Ο ΟΠΕΚΕΠΕ έκλεισε το σύστημα για τις διορθώσεις στο ΟΣΔΕ - Στον αέρα αρκετοί αγρότες & κτηνοτρόφοι ...

Έκλεισε το σύστημα για τις διορθώσεις στο ΟΣΔΕ, απλήρωτοι θα μείνουν χιλιάδες πριν τα Χριστούγεννα. Όσο περνούν οι µέρες όλο και αυξάνονται ...


Έκλεισε το σύστημα για τις διορθώσεις στο ΟΣΔΕ, απλήρωτοι θα μείνουν χιλιάδες πριν τα Χριστούγεννα. Όσο περνούν οι µέρες όλο και αυξάνονται οι φόβοι του αγροτικού κόσµου ότι και η εξόφληση του τσεκ σε δύο εβδοµάδες θα είναι µία από τα ίδια-αν όχι και χειρότερη της κακοπληρωµής του Οκτωβρίου.

Τις τελευταίες ηµέρες το µηχανογραφικό σύστηµα του Οργανισµού Πληρωµών είναι κλειστό, προκειµένου να γίνουν οι γνωστές δοκιµαστικές πληρωµές και όσοι αγρότες και κτηνοτρόφοι πρόλαβαν να κάνουν διορθώσεις αισιοδοξούν ότι θα πληρωθούν. 

Το πρόβληµα ωστόσο εστιάζεται στις εκκρεµότητες που έµειναν ανοιχτές, καθώς τα µέτωπα είναι αρκετά. Καταρχήν, διοικητικές πράξεις για επιλεξιµότητες, ΑΤΑΚ, αλλά και ταυτοποίηση µε τις λίστες της ΑΑ∆Ε, µε τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι ένα 30% περίπου όσων δικαιούνται να υποβάλουν διορθωτική δήλωση (περί τους 20.000 αγρότες και κτηνοτρόφους) να µένουν εκτός της εξόφλησης και να παραπέµπονται στη διορθωτική πληρωµή του Φεβρουαρίου.Όσον αφορά τους περίπου 20.000 παραγωγούς που φαίνεται πως έλαβαν ειδοποίηση για αχρεωστήτως καταβληθέντα, κι αυτοί µάλλον δεν πρέπει να περιµένουν χρήµατα πριν τα Χριστούγεννα. Κι αυτό γιατί η σχετική ανακοίνωση του οργανισµού πληρωµών αναφέρει ότι µέχρι τις 20 ∆εκεµβρίου η βάση του ΟΣ∆Ε θα δέχεται ενστάσεις και µετά θα προχωρήσει η πληρωµή της εξόφλησης της βασικής, γεγονός που σηµαίνει ότι ακόµα κι αν οι ενστάσεις αυτές είναι έγκυρες, δεν προλαβαίνει το αργοκίνητο σύστηµα του ΟΣ∆Ε να τις αξιολογήσει για να πληρωθούν οι δικαιούχοι παραγωγοί. Με άλλα λόγια, όσοι δικαιωθούν θα λάβουν σε επόµενο χρόνο τα ποσά που τους αναλογούν, πιθανότατα και αυτοί στη διορθωτική του Φεβρουαρίου.

Μεγάλο το µπέρδεµα και µε το Κτηµατολόγιο. Περίπου 30.000 αγρότες που εµπλέκονται µε αµφισβητούµενες από το δηµόσιο ιδιοκτησίες στο πλαίσιο διαµόρφωσης του Κτηµατολογίου βρίσκονται ξαφνικά αντιµέτωποι µε µηδενισµό των εκτάσεων και ποινές για τις δηλώσεις που έκαναν το 2021, σύµφωνα µε εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μια υπόθεση που θορύβησε όλους τους εµπλεκόµενους και έφερε λίγες µέρες µετά και ύστερα από «παρατηρήσεις» των αρµοδίων του Ελληνικού Κτηµατολογίου, νέα διορθωτική εγκύκλιο του Οργανισµού Πληρωµών σε µια προσπάθεια να εξοµαλυνθεί η κατάσταση και να µην µείνουν απλήρωτοι όλοι οι αγρότες των οποίων τα αγροτεµάχια «συµπίπτουν» µε αυτά που διεκδικεί το δηµόσιο.

Ωστόσο, οι εγκύκλιοι αυτές δηµοσιεύτηκαν ενόψει των διασταυρωτικών ελέγχων που καλούνται να πραγµατοποιήσουν οι διοικητικοί του ΟΠΕΚΕΠΕ το επόµενο διάστηµα και πριν την εξόφληση της βασικής, όπως άλλωστε αναφέρεται σχετικά. Το ζητούµενο βέβαια είναι η όλη διαδικασία θα µπορέσει να υποστηριχθεί από το µηχανογραφικό σύστηµα του ΟΠΕΚΕΠΕ προκειµένου να συµπεριληφθούν οι περιπτώσεις αυτές στην εξόφληση του τσεκ, κάτι που µοιάζει µάλλον απίθανο. Σηµειώνεται δε ότι εν προκειµένω ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν εστιάζει στην άδεια χρήσης της γης, αλλά στην κυριότητά της, µε το πρόβληµα να εντοπίζεται κυρίως σε ορεινές και ηµιορεινές περιοχές, ειδικότερα της Κεντρικής και Βόρειας χώρας.


