Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η ΚΥΑ με τον ορισμό των επίσημων γεωτεχνικών υπαλλήλων για φυτοϋγειονομικούς ελέγχους

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση 12681/352685/8-12-2021 «Εξειδίκευση καταμερισμού αρμοδιοτήτων των αρμόδιων αρχών φυτοϋγειονομι...


Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση 12681/352685/8-12-2021 «Εξειδίκευση καταμερισμού αρμοδιοτήτων των αρμόδιων αρχών φυτοϋγειονομικού ελέγχου, ορισμός επίσημων υπαλλήλων φυτοϋγειονομικών υπηρεσιών και καθορισμός διαδικασιών για τη διενέργεια των επίσημων φυτοϋγειονομικών ελέγχων και άλλων επίσημων δραστηριοτήτων του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 (L 095 και διορθωτικό L 137), που διεξάγονται για την εξακρίβωση της συμμόρφωσης με τη νομοθεσία για τη φυτοϋγεία».

Επισυνάπτεται το σχετικό ΦΕΚ: FEK_FYTOYGEIONOMIKWN_ELEKTWN.pdf

Σχόλια