται με τη μορφή σύγχρονης τηλεκπαίδευσης, δίνοντας σας την δυνατότητα να παρακολουθήσετε το πρόγραμμα απ' όπου και αν βρίσκεστε.

Την αναλυτική περιγραφή του προγράμματος μπορείτε να δείτε Εδώ

Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αναλύονται το περιεχόμενο, η δομή και οι απαιτήσεις του προτύπου IFS food, έκδοση 7 – Πρότυπο για τον έλεγχο της ποιότητας και της ασφάλειας των προϊόντων τροφίμων.

Απευθύνεται σε εταιρίες που είναι πιστοποιημένες ή επιθυμούν να πιστοποιηθούν με IFS, στελέχη επιχειρήσεων παραγωγικών ή μεταποιητικών μονάδων τροφίμων,

υπευθύνους και συντονιστές ασφάλειας τροφίμων, μέλη της ομάδας ασφάλειας τροφίμων, στελέχη εταιρειών που ελέγχουν ή/και επιβλέπουν την παραγωγή και διάθεση προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας (private label), συμβούλους συστημάτων διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων.

Μετά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος, χορηγείται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης με πιστοποίηση TÜV AUSTRIA ACADEMY

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των 210,00€.

Η TÜV AUSTRIA ACADEMY, παρέχει έκπτωση 10% για εγγραφές μία εβδομάδα πριν την έναρξη , που διαμορφώνει τη τελική αξία στα 189,00€ /άτομο

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα της TÜV AUSTRIA ACADEMY απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α, βάσει του Ν.2859/2000, άρθρο 22 §1.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Τη Δήλωση Συμμετοχής μπορείτε να την κατεβάσετε εδώ και να μας την στείλετε συμπληρωμένη ηλεκτρονικά (Κωδικός προγράμματος ΙFS.2.EL) έως τις 29/10/2021

Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή των κωδικών πρόσβασης είναι η εξόφληση του προγράμματος αποδεδειγμένη μέσω της αποστολής του σχετικού παραστατικού.

Για τις εγγραφές θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ

Τα E-Learning προγράμματα πραγματοποιούνται μόνο όταν υπάρχει ο απαιτούμενος αριθμός συμμετοχών. Επιβεβαίωση ή ακύρωση της διεξαγωγής γίνεται δυο (2) ημέρες πριν την έναρξη τους. Η TÜV AUSTRIA ACADEMY διατηρεί το δικαίωμα αναβολής και αλλαγής των εισηγητών, καθώς και ματαίωσης των προγραμμάτων.

Με την κατάθεση του κόστους συμμετοχής, η Δήλωση καθίσταται δεσμευτική. Ακύρωση μπορεί να γίνει μόνο γραπτώς το αργότερο τρεις (3) ημέρες πριν την προκαθορισμένη ημερομηνία έναρξης. Σε περίπτωση μη έγκαιρης ενημέρωσης της TÜV AUSTRIA ACADEMY για ακύρωση, θα κρατείται το 40% του κόστους συμμετοχής.
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ:

Η Π.Ε.Π.Τ.Ε.Γ. ανακοινώνει τη συνεργασία της με την ΤÜV AUSTRIA Academy!
πηγή:pepteg.gr

Σχόλια