Έργα αγροτικής οδοποιίας 500.000 ευρώ στον Δήμο Καρδίτσας από το Υπουργείο Εσωερικών

Έργα αγροτικής οδοποιίας 500.000 ευρώ στον Δήμο Καρδίτσας-Υποσχέθηκε ο Στ. Πέτσας στον δήμαρχο Βασ. Τσιάκο Δύο σημαντικές δεσμεύσεις για έργ...


Έργα αγροτικής οδοποιίας 500.000 ευρώ στον Δήμο Καρδίτσας-Υποσχέθηκε ο Στ. Πέτσας στον δήμαρχο Βασ. Τσιάκο

Δύο σημαντικές δεσμεύσεις για έργα που αφορούν στον Δήμο Καρδίτσας ανέλαβε ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών κ. Στέλιος Πέτσας. Ειδικότερα ο δήμαρχος Καρδίτσας κ. Βασίλης Τσιάκος επισκέφτηκε τον κ. Πέτσα στο ΥΠΕΣ και του ζήτησε να προχωρήσει κατά προτεραιότητα το έργο της αγροτικής οδοποιίας που έχει υποβάλει στη σχετική πρόσκληση του Προγράμματος «Αντ. Τρίτσης». Πρόκειται για έργο ύψους 4,36 εκατ. ευρώ, το οποίο προβλέπει ασφαλτοστρώσεις και βελτίωση της προσβασιμότητας αγροτικών δρόμων σε όλο το μήκος και το πλάτος του Δήμου.


Επίσης ο Δήμαρχος ενημέρωσε τον Υπουργό για τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει μέχρι σήμερα για αποκαταστάσεις από τον «Ιανό», κυρίως στις ορεινές κοινότητες του Δήμου που χτυπήθηκαν περισσότερο και του ζήτησε συμπληρωματική χρηματοδότηση για την κάλυψη σχετικών αναγκών.

Ο Υπουργός υποσχέθηκε ότι εντός των ημερών θα δοθεί στον Δήμο Καρδίτσας χρηματικό κονδύλι ύψους 500.000 ευρώ για να καλύψει τις προαναφερθείσες ανάγκες. Ο Δήμαρχος ευχαρίστησε τον Υπουργό για τη χρηματοδότηση, αλλά και για τη δέσμευση για τη χρηματοδότηση της αγροτικής οδοποιίας από το «Τρίτσης».

Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ

Στο προτεινόμενο έργο περιλαμβάνονται εργασίες βελτίωσης πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, εξυπηρετώντας την προσπέλαση στα παρακείμενα αγροκτήματα και τις συμβαλλόμενες οδούς στα διοικητικά όρια του Δήμου Καρδίτσας. Συνολικά, κατασκευάζονται 43 τμήματα στο δίκτυο αγροτικής οδοποιίας, συνολικού μήκους 36 χλμ.

Προβλέπεται να γίνουν επεμβάσεις σε αγροτικούς δρόμους που εξυπηρετούν κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αποκατάσταση προσβάσεων σε γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, σε περιοχές που επλήγησαν από τη θεομηνία του κυκλώνα «Ιανός».

Το έργο θα έχει πολλαπλά οφέλη για την τοπική αγροτική οικονομία, εξυπηρετώντας την πρόσβαση σε 381 διακριτά αγροτεμάχια. Στα 381 διακριτά αγροτεμάχια, τα οποία εξυπηρετούνται, έχουν καταγραφεί καλλιέργειες βαμβακιού, σκληρού σίτου, καπνού, κτηνοτροφικών φυτών για ζωοτροφές, λοιπών σιτηρών, αμπελώνων, ακροδρυάς, σποροπαραγωγής, αραβόσιτου, ενώ περιλαμβάνονται και κτηνοτροφικές μονάδες σταβλισμού ζώων.

Το έργο συμβάλλει στην επίτευξη όλων των δεικτών που περιλαμβάνονται στην υπ’ αριθμ. 14575/24.07.2020 πρόσκληση, καθόσον οι ωφελούμενοι κάτοικοι είναι οι κάτοικοι των 16 Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Καρδίτσας (ο συνολικά ωφελούμενος πληθυσμός υπολογίζεται σε 9.000 κατοίκους), στις οποίες γίνεται ανακατασκευή του δικτύου αγροτικής οδοποιίας, το μήκος αγροτικής οδοποιίας ανέρχεται σε 36 χλμ., θα εξελιχθεί σε 43 τμήματα, εξυπηρετούνται 381 αγροτικές ιδιοκτησίες, ενώ δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας, τόσο κατά την κατασκευή, όσο και κατά τη λειτουργία του έργου.


ΠΗΓΉ:eleftheria.gr

Σχόλια