“Πράσινο φώς” για τη χορήγηση 345 εκατ. € για τον εκσυγχρονισμό του ισπανικού πρωτογενούς τομέα

Το Υπουργικό Συμβούλιο της Ισπανίας έδωσε το “πράσινο φώς” για τη χορήγηση συνολικά 345 εκατομ. € για τον εκσυγχρονισμό του πρωτογενούς της ...


Το Υπουργικό Συμβούλιο της Ισπανίας έδωσε το “πράσινο φώς” για τη χορήγηση συνολικά 345 εκατομ. € για τον εκσυγχρονισμό του πρωτογενούς της τομέα. Με την έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο, έγινε ένα σημαντικό βήμα για την υλοποίηση του προγράμματος, το οποίο περιλαμβάνει ενισχύσεις μέχρι και το 2023.

Όσον αφορά τις χρηματοδοτήσεις αυτές, είχαμε γράψει για την καταβολή ενισχύσεων για την ψηφιοποίηση του αγροδιατροφικού τομέα, αλλά και για τον εκσυγχρονισμό του δικτύου αρδεύσεων σε κάποιες περιοχές της Ισπανίας. Πρόκειται για την έγκριση 2 Βασιλικών Διαταγμάτων, με τα οποία επιδιώκεται η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της γεωργίας με οφέλη όχι μόνο για τους ίδιους τους αγρότες αλλά και για το περιβάλλον, για την κοινωνία και την οικονομία.

Σύμφωνα με την καλά ενημερωμένη Olimerca, το Πρόγραμμα “Ανάκαμψης, Μετασχηματισμού και Αεφορίας”, όπως αυτό ονομάζεται, θα χρηματοδοτείται με πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα από τον ευρωπαϊκό φορέα “Next Generation EU”.

Τα ποσά αυτά θα καταβάλλονται στις Αυτόνομες Κοινότητες της Ισπανίας, οι οποίες με τη σειρά τους θα είναι οι υπεύθυνες για τη διαχείριση και την κατανομή των ποσών αυτών προς τους δικαιούχους. Αναλύοντας περισσότερο τις πρακτικές που δικαιούνται της ενίσχυσης αυτής, ξεχωρίζουν αυτές για την υγεία των φυτών και η “γεωργία ακριβείας”.

Αναφορικά με την πρώτη, επιδοτούνται οι επενδύσεις σε φυτοπροστατευτικό υλικό σε φυτώρια, για τη στοχευμένη καταπολέμηση ασθενειών διαφόρων καλλιεργειών (Βursaphelenchus Χilophilus (κωνοφόρα), Candidatus Liberibacter spp. (greening των εσπεριδοειδών) κ.α.). Για την καλλιέργεια της ελιάς οι ενισχύσεις θα καταβάλλονται μεταξύ άλλων και για τα μέτρα κατά της Xylella fastidiosa.


Στο μέτωπο της “γεωργίας ακριβείας”, θα χορηγηθούν συνολικά 79 εκατ. ευρώ, με στόχο την αγορά εξοπλισμού και μηχανημάτων για την εφαρμογή των νέων αυτών πρακτικών. Μέσα από τη χρηματοδότηση αυτή επιδιώκεται η μείωση της χρήσης χημικών για τη φυτοπροστασία και τη λίπανση, ο έλεγχος της ιχνηλασιμότητας και η ποιότητα του παραγόμενου προϊόντος, με παράλληλη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Τα 26,4 εκατ. από τα συνολικά 79 εκατ.€ θα δοθούν το 2021.

Αξίζει να σημειωθεί πως για να λάβουν τα ποσά οι δικαιούχοι, θα πρέπει να τηρούν τις πρακτικές για τις οποίες έχουν δεσμευτεί μέχρι τουλάχιστον τις 31 Δεκεμβρίου 2023, όταν και λήγει το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Οι δικαιούχοι θα μπορούν να είναι ιδιοκτήτες γεωργικών ή κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, αλλά και εταιρείες παροχής γεωπονικών υπηρεσιών. Τέλος, όταν πρόκειται για συλλογικές επενδύσεις, με εταιρείες πολλών φυσικών ή νομικών προσώπων, τότε θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον 5 τίτλους εκμεταλλεύσεων συνολικά, ενώ σε οργανώσεις παραγωγών θα πρέπει κάθε μέλος να έχει έστω μια εκμετάλλευση στο όνομά του.

Η Ισπανία συνεχίζει και εντείνει τις χρηματοδοτήσεις προς τον αγροτικό της τομέα όχι για πρόσκαιρη κατανάλωση αλλά σε επενδύσεις με σκοπό την ανταγωνιστικότητά του, τη βελτίωση του εισοδήματος των παραγωγών και την προστασία του περιβάλλοντος.


ΠΗΓΉ:olivenews.gr

Σχόλια