Απλοποιούνται οι ανανεώσεις άδειας αγροτικών μηχανημάτων - Τι ισχύει για τους αλλοδαπούς

Με απόφαση που πήρε ΦΕΚ (Β' 5115) στις 4 Νοεμβρίου, τα συναρμόδια Υπουργεία (Υποδομών και Μεταφορών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων...


Με απόφαση που πήρε ΦΕΚ (Β' 5115) στις 4 Νοεμβρίου, τα συναρμόδια Υπουργεία (Υποδομών και Μεταφορών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων) απλοποιούν τη διαδικασία ανανέωσης άδειας οδήγησης και χειρισμού αγροτικού μηχανήματος.

Όπως αναφέρεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, «εφόσον ο κάτοχος ή ο υποψήφιος απόκτησης άδειας οδήγησης και χειρισμού αγροτικού μηχανήματος κατέχει άδεια οδήγησης αυτοκινήτου σε ισχύ, η άδεια οδήγησης και χειρισμού αγροτικού μηχανήματος ανανεώνεται ή χορηγείται χωρίς νέα ιατρική εξέταση, μέχρι τη λήξη ισχύος της άδειας οδήγησης αυτοκινήτου». 

Επιπλέον, απλοποιείται η διαδικασία ανανέωσης άδειας οδήγησης ή πτυχίου χειριστή αγροτικού μηχανήματος για τους αλλοδαπούς. Συγκεκριμένα, η απόφαση αναφέρει: 

«Οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης άδειας οδήγησης ή/και πτυχίου χειριστή αγροτικού μηχανήματος ειδικά σε αλλοδαπούς καθορίζονται στην υπό στοιχεία οικ. 15684/ Γ2/2822/22-12-2006 (Β΄ 1928) κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Μεταφορών και Επικοινωνιών, εκτός από την ισχύ και την ανανέωση των εν λόγω αδειών οδήγησης ή πτυχίων χειριστή αγροτικού μηχανήματος που καθορίζονται από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου».


πηγή:eleftheria.gr

Σχόλια