Συνάντηση Βασιλόπουλου με πρόεδρο συλλόγου επαγγελματιών αλιέων λιμνοθάλασας Αιτωλικού- Μεσολογγίου

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ελεύθεροι αλιείς έθεσε στον Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης Γεωπόνο Τ.Ε. Θεόδωρο Βασιλόπουλο σε συ...


Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ελεύθεροι αλιείς έθεσε στον Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης Γεωπόνο Τ.Ε. Θεόδωρο Βασιλόπουλο σε συνάντηση την Πέμπτη 25 Νοεμβρίου στα γραφεία της Γενικής Δνσης Αγροτικής Οικονομίας στην Πάτρα ο πρόεδρος του συλλόγου επαγγελματιών αλιέων λιμνοθάλασας Αιτωλικού- Μεσολογγίου « Το Αιτωλικό» Θεόδωρος Μπότας. 

Οι ελεύθεροι αλιείς που δραστηριοποιούνται εντός της λιμνοθάλασσας, είναι περίπου 500 οικογένειες όπως τονίστηκε από τον πρόεδρο του συλλόγου όπου στάθηκε ιδιαίτερα στις ζημιές από τις καταστροφικές πλημμύρες και επεσήμανε ότι οι όποιες αποζημιώσεις υπήρξαν στο παρελθόν, για τους αλιείς της λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Αιτωλικού, απευθύνονταν μόνο στους αλιείς που συμμετείχαν σε συνεταιρισμούς που μίσθωναν τα ιχθυοτροφεία της λιμνοθάλασσας με αποτέλεσμα αυτό να έχει φέρει σε οριακό σημείο την επιβίωση των ελευθέρων αλιέων. 

Επίσης ζητήθηκε από τον εκπρόσωπο των ελεύθερων αλιέων καλύτερη εποπτεία της αλιείας στην λιμνοθάλασσα για να αποφεύγονται δυσάρεστα περιστατικά με άλλους αλιείς. 

Ο κ Βασιλόπουλος σε δήλωσή του μετά την συνάντηση τόνισε ότι οι «ελεγκτικές υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης και το τμήμα Αλιείας της Περιφέρειας θα συνεχίσουν τους ελέγχους σε όλα τα επίπεδα»

Σχόλια