Το ΦΕΚ με τον νέο νόμο για τις Λαϊκές Αγορές

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο νόμος 4849/2021 “Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός του ρυθμιστικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας του υπαίθριου εμπορ...


Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο νόμος 4849/2021 “Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός του ρυθμιστικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας του υπαίθριου εμπορίου, ρυθμίσεις για την άσκηση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και την απλούστευση πλαισίου δραστηριοτήτων στην εκπαίδευση, βελτιώσεις στην επιμελητηριακή νομοθεσία, άλλες διατάξεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και λοιπές επείγουσες διατάξεις”

Σύμφωνα με ακροτελεύτιο άρθρο του 112 του νόμου η ισχύς του μέρους Α (άρθρα 1 έως 68) που αφορούν διάφορες ρυθμίσεις για την λειτουργία των Λαϊκών Αγορών θα αρχίσει από την 1η Φεβρουαρίου 2022.

Μέχρι τότε θα πρέπει να εκδοθούν 16 Υπουργικές Αποφάσεις , οι οποίες όμως μπορεί να χρειαστούν αναβολές μέχρι την τελική διαμόρφωσή τους καθώς αναμένεται να υπάρξουν αντιδράσεις, όπως από τις οργανώσεις των παραγωγών και τις περιφέρειες, που ήδη είχαν εκφραστεί κατά την διαδικασία που ακολουθήθηκε μέχρι την ψήφισή του από την Βουλή

Συνοδευτικά αρχεία


πηγή:agro24.gr

Σχόλια