Περιφέρεια Θεσσαλίας : Προχωρά σε χαρτογράφηση των επιπτώσεων της πανδημίας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος Innogrow

Οι επιπτώσεις της πανδημίας στις Μικρομεσαίες της υπαίθρου. Στη χαρτογράφηση των επιπτώσεων της πανδημίας του Covid-19 στις μικρομεσαίες επι...


Οι επιπτώσεις της πανδημίας στις Μικρομεσαίες της υπαίθρου. Στη χαρτογράφηση των επιπτώσεων της πανδημίας του Covid-19 στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της υπαίθρου προχωρά η Περιφέρεια Θεσσαλίας στο πλαίσιο τ, στο οποίο συμμετέχει ως επικεφαλής εταίρος.

Στο πρόγραμμα συνεργάζονται φορείς και Ιδρύματα από το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιταλία, τη Βουλγαρία, τη Σλοβενία και την Ουγγαρία, με στόχο την προώθηση πολιτικών για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, την υιοθέτηση καινοτόμων διαδικασιών στην παραγωγή και εμπορία προϊόντων και την ίδρυση start-ups επιχειρήσεων. 

Η παράταση του προγράμματος κατά ένα χρόνο επιτρέπει στους συνεργαζόμενους εταίρους να αναλάβουν επιπλέον δράσεις, με ανταλλαγή εμπειριών και παραδείγματα καλών πρακτικών για την ενίσχυση των ανθεκτικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της υπαίθρου στη μετά - covid εποχή.

Το έργο INNOGROW, με επικεφαλής την Περιφέρεια Θεσσαλίας, εγκεκριμένο στην 1η πρόσκληση του προγράμματος INTERREG EUROPE κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020, ολοκληρώθηκε επιτυχώς την 31η Μαρτίου 2021.

Στο πλαίσιο της 5ης πρόσκλησης του προγράμματος, τα ήδη εγκεκριμένα έργα των προηγούμενων 4 προσκλήσεων είχαν τη δυνατότητα να αιτηθούν επιπλέον χρηματοδότησης για επιπλέον δράσεις ανταλλαγής εμπειριών σχετικά με τον τρόπο που η πανδημία του Covid-19 επηρεάζει τα ζητήματα που πραγματεύονται οι πολιτικές περιφερειακής ανάπτυξης, διάρκειας ενός έτους.

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις της υπαίθρου (ΜΜΕ) των περιοχών του έργου INNOGROW επλήγησαν και συνεχίζουν να πλήττονται ιδιαίτερα από την κρίση του Covid-19, αντιμετωπίζοντας σοβαρή απώλεια εσόδων, διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα και ανασφάλεια σχετικά με τη διατήρηση των εργαζομένων. 

Παρά τις άμεσες αντιδράσεις της Ε.Ε. και της εθνικής πολιτικής στις αγορές γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, τέτοια μέτρα δεν καλύπτουν τις ανάγκες ανάπτυξης και καινοτομίας των αγροτικών ΜΜΕ. 

Χωρίς πρόσθετη υποστήριξη, οι ΜΜΕ των περιοχών του έργου INNOGROW θα αντιμετωπίσουν ακόμη πιο μεγάλα εμπόδια στην καινοτομία και την ανάπτυξη από πριν, γεγονός που τις καθιστά ουσιαστικά αδύναμες να καθορίσουν μια τροχιά ανάκαμψης από την τρέχουσα στάσιμη οικονομική τους κατάσταση.

Βασικοί στόχοι του ευρωπαϊκού προγράμματος είναι η βελτίωση των πολιτικών ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ, η ανάκαμψη και σταθεροποίησή τους μετά την πανδημία του Covid-19.

Όλοι οι εταίροι του INNOGROW θα χαρτογραφήσουν αρχικά τον αντίκτυπο του Covid-19 στις καινοτόμες και αναπτυξιακές δραστηριότητες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της υπαίθρου, θα τεκμηριώσουν τις προκλήσεις εφαρμογής των πολιτικών και θα προσδιορίσουν ελπιδοφόρες οδούς ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.


πηγή:eleftheria.gr

Σχόλια