Δημήτρης Χαρίτου: Θα επανεκκινήσετε τις διαδικασίες για την κατασκευή του αρδευτικού φράγματος Ιάσμου στην ΠΕ Ροδόπης;

Επίκαιρη ερώτηση Χαρίτου: Θα επανεκκινήσετε τις διαδικασίες για την κατασκευή του αρδευτικού φράγματος Ιάσμου στην ΠΕ Ροδόπης;(φωτο αρχείου)...


Επίκαιρη ερώτηση Χαρίτου: Θα επανεκκινήσετε τις διαδικασίες για την κατασκευή του αρδευτικού φράγματος Ιάσμου στην ΠΕ Ροδόπης;(φωτο αρχείου)


ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ - Προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
ΘΕΜΑ: «Θα επανεκκινήσετε τις διαδικασίες για την κατασκευή του αρδευτικού φράγματος Ιάσμου στην ΠΕ Ροδόπης;»

Η κατασκευή του φράγματος Ιάσμου του ποταμού Κομψάτου στην ΠΕ Ροδόπης είναι έργο ζωτικής σημασίας, γιατί µε την ολοκλήρωσή του θα εξασφαλίσει την διάθεση 100 εκατ. κυβικών μέτρων νερού ανά έτος και θα αντικαταστήσει την άρδευση από γεωτρήσεις 200.000 και πλέον καλλιεργήσιμων στρεμμάτων. Σήμερα λόγω της υπεράντλησης των υπόγειων υδάτων έχει μειωθεί επικίνδυνα η στάθμη τους, έχει υποβαθμιστεί η ποιότητα τους λόγω υφαλµύρωσης, µε κίνδυνο να οδηγηθεί σε ερηµοποίηση o γόνιμος κάμπος της Θράκης.


Η οριστική μελέτη του φράγματος ολοκληρώθηκε το 2010, ήταν η 2η μελέτη που είχε εκπονηθεί για το έργο, µε φορέα το τότε ΥΠΕΚΑ και για την οποία το Ελληνικό Δημόσιο δαπάνησε 10 εκ €. Η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων έλαβε θετική γνωμοδότηση από το Περιφερειακό Συμβούλιο ΑΜΘ µε την αριθ. 120 /14-07-2014 απόφαση.

Ζητήθηκαν επιπλέον διευκρινίσεις για τη μελέτη από το Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Νέστου Βιστωνίδιας-Ισμαρίδας, αλλά και φορείς του Δημοσίου, διευκρινίσεις που δόθηκαν αναλυτικά από τη μελετητική εταιρεία στα τέλη του 2014 και είναι σε γνώση του ΥΠΑΑΤ, αλλά και υπό εξέταση από τους ενιστάμενους φορείς.

Δυστυχώς, εκκρεμεί μέχρι σήμερα η προτροπή του ΥΠΕΝ προς το ΥΠΑΑΤ που με έγγραφο από τα μέσα του 2018 ζητούσε να επιχειρηθεί εκ νέου η εξεύρεση κοινά αποδέκτης λύσης για να μη ματαιωθεί μία μελέτη σημαντικού κόστους. 

Σήμερα οι συνθήκες υλοποίησης του έργου είναι πιο ώριμες, αφού υπάρχουν χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως το Ταμείο Ανάκαμψης, καθώς το έργο συνδέεται άμεσα µε τους στόχους για την πράσινη μετάβαση στον άξονα 1.4: Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας. Αλλά και στην ψηφιακή μετάβαση αφού δυναμικές καλλιέργειες της περιοχής εντάσσονται ήδη σε προγράμματα «ευφυούς» γεωργίας.

Το έργο αποτελεί καθολικό αίτημα όλων των παραγωγικών, κοινωνικών φορέων, της Αυτοδιοίκησης της περιοχής γιατί θα δώσει ώθηση στην τοπική ανάπτυξη και έχει κατατεθεί ως έργο προτεραιότητας στη Διακομματική Επιτροπή για την Ανάπτυξη της Θράκης.

Με βάση τα παραπάνω ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

Είναι στις προθέσεις σας να επανεκκινήσετε την διαδικασία και να εντάξετε το αρδευτικό φράγμα Ιάσμου στο Ταμείο Ανάκαμψης ή σε άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως το ΠΑΑ;

Ο ερωτών βουλευτής

Χαρίτου Δημήτρης

Σχόλια