«Χρυσή διέξοδος» για τους αγρότες η καλλιέργεια στέβιας

Η απόδοση φτάνει τα 900 ευρώ το στρέμμα, όταν από τον καπνό ΄έπαιρναν στις καλές χρονιές περίπου 600 Θετικά είναι τα πρώτα αποτελέσματα της ...


Η απόδοση φτάνει τα 900 ευρώ το στρέμμα, όταν από τον καπνό ΄έπαιρναν στις καλές χρονιές περίπου 600

Θετικά είναι τα πρώτα αποτελέσματα της παραγωγής στέβιας στη Ροδόπη, που καλλιεργείται πιλοτικά για δεύτερη χρονιά, και πλέον έχει και την υποστήριξη της Παπαστράτος. Ελπίδα των καλλιεργητών που έβαλαν το φυτό στα χωράφια τους, είναι να αποτελέσει μια βιώσιμη εναλλακτική καλλιέργεια στην περιοχή, ιδιαίτερα όσο αφορά τα καπνά, τα οποία απασχολούν ένα μεγάλο κομμάτι των οικογενειών ση Ροδόπη.

Οι καλλιέργειες καπνού και στέβιας μοιάζουν τόσο ως προς τις εδαφοκλιματικές συνθήκες, την περίοδο καλλιέργειας, τη φύτευση σε σπορεία και τη μετέπειτα μεταφύτευσή τους στο χωράφι, όσο και ως προς τις καλλιεργητικές πρακτικές και ήδη έχει ξεκινήσει πιλοτικό πρόγραμμα σε πρώην καπνοχώραφα στην Κομοτηνή και στην Ξάνθη.

Με παραγωγή 300 κιλά το στρέμμα, και τιμή στα 2.80-2.90 ευρώ, συν ΦΠΑ, η απόδοση είναι σχεδόν 900 ευρώ το στρέμμα. Ο καπνός στην καλύτερη των περιπτώσεων, δίνει 150 κιλά το στρέμμα, που με 4 ευρώ το στρέμμα, δίνει 600 ευρώ. Όμως στην στέβια, σε αντίθεση με τον καπνό, δεν χρησιμοποιούνται καθόλου φυτοφάρμακα, παρόλο που χρειάζεται συχνότερο πότισμα, αλλά λιγότερο σε ποσότητα, ενώ επίσης χρειάζεται πολύ λιγότερο καθάρισμα σε σχέση με τον καπνό.Διαβάστε περισσότερα εδώ.

Σχόλια