Τι αλλάζει στα κριτήρια αναγνώρισης των Οργανώσεων Παραγωγών

Οργανώσεις παραγωγών – Τι αλλάζει στα κριτήρια αναγνώρισης Αλλαγές και στην Εθνική Στρατηγική για βιώσιμα Επιχειρησιακά Προγράμματα στον τομ...


Οργανώσεις παραγωγών – Τι αλλάζει στα κριτήρια αναγνώρισης
Αλλαγές και στην Εθνική Στρατηγική για βιώσιμα Επιχειρησιακά Προγράμματα στον τομέα των οπωροκηπευτικών.

Σημαντικές αλλαγές στα κριτήρια αναγνώρισης των Οργανώσεων Παραγωγών του τομέα των οπωροκηπευτικών καθώς και στην Εθνική Στρατηγική για βιώσιμα Επιχειρησιακά Προγράμματα, προβλέπει η υπουργική απόφαση που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ.

Σύμφωνα με την απόφαση η διάρκεια της εθνικής στρατηγικής καθορίζεται σε οκτώ έτη (2018-2025).

Με βάση δε την ίδια τροποποίηση, τα επιχειρησιακά προγράμματα για τα οποία προβλέπεται να εγκριθεί παράταση, σύμφωνα με τη μέγιστη διάρκεια πέντε ετών, μετά τις 29 Δεκεμβρίου 2020 δύνανται να παραταθούν μόνο ως τις 31 Δεκεμβρίου 2022. Τα νέα επιχειρησιακά προγράμματα που εγκρίνονται μετά τις 29 Δεκεμβρίου 2020 έχουν μέγιστη διάρκεια τριών ετών.

Κάθε επιχειρησιακό πρόγραμμα περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο περιβαλλοντικές δράσεις ή τουλάχιστον το 10% των ετήσιων δαπανών του καλύπτει περιβαλλοντικές δράσεις. Η επιλογή της μιας εκ των ανωτέρω δύο απαιτήσεων μπορεί να αλλάξει μόνο μια φορά κατά τη συνολική διάρκεια του επιχειρησιακού προγράμματος κατόπιν αίτησης τροποποίησης της ΟΠ/ΕΟΠ.

Επίσης, σε περίπτωση υποβολής αίτησης τροποποίησης Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ), οι ΟΠ/ΕΟΠ προσκομίζουν προσφορές μόνο για τις δράσεις που τροποποιούνται και για τις νέες δράσεις. Δεν προσκομίζονται εκ νέου δικαιολογητικά για τις ήδη εγκεκριμένες δράσεις.

Στα ΕΠ η ενωσιακή χρηματοδοτική συνδρομή ανέρχεται στο 50% των δαπανών που έχουν πραγματοποιηθεί και δεν μπορεί να υπερβαίνει το 4,1% της αξίας της παραγωγής που διατέθηκε στο εμπόριο από την ΟΠ/ ΕΟΠ την περίοδο αναφοράς. Το ανώτερο ετήσιο όριο του επιχειρησιακού ταμείου είναι 8,2% της αξίας της παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο από την ΟΠ/ΕΟΠ, κατά την περίοδο αναφοράς.

Ως ετήσια περίοδος αναφοράς, καθορίζεται το δωδεκάμηνο από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η Δεκεμβρίου, δύο έτη πριν το έτος έναρξης της υλοποίησης ΕΠ για όλες τις ΟΠ και ΕΟΠ.

Δείτε το ΦΕΚ με όλες τις αλλαγές ΕΔΩ


πηγή:in.gr

Σχόλια