Στην Αθήνα αγρότες & κτηνοτρόφοι της Κρήτης για τον διάλογο των απαιτούμενων αλλαγών που καλείται να προωθήσει το αρμόδιο ΥπΑΑΤ

Στην Αθήνα μεταβαίνει και πάλι αντιπροσωπεία των αγροτών της Κρήτης, προκειμένου να εκκινήσει τον διάλογο των απαιτούμενων αλλαγών που καλεί...


Στην Αθήνα μεταβαίνει και πάλι αντιπροσωπεία των αγροτών της Κρήτης, προκειμένου να εκκινήσει τον διάλογο των απαιτούμενων αλλαγών που καλείται να προωθήσει το αρμόδιο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Η σημερινή συνάντηση θα πραγματοποιηθεί για μία ακόμα φορά με τον υφυπουργό Σίμο Κεδίκογλου, ενώ σε αυτή θα συμμετέχουν και εκπρόσωποι του ΟΠΕΚΕΠΕ. Από την πλευρά της Κρήτης θα συμμετάσχουν μια πενταμελής αντιπροσωπεία αγροτών και κτηνοτρόφων, η οποία και θα συνοδεύεται από μια επίσης πενταμελή αντιπροσωπεία τεχνοκρατών, που θα αποτελέσει τον δίαυλο διευθέτησης των θεμάτων, με τους εκπροσώπους Υπουργείου και ΟΠΕΚΕΠΕ.


Η προετοιμασία της σημερινής συνάντησης πραγματοποιήθηκε σε απολογιστική συνάντηση η οποία και έγινε στα γραφεία της Ένωσης Ηρακλείου, όπου και τονίστηκε πως η Κρήτη θα πρέπει με υπευθυνότητα και σοβαρότητα να θέσει ουσιαστικά προβλήματα και να αναζητήσει λύσεις για όλους τους νόμιμους αγρότες και κτηνοτρόφους που πασχίζουν για την επιβίωσή τους.

Οι αγρότες ασφαλώς και είναι ενήμεροι για το γεγονός πως στην Κρήτη δηλώνονται επίσημα σχεδόν 1,5 εκατομμύριο αρνιά και 250.000 κατσίκια, όπως και για περιπτώσεις κτηνοτρόφων, οι οποίοι εμφανίζονται να αγοράζουν 250 προβατίνες μαζικά, οι οποίες και γεννούν συμπωματικά όλες μαζί δέκα ημέρες αργότερα, 300 θηλυκά αρνιά. Γι’ αυτές τις περιπτώσεις έχει ήδη συζητηθεί πως ασφαλώς δεν τιμούν τον κλάδο, ωστόσο είναι μεμονωμένες και θα πρέπει είτε να συμμορφωθούν, είτε να επωμιστούν τις ευθύνες που αναλογούν στις πράξεις τους.

Αγρότες και κτηνοτρόφοι της Κρήτης πάντως ανεβαίνουν στην Αθήνα με ατζέντα, ενώ συζητούν και προτείνουν η διασταύρωση των αγροτεμαχίων να πραγματοποιείται με βάση τον ΑΦΜ του κάθε παραγωγού και όχι με βάση το ΑΤΑΚ του κάθε αγροτεμαχίου. Εάν συμβεί αυτό, εκτιμάται ότι πολλά λάθη θα μπορέσουν να διορθωθούν άμεσα.

Σε σχέση επίσης με τις διαφορές στα στρέμματα, και όπου υπάρχουν διαφορές μεταξύ ΕΑΕ και Ε9, εξετάζεται το ενδεχόμενο, ο παραγωγός να μην τίθεται εκτός επιδοτήσεων, αλλά να λαμβάνει ενισχύσεις για το μικρότερο σύνολο στρεμμάτων που έχει δηλώσει.

Σε κάθε περίπτωση αναζητούν λογικές λύσεις, που στόχο θα έχουν την εξομάλυνση της κατάστασης και όχι την τιμωρητική πολιτική προς τους αγρότες και κτηνοτρόφους που είναι νόμιμοι.


Σχόλια