Αλλαγές στα κριτήρια για απονιτροποίηση με πρόθεση να διευρυνθεί ο αριθμός των υποψήφιων δικαιούχων

Με πρόθεση να διευρυνθεί ο αριθμός των υποψήφιων δικαιούχων στη 2η πρόσκληση Απονιτροποίησης, οι διαχειριστικές αρχές τροποποίησαν τα κριτήρ...


Με πρόθεση να διευρυνθεί ο αριθμός των υποψήφιων δικαιούχων στη 2η πρόσκληση Απονιτροποίησης, οι διαχειριστικές αρχές τροποποίησαν τα κριτήρια μοριοδότησης της ερχόμενης προκήρυξης. 

Συγκεκριμένα, προτείνεται να δίνεται ανώτατη μοριοδότηση των 40 μορίων στο κριτήριο «Υπόγεια υδατικά συστήματα με κακή ποιοτική (χημική) κατάσταση», η οποία θα αντιστοιχεί σε έκταση 200 στρεμμάτων. 

Στην περασμένη πρόσκληση λάμβαναν τη μέγιστη μοριοδότηση εκτάσεις 1.000 στρεμμάτων, με αποτέλεσμα να ενταχθούν περί τους 4.169 δικαιούχους. 

Επιπλέον εισάγεται ένα νέο κριτήριο, που θα μοριοδοτεί το «Ποσοστό της υπό ένταξη γεωργικής γης (%) σε υπόγεια υδατικά συστήματα με κακή ποιοτική».

πηγή:eleftheria.gr

Σχόλια