Ενστάσεις για εξισωτική αποζημίωση από 11 εως 24 Ιανουαρίου 2022

Ενδικοφανείς προσφυγές κατά της εξισωτικής αποζημίωσης που πιστώθηκε εκτάκτως την  Παρασκευή 24 Δεκεμβρίου μπορούν να υποβάλουν οι παραγωγοί...


Ενδικοφανείς προσφυγές κατά της εξισωτικής αποζημίωσης που πιστώθηκε εκτάκτως την  Παρασκευή 24 Δεκεμβρίου μπορούν να υποβάλουν οι παραγωγοί από τις 11 Ιανουαρίου του 2022, ενώ ακολουθεί επόμενη επεξεργασία όπου θα εξεταστούν και 5.642 αιτούντες δικαιωμάτων Εθνικού Αποθέματος 2021, οι οποίοι περιλαμβάνονται σε περαιτέρω έλεγχο.

Κατά των αποτελεσμάτων πληρωμής, οι παραγωγοί δύναται να υποβάλουν σχετική ενδικοφανή προσφυγή μέχρι και την 24η Ιανουαρίου. Η υποβολή της προσφυγής συνοδεύεται, όπου απαιτείται, από τα απαραίτητα δικαιολογητικά. 

Υπενθυμίζεται ότι η πληρωμή που πιστώθηκε αφορά 250 εκατ. ευρώ, 15 εκατ. λιγότερα από την έγκριση διάθεσης που δημοσιεύθηκε προ ολίγων ημερών και η οποία αφορούσε 265 εκατ. ευρώ.

πηγή:eleftheria.gr

Σχόλια