Έως 31/1 διορθώσεις στις καταχωρήσεις αιγοπροβάτων συνδεδεµένης

Σε περίπτωση που κατά την υποβολή της Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης 2021 καταχωρήθηκε εσφαλµένος αριθµός αιτούµενων ζώων συνδεδεµένης ενίσχυσης αιγοπροβάτων λόγω λανθασµένης εκτίµησης αναφορικά µε την τελικά παραδοθείσα ποσότητα γάλακτος στη λήξη του έτους, οι κτηνοτρόφοι καλούνται να προβούν στην υποβολή αιτήµατος διοικητικής πράξης διόρθωσης του αριθµού των αιτούµενων ζώων για τη

α) συνδεδεµένη ενίσχυση αιγοπροβάτων στον τοµέα του αιγοπρόβειου κρέατος


β) συνδεδεµένη ενίσχυση αιγοπροβατοτρόφων έως τις 31 Ιανουαρίου 2022.

Παραδόσεις τεύτλων ως 31/1 για συνδεδεμένη

∆ικαιούχοι συνδεδεµένης ενίσχυσης στα τεύτλα είναι όσοι έχουν συνάψει σύµβαση παράδοσης του προϊόντος σε µεταποιητική µονάδα µέχρι 19.07.2021, έχουν χρησιµοποιήσει πιστοποιηµένο σπόρο σποράς, τουλάχιστον 1Unit/εκτάριο και έχουν παραδώσει το προϊόν σε µεταποιητική µονάδα το αργότερο µέχρι την 31η Ιανουαρίου 2022. Αυτό ορίζει η σχετική εγκύκλιος του ΟΠΕΚΕΠΕ, που παρέχει οδηγίες σχετικά µε τη διεξαγωγή διοικητικών ελέγχων για την ορθότητα των δηλωθέντων στοιχείων συνδεδεµένης ενίσχυσης τεύτλων για το 2021.

Επιπλέον, σε περίπτωση που υπάρχουν διαπιστωµένες από τον ΕΛΓΑ και εξατοµικευµένες ζηµιές ανά δικαιούχο, οι ποσότητες αυτές θα προσµετρούνται στην συνολική επιλέξιµη ποσότητα.

Να σηµειωθεί ότι ο διοικητικός έλεγχος για την καλλιέργεια ζαχαροτεύτλων 2021 θα γίνει στο 100% των αιτήσεων της συνδεδεµένης ενίσχυσης και θα αποτυπώνεται από τον ελεγκτή στο αντίστοιχο έντυπο διοικητικού ελέγχου.

Μένουν τουλάχιστον 70 εκατ. από τον παγετό της άνοιξης

Μετά την τελευταία πληρωμή ύψους 46,2 εκατ. ευρώ για τις αποζημιώσεις του παγετού της περασμένης άνοιξης και την έντονη αντίδραση των παραγωγών για «εκπτωτικά» πορίσματα,

ως την εξόφληση φαίνεται πως υπολείπονται τουλάχιστον 70 εκατ. ευρώ. Αυτό βέβαια που δεν έχει γίνει γνωστό είναι το αν το ποσό αυτό θα καλυφθεί στην επόμενη πίστωση της 23ης Δεκεμβρίου

που έχει ανακοινωθεί αρμοδίως από τον ΕΛΓΑ. Οι πληροφορίες πάντως, αναφέρουν ότι τα χρήματα αυτά δεν είναι για την ώρα «διαθέσιμα» στα ταμεία του φορέα, κάτι που δεν επιτρέπει προβλέψεις ή και δεσμεύσεις από τους αρμόδιους του ΕΛΓΑ για το πότε θα κλείσουν αυτές οι εκκρεμότητες, μετά και τη μία παράταση που έχει ήδη δοθεί.

Βέβαια, να σημειωθεί ότι οι τελευταίες πιστώσεις αφορούσαν τόσο προκαταβολές 40% που είχαν εξαγγελθεί στις αρχές του καλοκαιριού, όσο και εξοφλήσεις σε περιπτώσεις παραγωγών όπου τα πορίσματα έχουν αναρτηθεί,

με την προϋπόθεση ότι έχει γίνει εξόφληση ή μερική αποπληρωμή των εισφορών μέσω της εκχώρησης των δικαιωμάτων της ενιαίας ενίσχυσης.

Μάλιστα ο Χρήστος Γιαννακάκης, εκ μέρους του ΔΣ του ΕΛΓΑ ανέφερε ότι «όσοι δεν πήραν μέχρι σήμερα προκαταβολή, θα λάβουν το σύνολο της αποζημίωσης μαζεμένο, με στόχο η διαδικασία να έχει ολοκληρωθεί στην επόμενη πληρωμή της 23ης Δεκεμβρίου. Ίσως η πόλη της Νάουσας να μείνει εκτός πληρωμής».πηγή:agronews.gr

Σχόλια