Υπουργείο Εργασίας: Ακόμη 50.000 θέσεις επιδοτούμενης εργασίας με αίτηση των επιχειρήσεων μετά την 1η Ιανουαρίου 2022

Με ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων έκανε γνωστό ότι ο προβλεπόμενος αριθμός των 100.000 νέων θέσεων εργασίας τ...


Με ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων έκανε γνωστό ότι ο προβλεπόμενος αριθμός των 100.000 νέων θέσεων εργασίας του «Ανοιχτού προγράμματος 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας» που υλοποιείται από 1η Οκτωβρίου 2020 έχει καλυφθεί πλήρως και ως εκ τούτου δεν είναι δυνατή νέα ένταξη μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2021.

Ωστόσο, επιχειρήσεις και εργοδότες που επιθυμούν να προσλάβουν εργαζόμενο μέσω του προγράμματος θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση ένταξης στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ από 1η Ιανουαρίου 2022, καθώς το εν λόγω πρόγραμμα επεκτείνεται από την ως άνω ημερομηνία για άλλες 50.000 νέες θέσεις εργασίας.


Επιπροσθέτως, από 1η Ιανουαρίου 2022 θα είναι διαθέσιμο και το «Ανοικτό πρόγραμμα νέων θέσεων εργασίας για την πρώτη πρόσληψη νέων ηλικίας 18-29 ετών – «Πρώτο Ένσημο». Οι επιχειρήσεις – εργοδότες που επιθυμούν να προσλάβουν νέο, ηλικίας 18-29 ετών χωρίς προηγούμενη προϋπηρεσία, θα μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις ένταξης (ειδικό έντυπο) στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

Οι επιχειρήσεις –εφόσον το επιθυμούν- θα μπορούν να ενταχθούν παράλληλα για τον ίδιο ωφελούμενο στο πρόγραμμα «Πρώτο ένσημο» και στο πρόγραμμα νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται σε αυτά. Οι επιχειρήσεις – εργοδότες θα μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις ένταξης (ειδικό έντυπο παράλληλης ένταξης) στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

πηγή:eleftheria.gr

Σχόλια