ΟΠΕΚΕΠΕ: Έως 31 Ιανουαρίου οι διορθώσεις σφαλμάτων για την χορήγηση συνδεδεμένης ενίσχυσης για τα Αιγοπρόβατα

Έως 31 Ιανουαρίου 2022 μπορούν οι αιγοπροβατοτρόφοι να προχωρήσουν σε διόρθωση σφαλμάτων που τυχόν έκαναν κατά την υποβολή της Αίτησης Ενιαί...


Έως 31 Ιανουαρίου 2022 μπορούν οι αιγοπροβατοτρόφοι να προχωρήσουν σε διόρθωση σφαλμάτων που τυχόν έκαναν κατά την υποβολή της Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης 2021, για την χορήγηση της συνδεδεμένης ενίσχυσης.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, σε περίπτωση που κατά την υποβολή της Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης 2021 καταχωρήθηκε εσφαλμένος αριθμός αιτούμενων ζώων συνδεδεμένης ενίσχυσης αιγοπροβάτων λόγω λανθασμένης εκτίμησης αναφορικά με την τελικά παραδοθείσα ποσότητα γάλακτος στη λήξη του έτους, μπορούν να προχωρήσουν στην υποβολή αιτήματος διοικητικής πράξης διόρθωσης του αριθμού των αιτούμενων ζώων για την


α) συνδεδεμένη ενίσχυση αιγοπροβάτων στον τομέα του Αιγοπρόβειου κρέατος

β) συνδεδεμένη ενίσχυση αιγοπροβατοτρόφων

Σημειώνεται ότι μετά την ημερομηνία αυτή τυχόν αιτήματα διόρθωσης θα απορρίπτονται.

Η ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων πραγματοποιείται στην εφαρμογή

 https://osdeypovoli.dikaiomata.gr/gaee2021/#/EdetedeaeehdSearch

Σχόλια