Χωρίς πριμ Απονιτροποίησης η επόμενη περίοδο της ΚΑΠ

Η νέα προγραμματική περίοδος της ΚΑΠ 2023-27 θα τρέξει χωρίς το πρόγραμμα των νιτρικών , όπως έγινε γνωστό στο πλαίσιο της 10ης συνεδρίασης ...


Η νέα προγραμματική περίοδος της ΚΑΠ 2023-27 θα τρέξει χωρίς το πρόγραμμα των νιτρικών , όπως έγινε γνωστό στο πλαίσιο της 10ης συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠΑΑ, που πραγματοποιήθηκε στη Ναύπακτο, οπότε η προκήρυξη που αναμένεται να δημοσιευθεί το προσεχές διάστημα θα είναι η τελευταία ευκαιρία ένταξης στο μέτρο της Απονιτροποίησης. 

Αναφορικά τώρα με τη μοριοδότηση του προγράμματος που θα προκηρυχθεί για την τρέχουσα μεταβατική περίοδο, διατηρείται η πρόθεση να διευρυνθεί ο αριθμός των υποψήφιων δικαιούχων σε αυτήν τη 2η και τελευταία πρόσκληση.


Σχόλια