Διαγωνισμός ποιότητας για το ελαιόλαδο

Με στόχο να αναδειχθεί και να αξιοποιηθεί το ποιοτικό επίπεδο της φετινής ελαιοπαραγωγής από τα συνεταιρικά και ιδιωτικά ελαιοτριβεία, ο ΣΕΔ...


Με στόχο να αναδειχθεί και να αξιοποιηθεί το ποιοτικό επίπεδο της φετινής ελαιοπαραγωγής από τα συνεταιρικά και ιδιωτικά ελαιοτριβεία, ο ΣΕΔΗΚ πρόκειται να οργανώσει διαγωνισμό ποιότητας και για την τρέχουσα ελαιοκομική περίοδο.

Οι λεπτομερείς όροι και οι προϋποθέσεις της διεξαγωγής του διαγωνισμού αυτού θα αποσταλούν σε όσους εκδηλώσουν ενδιαφέρον να συμμετάσχουν υποβάλλοντας στον ΣΕΔΗΚ σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου 2021.

Στην οργάνωση των διαγωνισμών αυτών, εκτός του ΣΕΔΗΚ, θα προσκληθούν να μετάσχουν η Περιφέρεια Κρήτης, το Ινστιτούτο Ελιάς, το ΜΑΙΧ, Πανεπιστήμια και άλλοι ελαιουργικοί φορείς.

Στους διαγωνισμούς αυτούς μπορούν να συμμετάσχουν δωρεάν τα συνεταιρικά και ιδιωτικά ελαιοτριβεία των δήμων-μελών του ΣΕΔΗΚ καθώς και ελαιοτριβεία άλλων δήμων και περιοχών που συνεργάζονται στενά με αυτόν.

Στόχος του διαγωνισμού είναι να επιβραβευτεί η ποιότητα ελαιολάδου σχετικά μεγάλων περιοχών, των οποίων οι παραγωγοί και τα ελαιοτριβεία ακολουθούν ορθές πρακτικές στην καλλιέργεια, την φυτοπροστασία (με ιδιαίτερη έμφαση στην δακοκτονία), τη συγκομιδή και την έκθλιψη και αποθήκευση του ελαιοκάρπου.

Με τον διαγωνισμό αυτό θα βραβευτούν μεγάλες ομοιόμορφες παρτίδες ελαιολάδου 20 -100 τόνων, που βρίσκονται σε δεξαμενές οι οποίες τηρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για αποφυγή ποιοτικών αλλοιώσεων.

Η αξιολόγηση των διαγωνιζόμενων θα γίνει από επιτροπές ειδικών στις όποιες θα μετέχουν πανεπιστημιακοί και ερευνητές με ανάλογες των θεμάτων σπουδές και εμπειρίες, οι οποίοι θα βαθμολογήσουν τους διαγωνιζόμενους με βάση ειδικά κριτήρια για κάθε διαγωνισμό. Τα ονόματα των μελών των επιτροπών δεν θα ανακοινωθούν πριν από την απονομή των διακρίσεων.

Οι απονομές των βραβείων θα γίνουν σε ειδικές εκδηλώσεις. Τα βραβεία που θα απονεμηθούν μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους βραβευθέντες για εμπορική προβολή της συγκεκριμένης παρτίδας του ελαιολάδου που βραβεύτηκε.

Τα ελαιοτριβεία που ενδιαφέρονται πρέπει να υποβάλλουν «Δηλώσεις ενδιαφέροντος», παρέχοντας το όνομα, δ/νση, τηλεφωνα, mail του ελαιοτριβείου τους μέχρι την Τετάρτη 15 Δεκεμβριου 2021 στο info@sedik.gr ή στο τηλέφωνο 28210-50800 ώστε να λάβουν στη συνέχεια αναλυτικότερες πληροφορίες και οδηγίες για τους όρους του διαγωνισμού.

Σχόλια